Elektritingmärk

Allikas: Vikipeedia

Elektritingmärk on elektriskeemidel kasutatav seadise, seadmeosa või seadme kokkuleppeline graafiline kujutis. Tingmärk peab olema lihtne, ilmekas ja edastama infot objekti otstarbe kohta. Laialdaselt kasutatavate tingmärkide kuju on rahvusvaheliselt standarditud.

Standarditest[muuda | muuda lähteteksti]

Elektritingmärkide standardisarja IEC 60617:2012 kõik varem ilmunud osad on kehtetuks tunnistatud, kuid sisalduvad nüüd Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni andmebaasis Graphical symbols for diagrams [1] Selles ametlikus andmebaasis on kokku 1750 tingmärki järgmistes valdkondades:

 • juhid ja ühenduselemendid
 • passiivkomponendid
 • pooljuhtkomponendid ja elektronlambid
 • elektrienergia tootmine ja muundamine
 • lülitus-, juhtimis- ja kaitseseadmed
 • mõõteriistad, lambid ja signalisatsioonivahendid
 • sidetehnika. Kommutatsiooni- ja perifeeriaseadmed
 • installatsiooniplaanid ja nende elemendid
 • kahendloogika elemendid
 • analoog- ja hübriidtehnika seadised

Andmebaas sisaldab tingmärke, mis on esitatud järgmistes Eesti standardites:

 • EVS-EN 60617-2:2000 Skeemide tingmärgid. Osa 2: Märgielemendid, omadusmärgid ja muud üldkasutatavad märgid
 • EVS-EN 60617-3:2000 Skeemide tingmärgid. Osa: 3: Juhid ja ühenduselemendid
 • EVS-EN 60617-4:2000 Skeemide tingmärgid. Osa: 4: Passiivkomponendid
 • EVS-EN 60617-5:2000 Skeemide tingmärgid. Osa 5: Pooljuhtkomponendid ja elektronlambid
 • EVS-EN 60617-6:2000 Skeemide tingmärgid. Osa 6: Elektrienergia tootmine ja muundamine
 • EVS-EN 60617-7:2000 Skeemide tingmärgid. Osa 7: Lülitus-, juhtimis- ja kaitseseadmed
 • EVS-EN 60617-8:2000 Skeemide tingmärgid. Osa: 8: Mõõteriistad, lambid ja signalisatsioonivahendid
 • EVS-EN 60617-9:2000 Skeemide tingmärgid. Osa 9: Sidetehnika. Kommutatsiooni- ja perifeeriaseadmed

IEC andmebaas sisaldab täiendavalt üldandmeid ja juhiseid tingmärkide otsimiseks ning kasutamiseks.

Elektriskeemides kasutatavaid tingmärke[muuda | muuda lähteteksti]

Kontaktid ja lülitid
   Lüliti üldsümbolid;
esimene ka sulguv (normaalselt avatud) kontakt
Avanev (normaalselt suletud) kontakt ümberlülituskontakt
Kaitselüliti Neljapoolueline rikkevoolukaitselüliti Kolmepooluseline mootori kaitselüliti termilise ja magnetilise liigvooluvabastiga
Tingmärke installatsiooniplaanidel
Pistikupesa Kaitsekontaktiga pistikupesa Lüliti (ühepooluseline)
Pinge- ja vooluallikad
Galvaanielement, ka patarei või aku üldtähis Patarei Ideaalne vooluallikas (vasakul) ja ideaalne pingeallikas
Maandus Kaudpuutekaitsega maandus (nt potentsiaaliühtlustusega) Kereühenduse tähis
Sulavkaitse Hõõglamp Neoonlamp

Passiivkomponentide tingmärke[muuda | muuda lähteteksti]

Takistid
Püsitakisti, ka takisti üldtingmärk Muuttakisti üldtingmärk Liugkontaktiga muuttakisti (potentsiomeeter)
Seadetakisti (trimmerpotentsiomeeter) Šunt (rööptakisti) Varistor (pingest sõltuva takistusega takisti)
Widerstand PTC DIN-EN PTC-termistor (positiivse temperatuuriteguriga termistor) Widerstand NTC DIN-EN NTC-termistor (negatiivse temperatuuriteguriga termistor) Fototakisti
Kondensaatorid
Kondensaator Polaarne kondensaator (elektrolüütkondensaator) Muutkondensaator (pöördkondensaator)
Seadekondensaator Läbiviikkondensaator Pingega tüüritav kondensaator (nt mahtuvusdiood)
Induktiivpoolid
Induktiivpool, elektriseadme (nt trafo) mähis Ferromagnetilise südamikuga induktiivpool Magnetodielektrilise südamikuga induktiivpool
Piesokristallid
Kahe elektroodiga piesokristall (enamasti kvartsresonaator) Kolme elektroodiga piesokristall Kahe elektroodipaariga piesokristall

Elektron- ja pooljuhtseadiste tingmärke[muuda | muuda lähteteksti]

Dioodid
Diood Tunneldiood Pöörd-tunneldiood
Stabilitron Supressordiood Mahtuvusdiood
Türistorid
Dioodtüristor Sümmeetriline dioodtüristor ehk diiak Trioodtüristor
Sümmeetriline trioodtüristor ehk triiak Paisu kaudu suletavad türistorid (GTO) Isoleeritud paisuga bipolaartransistor (IGBT)
Bipolaartransistorid
Npn-transistor Pnp-transistor Pnip-transistor
Väljatransistorid
N-kanaliga pn-väljatransistor
(N-JFET)
P-kanaliga pn-väljatransistor
(P-JFET)
N-kanaliga vaegustüüpi MOS-transistor

(depletion-mode N-MOSFET)

P-kanaliga vaegustüüpi MOS-transistor

(depletion-mode P-MOSFET)

N-kanaliga küllustüüpi MOS-transistor (enhancement-mode N-MOSFET) P-kanaliga küllustüüpi MOS-transistor (enhancement-mode P-MOSFET)
Optoelektronseadised
Fotodiood Valgusdiood | Fotoelement
Npn-fototransistor Pnp-fototransistor Fototüristor
Dioodoptopaar Türistoroptopaar Fototransistoroptopaar
Muid seadiseid
Magnetiline sidestusseadis Lineaarne magnetresistor Halli element
Differenzverstärker-DINEN60617-13 Diferentsvõimendi OP-DINEN60617-13 Operatsioonvõimendi Schmitti trigger
Antenn Kuular Mikrofon
Vaakumdiood Otseküttega vaakumtriood Kaudküttega vaakumtriood

Elektrienergia tootmine ja muundamine[muuda | muuda lähteteksti]

Generaator Alalisvoolumootor Kolmefaasiline kolmnurkühenduses mootor
Ferromagnetilise südamikuga trafo Pingemadaldustrafo Pingekõrgendustrafo
Maa-alune liin Veealune liin Õhuliin
Varjestatud juhe Koaksiaalne juhe (koaksiaalkaabel) Koaksiaalne juhe (varje on ühendatud kerega)

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]