Leidissoo looduskaitseala

Allikas: Vikipeedia
Sendri soo Leidissoo looduskaitsealal

Leidissoo looduskaitseala on kaitseala Läänemaal Lääne-Nigula vallas Vanaküla, Höbringi, Keedika, Soolu, Jalukse, Nõmmemaa ja Variku külas. Selle pindala on 8177,6 ha. Kaitseala geograafilised koordinaadid on 59° 5′ 54″ N, 23° 43′ 15″ E. Kaitseala asutati aastal 2002. Kaitseala on arvatud ka Natura-alade Suursoo-Leidissoo linnuala ja Suursoo-Leidissoo loodusala koosseisu. Kaitseala läbivad või sellel asuvad järgmised veekogud: Nõva jõgi, Höbringi oja, Sendri järv. Enamik Leidissoo kaitseala territooriumist on soostunud, kuid leidub ka puisniite, niite. Tähtsamad sood ja rabad on Sendri soo, Leidissoo ja Musa raba.

Leidissoo looduskaitseala kaitse-eesmärk on:

 1. Lääne-Eestile tüüpilise, inimtegevusest oluliselt mõjutamata Sendri ja Leidissoo raba ning väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike, haruldaste ja kaitset väärivate koosluste kaitse;
 2. Höbringi oja Leidisso looduskaitsealal
  Loodusliku linnustiku kaitse, sealhulgas soo-loorkull (Circus pygargus), sookurg (Grus grus), karvasjalg-viu ehk taliviu (Buteo lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), teder (Tetrao tetrix);
 3. Looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse, sealhulgas elupaigatüüpide – metsastunud luidete, luidetevaheliste niiskete nõgude, liiva-alade vähetoiteliste järvede, looduslikult rohketoiteliste järvede, looduslikult huumustoiteliste järvede ja järvikute, kuivade nõmmede, sinihelmikakoosluste, looduslikus seisundis rabade, rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade, siirde- ja õõtsiksoode, lubjarikaste lääne-mõõkrohuga madalsoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade kaitse;
 4. Liikide, sealhulgas saarmas (Lutra lutra), ja elupaikade kaitse.

Vööndid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Kürema piiranguvöönd (157 ha),
 • Luusna sihtkaitsevöönd (31,5 ha),
 • Sendri piiranguvöönd (446,6 ha),
 • Suurraba sihtkaitsevöönd (4229,9 ha),
 • Tammetõru sihtkaitsevöönd (803 ha),
 • Tillutare sihtkaitsevöönd (1401,2 ha),
 • Vallipää piiranguvöönd (285,9 ha),
 • Änniste piiranguvöönd (822,4 ha).

Leidissoo looduskaitseala keskkonnaregistri kood on KLO1000263.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]