Püsivooluallikas

Allikas: Vikipeedia
Reaalse vooluallika aseskeem
Püsivooluallika tingmärke

Püsivooluallikas on elektriahelate teoorias aktiivne kaksklemm (kahe väljekontaktiga ahelalüli), mille genereeritav (tekitatav) vool jääb püsivaks sõltumata temaga ühendatud koormustakistuse suurusest. Seega püsivooluallika vool ei sõltu tema klemmipingest.

Niisugusel ideaalsel vooluallikal on lõpmatult suur sisetakistus. Reaalne vooluallikas stabiliseerib voolu seda paremini, mida suurem on allika sisetakistus Ri temaga rööbitise koormustakistuse RL suhtes.