Leningradi koodeks

Allikas: Vikipeedia
Leningradi koodeksi teksti näide (Teise Moosese raamatu 15:21-16:3)

Leningradi koodeks (ka Codex Leningradensis) on vanim täielikult säilinud heebreakeelse Vana Testamendi käsikiri, mis kasutab masoreetide teksti. See on kolofooni järgi dateeritud 1008. (või äärmisel juhul 1009.) aastasse.

Aleppo koodeks, mille toel Leningradi koodeks on valminud, on küll vanem, kuid mingid osad sellest on kadunud pärast 1947. aastat. Nii on Leningradi koodeks vanim tänapäevani säilinud käsikiri.

Tänapäeval on Leningradi koodeks olulisim allikas, mille abil on loodud Biblia Hebraica (1937) ja Biblia Hebraica Stuttgartensia (1977).

Kolofooni järgi on Leningradi koodeks ümber kirjutatud Kairos. Masoreedi tekstile ebatüüpiliselt on sama mees kirjutanud nii konsonandid, vokaalid kui masoreedi märkmed.

Koodeks jõudis 1838. aastal Odessasse, hiljem viidi see Venemaale. 1863. aastast hoitakse seda Peterburis Venemaa Rahvusraamatukogus.