Mine sisu juurde

Prefekt (Vana-Rooma)

Allikas: Vikipeedia

Prefekt oli Rooma ametnik, kelle määrasid ametisse magistraadid või keiser.

Sõna praefectus tähendab 'see, kes seisab teiste ees'.

Prefekt oli ametnik, kes oli määratud ametisse magistratuuri poolt kindlaks määratud ametiajaks ja kindla ülesandega (mandatum). Algselt oli see sõjaväeline ülesanne: näiteks abivägesid juhtis prefekt ja praefectus castrorum oli garnisoni komandör.

Keisririigi ajal oli prefektide määramise õigus ainult keisril. Sellel ajal levisid laialt tsiviilprefektid. Ometi säilis prefektidel alati teatud side militaarsusega.

Senaatorite kategooriast on teada järgmised prefektid:

 1. Praefectus feriarum Latinarum causa. Väiksem amet noorele senaatorile; ta esindas konsuleid Ladina festivali ajal Albanuse mäel.
 2. Praefectus frumenti dandi. Neli endist preetorit, kes olid vastutavad Rooma rahvale toidu välja jagamise eest.
 3. Praefectus aerarii militaris. Endine preetor, oli vastutav endiste leegionäride pensionide eest. Tavaliselt oli neid kolm.
 4. Praefectus aerarii Saturni. Kaks endist preetorit, kelle ülesanne oli valvata riigi vara.
 5. Praefectus urbi. Endine konsul, Rooma linnapea.
 6. Praefectus alimentorum. Endine konsul, kes vastutas orbude majandusliku toetamise eest.

Kvestorite kategooriast on teada järgmised prefektid:

 1. Praefectus Aegypti. Egiptuse kuberner (Egiptus ei olnud tavaline provints, vaid keisri isiklik omand). See oli tavaliselt endine praefectus annonae.
 2. Praefectus annonae. Vastutav Roomale toidu hankimise eest. Ta allus praefectus urbi 'le.
 3. Praefectus civitatium. Selle prefekti määras provintsi kuberner, et ta valitseks mingit kindlat osa provintsist. Kõige kuulsam näide on praefectus Judaeae 26. ja 36. aasta vahel pKr Pontius Pilatus.
 4. Praefectus vehiculum. Vastutas avalike teede eest.
 5. Praefectus vigilum. Vastutas Rooma tuletõrje eest.
 6. Praefectus praetorio (pretoriaanide prefekt). Tegevusvaldkond ebaselge.