Osalause

Allikas: Vikipeedia

Osalause on liitlause moodustaja, millel on lausele iseloomulik ehitus.

Osalaused saavad esineda vaid liitlauses. Liitlause on lause, mis sisaldab kahte või enamat osalauset. Osalaused on liitlauses kas alistusseos või rinnastusseoses.

  • Liitlause, mille osalausete vahel on alistusseos, on põimlause:

Ta nägi (pealause), et uks avanes (kõrvallause).

Pealause on osalause, mis võib esineda ka iseseisvalt: Ta nägi. Kõrvallause on osalause, mille ülesanne on pealauset täpsustada: uks avanes.

  • Liitlause, mille osalausete vahel on rinnastusseos, on rindlause:

Kell sai kaks (osalause) ja ma hakkasin minema (osalause).

  • Osalaused seotakse üksteisega sidendite abil või esitatakse üksteise kõrval.

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

  • M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, K. Tael, S. Vare, Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993. § 695.