Malli arutelu:Kaart

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Panin tähele, et artikli Aindu muutmisel oli eelvaates kaart ilusti näha, kuid salvestatud artikli puhul on kaardi asemel ühevärviline ala ja kaart avaneb alles alal klõpsamise peale. Kas viga on mallis või malli kasutamises? Umbisik (arutelu) 16. september 2018, kell 10:05 (EEST)

Kasutuse viga, tuleb sisestada keskpunkti koordinaadid. Tarkvara valib sobiva suumiastme ja tsentreerib kaardi automaatselt dünaamilises vaates (s.o eelvaates või kaardil klõpsamise järel, aga staatilises vaates seda praegu (veel) ei võimalda (phab:T187741).
Aga võiks veel mõelda, kuidas neid dünaamilisi kaarte asula- või järveartiklis kasutada. Mulle tundub, et suuremamõõtkavalisem kaart, mis näitab objekti ja selle lähiümbrust võiks olla infokastis nagu asendikaartki või dünaamilise asendikaardi asemel. Võib-olla oodata kuni T187741 on lahendatud ja lisada siis objekti ja lähiümbruse kaart Eesti asulate malli ning muudele objektidele, millel on OSM-is ruumikuju. (Samas pole teada, kas see lahendatakse lähemal ajal, näiteks aasta jooksul, või millalgi hiljem.) Järvemallis saaks ehk esialgu arvutada enamvähem sobiva suumiastme mõõtmete järgi (nii nagu praegu päises lahtiklapitava kaardi jaoks on tehtud.)
WikedKentaur, asendikaardina dünaamiline kaart minu meelest kuigivõrd ennast ei õigusta. Eks ole, objekti artiklis pakuvad huvi objekt ja selle ümbrus ning kui kaardil ringi liikuda soovida, siis riigi või mõne muu suurema piirkonna kontuur pole selleks kuigi sobiv lähtekoht. Samuti on dünaamilistel kaartidel seniste asendikaartidega võrreldes lisaks osutatavale asukohale üsna palju liigseid detaile. (Infokasti laiusel Eesti kontuuril eriti pole, aga mõni teine maa kaart on üsna kirju.) Ennem võiks kasutada ehk ikka koos seniseid asendikaarte ja dünaamilisi kaarte, mis näitavad objekti ennast ja selle lähiümbrust? Ma ei ole ka mujal vikides veel tähele pannud, et seniseid asendikaarte oleks hakatud dünaamiliste kaartidega asendama. Pikne 16. september 2018, kell 15:00 (EEST)
Aindu
Kaart (Eesti)
Kaart

WikedKentaur, nüüd saab teha nii, et kui koordinaadid ja suumiaste sisestamata jätta, siis paigutab dünaamiline kaart OSM-ist pärit piiri ise sobivalt. Ma panen ette kasutada Eesti asulate artiklites asendikaarti ja dünaamilist kaarti nii nagu kõrval näidatud. Neis 30 artiklis, kus kasutatakse malli EestiAsula, aga mis pole (praegusest) asulast (OSM-is piiri pole), saaks siis EestiAsula asendada või dünaamilise kaardi eraldi välja lülitada.

Teiste maade asulaartiklist võiks siis asendikaardi kõrvalt dünaamilise kaardi esialgu ära jätta. Praegusel kujul seal see ennast minu meelest ei õigusta. Lisaks ülalpool toodud kaalutlustele veel: varasemad asendikaardid on kartograafiliselt õnnestunumad, puuduvad kõrvalised objektid, antud objekti asukoht on paremini esile tõstetud, rannajoont on paremini kujutatud jne. Teiseks, kogu see kaardi ulatuse määramise süsteem on küll leidlik, aga tundub, et sellist kasutust pole ette nähtud: välised kaarditeenused lingivad kaardi keskkoha koordinaate, mis ei puutu antud objekti asukohasse. Kolmandaks pole OSM-i piir ebamäärase kribuna markeri all eriti ilus ning kui ka näidata välismaa linnade piire eraldi asendikaardi kõrval suurelt, siis tuleks need enne kuvamist eraldi üle kontrollida kas riigiti või iga asula eraldi, kuna asulate piirid on OSM-is kohati üsna suvaliselt joonistatud (nt nagu see maakasutusega kattuv piir).

Osalt samadel kaalutlustel võiks ka haldusüksuste artiklites kasutada dünaamilist kaarti asendi näitamise asemel piiri esiletõstmiseks antud haldusüksuse ulatuses. Eraldi failina üles laaditud asendikaardid on kohati kartograafiliselt üsna hästi viimistletud ja nende kõrval paistab dünaamilise kaardi põhjal genereeritud kaart üsna hädapärane. Kohati esineb üsna silmatorkavaid vormistusvigu seoses piirjoone üldistamisega, näiteks artiklis Saaremaa vald on see väga säbruline, artiklis Aksai rajoon jälle on eri taseme üksuste piirid silmatorkavalt erineva üldistusastmega. Dünaamiline kaart on veel kõikjal ühes silindrilises projektsioonis, aga mõnede maade kontuure on tavaks kujutada märgatavalt teistsuguses projektsioonis (näiteks Hiina ja USA kohta ongi varasemast olemas vastavates koonilistes projektsioonides asendikaardid). Ulatuslikult ei peaks seniseid asendikaardte haldusüksuste artiklites asendama minu meelest veel sellepärast, et keerulisemate päringute korral pole dünaamilise kaart seni küllalt stabiilne. Mingist andmemahust alates jooksevad kaardid kokku (T193458). Isegi kui praegu mõnd keerulisema päringuga kaarti näidatakse, pole selge, et see hiljem kokku ei jookse, kui näiteks koormus serverile kasvab. Vist seoses sellega võidakse korraga kuvatavate objektide hulka edaspidi ka piirata (T149527). Pikne 16. november 2018, kell 19:56 (EET)

Säbrutust sai vähemaks.
Mime kaardi infokasti lisamine ei tee artiklit ilmtingimata loetavamaks. Artiklis Aindu asub lähipiirkonna kaart praegu asendist rääkivas peatükis, selle kaardi sealt infokasti eemaldamine teeb artiklit pigem segasemaks. --WikedKentaur (arutelu) 19. november 2018, kell 09:18 (EET)
Kuidas segasemaks? Kui on probleem, et kaart pole asendist või asukohast rääkiva tekstiosa kõrval, siis miks see pole samamoodi probleem praegu infokastis oleva ühe kaardi puhul?
Minu poolest ei pea infokastis olema tingimata mitut kaarti, võimalik et piisab asukohakaardist ja artikli päises lahtiklapitavast dünaamilisest kaardist. Aga kuna nähtavasti soovitakse, et artiklis allpool oleks esile tõstetud eraldi kaart, mida saab avada dünaamilises vaates, siis ma pakun siin, milline oleks minu meelest kohasem kasutus sellele kaardile (riigi kontuuril asukoha näitamise asemel siis).
Kaart, millel on esile tõstetud asula piir, sobib artiklisse minu meelest sõltumata sellest, kas tekstis on eraldi alaosa asendist. Enamasti sellist alaosa asulate artiklis pole. Kui Aindu artiklis sellist kaarti vajalikuks pidada, siis võib selle samahästi kõigi teiste Eesti asulate artiklisse. Ja kui lisada, siis tundub otstarbekas lisada see artiklitesse korraga samasse kohta ja sama vormistusega. Selleks saab kasutada infokasti. Pikne 19. november 2018, kell 16:35 (EET)
Veel üks põhjus, miks dünaamiline kaart asendikaardina varasemaga võrreldes soovida jätab: varasematel asendikaartidel on riigi kontuur kadreeritud. Praegu seevastu on püütud kaardi mõõtmed ja suumiaste valida nii, et see mõnele maale enamvähem sobiks (nt Eesti, Itaalia), teistele jälle ei kuigi hästi sobi (nt Läti, Suurbritannia). Püüdsin teha nii, et asulaartiklites poleks kaart mõne maa puhul pikuti asjatult palju välja venitatud, aga varasemaga samaväärset tulemust vist ikkagi hästi saavutada ei õnnestu. Pikne 3. detsember 2018, kell 17:26 (EET)

Kadreerimisvõimalused on piiratud, kuna suumiastmete arv on piiratud.

Sellest ma ei saa endiselt aru, kuidas Läti kadreerimisprobleemist järeldub, et dünaamilisest kaardist tuleb loobuda ka Eesti (asulate) puhul.

Muudest vikidest on näide selle kohta, kuidas provintsi artiklis on näidatud kaarti provintsi keskuse asukohaga: https://ca.wikipedia.org/wiki/Comtat_de_Tartu --WikedKentaur (arutelu) 3. veebruar 2019, kell 18:54 (EET)

Ülal on välja toodud rohkem põhjuseid, miks dünaamiline kaart sellisel kujul hästi ei sobi, asi pole ainult kadreerimisküsimuses. Kaardi kujundus ja kasutusvõimalused võiks eri maade puhul olla ühtlased.
See katalaani viki näide meenutabki ju seda, mida siin ja üldises arutelus ette panen. Seal on kasutatud dünaamilist kaarti käsitletava ala esiletõstmiseks ja asendikaart on eraldi. Pikne 3. veebruar 2019, kell 19:38 (EET)
Olen Piksega nõus. Lisan veel, et asendist tuleks niikuinii rääkida sissejuhatuses või kohe päras seda, nii et see oleks enam-vähem infokasti kõrval. Aindu artikkel on ebatavaliselt vormistatud. Andres (arutelu) 4. veebruar 2019, kell 09:17 (EET)