OSPARi konventsioon

Allikas: Vikipeedia

OSPARi konventsioon ehk Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsioon (inglise OSPAR Convention ehk Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) on õigusakt, mis reguleerib rahvusvahelist keskkonnakoostööd Kirde-Atlandi piirkonnas.

Konventsioon ühendab ja uuendab 1972. aastal Oslos allkirjastatud laevadelt ja õhusõidukitelt tuleneva jäätmete merrekaadamise põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni (Oslo konventsioon) ning Pariisis 1974. aastal allkirjastatud maismaalt tuleneva merereostuse vältimise konventsiooni (Pariisi konventsioon).

OSPARi konventsiooni toimimist ning selle rakendamise kontrolli teostab OSPARi komisjon, mis on moodustatud viieteistkümnest konventsiooni osalusriigi ning Euroopa Komisjoni esindajatest.