Malli arutelu:Noodikiri

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Nii. Kommenteerin tõlkeid. Peamiselt neid, mis jätsin tõlkimata. Ma saan täielikult aru kõigist mõistetest, kuid osadele ma ei tea eestikeelseid vasteid, võimaluse korral uurin välja.

  • da capo=da capo
  • rehearsal letter - eesti keeles öeldakse lihtsalt kast A või kast 1 või "võtame number ühest alates"
  • transposing instrument - ei tea eesti vastet, näiteks kontrabass
  • grace note - öeldakse eellöök, mis ei ole päris korrektne
  • legato=legato
  • ornament - eesti keeles olen kuulnud ainult sõna 'kaunistused' (sinna alla kuuluvad triller, mordent jt)
  • ossia - ei tea eestikeelset vastet
  • portato=portato
  • staccatissimo=staccatissimo
  • staccato=staccato

Seotud artiklite osas paistavad kõik mõisted eksisteerima ainult inglise keeles, välja arvatud neuma ja tablatuur. Adeliine 21. aprill 2008, kell 23:12 (UTC)

Itaaliakeelsed terminid jätab samaks. Otsin puuduvatele vasted. Seotud artiklitest jätame need, mis meil on. Alati saab ju juurde kirjutada ja malli lisada. --Tiuks 21. aprill 2008, kell 23:35 (UTC)

Inglise vikis on eristatud absoluutne kõrgustähistus (en:letter notation), kus on astmetel tähtnimetused C, D, E jne ja suhteline kõrgustähistus (en:Solfège), kus on astmetel silpnimetused do, re, mi või jo, le, mi. Adeliine 21. aprill 2008, kell 23:38 (UTC)

Meie võiks panna malli kõrgustähistus ja sealt leiaks lingid nendele, mis sa mainisid. --Tiuks 21. aprill 2008, kell 23:41 (UTC)

Eellöök ei ole sellepärast korrektne, et eellöök on ikkagi iseseisev löök, mis asub eeltaktis või eeltaktiga teose puhul veel mitmes taktis viimasel löögil. Grace note'i puhul ei ole see kaunistusnoot iseseisev löök. Adeliine 21. aprill 2008, kell 23:47 (UTC)

en:Letter notation peaks olema tähtnimetus, transposing instrument on midagi trantsponeeritav pill, Trantsponeerimine on näiteks laulu sekundi võrra ülevalt laulmine. Trantsponeerid terve teose mingi intervalli võrra üles või alla. --Tiuks 21. aprill 2008, kell 23:52 (UTC)
Nn transponeeritud pill on selline, mille noot kirjutatakse pilli tegelikust mängimiskõrgusest teises kõrgusel. Näiteks on selline vahe soolokontrabassil ja orkestrikontrabassil. Soolokontrabassi noot kirjutatakse teisel kõrgusel kui pill kõlab. Seega juhtub, et kontrabassinoot ja klaverisaate noot on erinevas helistikus. Adeliine 21. aprill 2008, kell 23:55 (UTC)
Kas me teeme ka nendest artiklid. Arranžeerimisel on vaja teada kuidas õieti kirjutada ja see ongi selles kapsaaias. --Tiuks 21. aprill 2008, kell 23:58 (UTC)
Kindlasti peaks tegema. Aga mina sellest rohkem eriti ei teagi. Adeliine 22. aprill 2008, kell 00:00 (UTC)
Mul ammu meelest läinud, sest tegin arranžeeringu akordioni orkestrile (riigieksam). --Tiuks 22. aprill 2008, kell 00:02 (UTC)
Minuarust selles artiklis nii spetsiifiliselt ei peagi kirjutama. Selles peaks kirjutama näiteks alto clarinet in E♭; bass clarinet in B♭. See tähendab, et pilliderühmade pillid peab ära mainima. Mul hakkab midagi meenuma, sest kui plokkflööti õppisin, siis sellel tuli ka mõttes trantsponeerida. --Tiuks 22. aprill 2008, kell 00:09 (UTC)
Kirjutasin enne transponeerima valesti ja tundub, et muusika kohta tuleb teha transponeerima (muusika). Matemaatikas on ka mõiste olemas. Eellööke on kahte tüüpi: pikk eellöök ja lühike. Latern peaks olema kooda. en:Figured bassis kirjutatkse basso continuost. en:Chord chart- akordi tähistus? Midagi on juba Akord#Akordi tähistus. en:Graphic notation - graafiline notatsioon? on näidatud ka muusikaprogrammides kasutatavad näited. Piano Roll Notation on MIDI fail graafiliselt. en:Lead sheet -noodi leht ei ole just hea tõlgendus. en:Modern musical symbols - Noodikirja tähistus? en:Rehearsal letter on tõesti teistsugune tähistus. Tänapäeval nummerdatakse taktid ära ja võetakse konkreetsest taktist. See oli romantismi ajal. Lõpus mainib, et Finale noodistusprogrammis on vaikimisi A, B, C ja D aga minule nad ette ei ole veel jäänud. --Tiuks 22. aprill 2008, kell 01:14 (UTC)

Coda ja latern on kaks ise asja. Latern on märk, coda on teose muusikaline lõpuosa. Mallis võib olla coda, aga laterna järgi peaks saama ka otsida. Figured bass on akorditähistus, kus bassinoodi alla märgitakse numbritega akordi teised astmed, mitte ei kirjutata tervet akordi välja. Chord chart on akorditähistus, kus akord kirjutatakse tähtede (ja numbritega) joonestiku kohale. Graafiline notatsioon sobib. Lead sheet on notatsioon, mis sisaldab akordimärke (chord chart), meloodiat ja sõnu. Eye music on noodikirjutusviis, mis on väärtus omaette noodi vaatajale, niiöelda noodikunst. Nagu näha, on nad kõik notatsioonisüsteemid, nad näitavad kuidas muusikat üles kirjutatakse. Ka neumad ja tablatuur on notatsioonisüsteemid. Üldpealkiri sel juhul olekski notatsioonisüsteemid mitte seotud artiklid. Adeliine 22. aprill 2008, kell 06:10 (UTC)

Latern on kõnekeeles ja koodatähis on nn.latern. Need ei ole erinevad asjad. Võib olla tõesti paneks notatsioonisüsteemid. Inglastel on veel en:Chord notation, mis läheb minu eelpool pakutuga kokku. Andres ei tahtnud, et ma eraldi artikli teeksin ja nii jäi akordi alla. Kas Chord chart on akordi märgid? Mis vahe oleks tähistusega. Parem võiks kirjutada ühes artiklis. Noodikunst on päris hea tõlgendus. Muusikalise arenduse asemel võiks kasutada väljendusvahendid. Inglastel on see üks ja sama artikkel. Võtaks siis pealkirjast selle ära. Rohkem sobiks muusika struktuur, sest väljendusvahendina dünaamika on teises jaotuses. --Tiuks 22. aprill 2008, kell 09:13 (UTC)
Akord#Akordi tähistus Seal on chord charti kohta kasutatud sõna kõlamärk. Ei ole sellist kuulnud ega näinud, aga vastu ka ei vaidle. Adeliine 22. aprill 2008, kell 10:49 (UTC)

Minu teada on eestikeelse muusikaterminoloogia osas täiesti kasutatav selline raamat nagu Boris Kõrveri "Muusika elementaarteooria", 1956. Äkki võtaks riiulist välja ja vaataks sealt?

Mul on uuem H. Kostabi (oli Elleri kooli õppejõud) 1976 aasta Muusika elemantaarteooria, mille järgi õppisin siis ja õpetatakse ka nüüd. --Tiuks 22. aprill 2008, kell 10:54 (UTC)
Suvaline IP aadressiga kasutaja ei tee selliseid märkuseid kui ta asjast midagi ei tea. --Tiuks 22. aprill 2008, kell 11:02 (UTC)
Suvaline pseudonüümiga anglitsist ei tee ka selliseid märkuseid kui ta asjast midagi ei tea. Igatahes Kõrveril ei ole selliseid moodsaid anglitsisme sees, millele tahtsin tähelepanu juhtida (aga 1976 väljaantud raamatus ei tohiks ka olla?). Minu arust on tema raamatul piisav ajalooline väärtus.
Eks lisa juurde, mis oskad. Uuema õpiku on kirjutatud hoopis Semlek ja seal annab mõnda tähendust mõistatada. Kostabi on jäänud klassikaliste sõnade juurde ja kuna seda õpikut kasutatakse siiamaani, siis ei ole meie terminoloogia siin vale. Räägi konkreetsetest asjadest, mis sind häirib. --Tiuks 22. aprill 2008, kell 13:16 (UTC)

Läheme siis konkreetseks: Rehearsal letter Transposing instrument Chord chart Figured bass Graphic notation Lead sheet Eye musicModern musical symbols Need on ju anglitsismid? Kas tõesti ei eksisteeri eesti keeles nende vasteid?

Eestikeelses muusikateooria terminoloogias ei ole vastet Graphic notation, sest keegi ei ole sellest kirjutanud. Teistele püüame vastuseid leida. Kuna ma ise ei ole õppinud inglise keelt, siis Adeliine aitab mind ja räägib ingliskeelse artikli sisust. Vikisemise asemel otsi kuskilt tõlget. --Tiuks 22. aprill 2008, kell 15:14 (UTC)

Kui sellist malli üldse vaja on (sest noodikirja märke on palju: mida neist võtta, mida jätta?), siis see mall võiks jääda noodikirja märkide jaoks. Kõik see, mida noodikirjas otseselt näha ei ole (näiteks muusikavormiga seotud mõisted jms), võiks siit välja visata.--Andrus Kallastu (arutelu) 22. juuni 2020, kell 19:42 (EEST)Vasta[vasta]

See mall on tehtud inglisekeelse malli järgi ja seal ei sega see kedagi. --Tiia (arutelu) 22. juuni 2020, kell 20:57 (EEST)Vasta[vasta]
See, et miski on inglise keeles, ei garanteeri selle adekvaatsust.--Andrus Kallastu (arutelu) 23. juuni 2020, kell 09:50 (EEST)Vasta[vasta]