Kasutaja:Pusle8/e-kursus-2015

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Puzzly (RTL)

Tere tulemast e-kursusele Vikipeediast!

Käesolev e-kursus kestab kokku 6 nädalat ning on valmistatud, et aidata selle osalejatel paremini mõista Vikipeedia toimimist ja soovi korral ka ise Vikipeediasse panustada. Kursus on suunatud huvilistele keskkoolis ja põhikoolis ning on mõeldud tegemiseks oma vabast ajast ning ei tohi segada muid koolitöid.

Kursuse läbi viimiseks postitame me iga nädal õppematerjalid, mis järkjärgult tutvustavad Vikipeediat, ning mõned ülesanded õpitu kinnistamiseks. Esimesed neli õppetükki toovad osaleja Vikipeedia juurde. Viiendas ja kuuendas õppetükis pühendume igaüks ühe lühikese artikli kirjutamisele Vikipeedias ning näitame, kuidas seda saab ka teha üheskoos ning üksteist aidates. Eeldatav töömaht on keskmiselt 4-5 tundi 45-minutist tundi nädalas (?).

8x5= 40 Kursuse maht 39 45-minutilist tundi = 1.5 EAP. See on vastavalt vajadusele veel nihutatav.

Ajakava[muuda | muuda lähteteksti]

  1. nädal. Sissejuhatus Vikipeediasse. (algus septembri viimane nädal?)
  2. nädal. Artikli sisu ja ülesehitus.
  3. nädal. Autoriõigused ja allikate refereerimine.
  4. nädal. Kirjutamisnädal.
  5. nädal. Vikipeedia artikli erilised osad.
  6. nädal. Artikli väljenduslaad ja entsüklopeediline stiil.
  7. nädal. Suhtlus Vikipeedias ja artiklite toimetamine.
  8. nädal. Muudatuste integreerimine, artikli paigutamine Vikipeediasse.
  9. nädal. Kõik toimetused tehtud. (novembri viimane nädal?)

Tarvilikku[muuda | muuda lähteteksti]

E-kursuse eesmärgid

Osalejate nimekiri

Vestlusruum

Õppetükid[muuda | muuda lähteteksti]

Ajakavast: Kuidas teha nii, et iga nädal saaks teha nii artikli kui tagasiside? Artikkel ju eeldab tagasisidet. Üks lahendus oleks see, kui tagasiside oleks alati üks aste maas, st tagasiside käiks eelmisel nädalal loodu kohta. Samas siis pole jälle värske...

Juhendid kutselistele tagasisidestajatele[muuda | muuda lähteteksti]

Üks abivahend tagaside koostamiseks. Näidis sarnasest kursusest Iisraelis.

Article Assessment for Student Assignments – For Teacher.pdf

otseligipääs pdf-ile

Üldine tagasisidejuhend tagasisidestajale.

Juhend osa2.

Juhend osa3.

Juhend osa4.

Juhend osa5.

Juhend osa6.

Juhend osa7.

Juhend osa8.

Nädal 1. Sissejuhatus Vikipeediasse[muuda | muuda lähteteksti]

Selle osa maht on kõige suurem, st liiga suur? Samas ei pea kirjutama. Vb muuta fookust üldisest taustast rohkem praktikasse. Osa üldist tausta võib panna lisamaterjalidesse.

Teemad praegu: 1 Alustuseks 2 Mis on Vikipeedia? 2.1 Mida Vikipeedia ei ole? 2.2 Entsüklopeediad 2.3 Usaldusväärne informatsioon ja olulised teemad 2.4 Neutraalne perspektiiv 2.5 Andmevabadus 3 Kes Vikipeediasse kirjutavad? 4 Miks Vikipeediat tehakse 5 Millest kirjutatakse 6 Vikipeedia ja keeled 7 Kuidas Vikipeedia toimib? 8 Vikipeedia tehnoloogia 9 Meie Vikipeedia praegu 10 Ülesanded 10.1 Loo kasutajanimi 10.2 Muuda üht lehte 10.3 Loe läbi viis artiklit 10.4 Vali teema 11 Tähtaeg 12 Lisamaterjale 1 Teema valik

Teemad siia:

Õppejuhend ja ülesanded. (Juhend 4500 sõna, 12 lk)

Näidisartiklid Vikipeedias. (Loe 5 (3?) artiklit)

Kodutööd (Loe 5 (3?) artiklit, kas nendega saab midagi teha)

Soovitatud artikliteemad. (vali teema, mõtle oma taustale ja huvidele teema valikul. ei pea olema nimekirjast)

Valitud artikliteemad. (alustada lihtsalt teemade nimekirjast, teha neile link järgmine kord? - kõik teemad kinnitada tagasisidestaja poolt)

Logistika. (Hallatav tegevus, mis ei pruugi olla juhendites kirjas.)

Nädal 2. Artikli sisu ja ülesehitus[muuda | muuda lähteteksti]

Teemad praegu: 1 Artiklite eesmärk 2 Peamised printsiibid 2.1 Milline info peaks Vikipeedias olema? 2.1.1 Ühe artikli ulatus 2.1.2 Vikipeedia ei sisalda originaalmõtteid 2.2 Mõtle erinevatele lugejatele 2.2.1 Anna piisavalt konteksti 2.3 Kirjuta artikkel ise 2.4 Ole valmis õppima 2.5 Iga artikkel on erinev 3 Artikli struktuur 3.1 Tüüpiline artikkel 4 Artikli osad 4.1 Juhtlõik järgib artiklit 4.2 Alateemad 4.2.1 Pealkirjad 4.2.2 Tüüpilised artikli osad 4.7 Vikivormistus 4.7.1 Pealkirjad 4.7.2 Lõigud 5 Vikipeedia toimetamine 6 Pea meeles 7 Kodune ülesanne 2 Materjalide kogumine (osa2 või osa3?) 3 Märkmete tegemine (osa2 või osa3?)

Teemad siia:

Õppejuhend ja ülesanded. (Juhend 4200 sõna, 12 lk)

Kodutööd.

Valitud artikliteemad. (Vali oma artikliteemale alateemad, mida sa kajastad. Pane kirja paar märksõna või fakti, mida kavatsed alateema all käsitleda (mõtle, kas sul on nende teemade kohta midagi kirjutada.) - tee alateemad juba pealkirjadeks (?). Peab tegema vähemalt 4-5 alateemat?

Logistika.

Artikli kirjutamine Vikipeediasse - osa juhendist. (Juhend 1000 sõna, 3 lk, ülejäägid)

Nädal 3. Autoriõigused ja allikate tundmine/refereerimine[muuda | muuda lähteteksti]

Vb kasvatada materjaliosa konkreetselt viitamise ja refereerimise kohta. Võib keskenduda rohkem praktilisele poolele ja kahandada üldtausta mahtu.

Teemad praegu: 1 Sina ise kui autor 2 Autorid ja refereerimine 3 Vikipeedia ja autoriõigused 4 Vikipeedia ja viitamine 4.1 Kui tihti peab teksti sees viitama 5 Tsiteerimine 6 Viidete vormistamine 7 Allikate kriitiline hindamine 8 Allikate adekvaatne esitamine 9 Pildid ja mitte-tekstiline meedia 10 Panoraamivabadus 11 Ülesanne 11.1 Kuidas pilte lisada?

Õppejuhend ja ülesanded. (Juhend 4500 sõna, 13 lk)

Kodutööd.

Valitud artikliteemad. (Kirjuta kaks alaosa (1000-3000 tähemärki?). Anna teistele tagasisidet.)

Logistika.

Üldine küsimus: Kui palju on nädalane kirjutusmaht juhendite kõrvalt?

Nädal 4. Kirjutamisnädal, mitte eriti palju juhendit[muuda | muuda lähteteksti]

Teemad siia?:

Õppejuhend ja ülesanded Praegu pole üldse juhendit, paigutada osa juttu teistest juhenditest siia?

Ülesanne. (Paranda oma mustandit vastavalt teiste tagasidele. Kirjuta veel kaks alaosa (1000-3000 tähemärki?). Anna teistele tagasisidet.)

Valitud artikliteemad.

Logistika.

Nädal 5. Vikipeedia eripärad:Juhtlõik ja eripärased lõigud/Artikli kirjutamine Vikipeediasse[muuda | muuda lähteteksti]

Teemad praegu: 4.3 Juhtsektsioon 4.3.1 Esimene lause 4.3.2 Esimene lõik 4.3.3 Ülejäänud juhtsektsioon 4.3.4 Pea meeles 4.3.5 Miks toimetada juhtlõiku pärast alateemasid 4.4 Lisasektsioonid 4.5 Veel info esitamise viise 4.5.1 Tabelid 4.5.2 Pildid 4.5.3 Mallid 4.6 Artiklitevahelised seosed 4.6.1 Vikilingid 4.6.2 Kategooriad 4.7.3 Linkimine 4.7.4 Kategooriad 4.7.5 Määratluse vorm

Teemad siia?: 9 Pildid ja mitte-tekstiline meedia 10 Panoraamivabadus 11 Ülesanne 11.1 Kuidas pilte lisada?

Vikipeedia artikli eripärad. (Juhend 2200 sõna, 7 lk, osaliselt liigutada algusesse)

Valitud artikliteemad. (Paranda olemasolevat teksti vastavalt teiste tagasisidele, kirjuta juhtlõik, võimalusel lisa alapeatükk seosest eestiga, lingid teisetele artiklitele, soovitatav kirjand (lisaks viidetele) jne. Anna teiste tekstile tagasisidet.)

Logistika.

Nädal 6. Artikli väljenduslaad ja entsüklopeediline stiil[muuda | muuda lähteteksti]

Teemad praegu: 1 Entsüklopeediline stiil 1.1 Konteksti loomine 2 Üldnõuanded 3 Info esitamine 3.1 Neutraalne vaatepunkt 3.2 Vähima üllatuse printsiip 3.3 Kõige olulisema leidmisest 3.3.1 Näita, ära kirjelda 3.3.2 Sisutud väljendid 3.4 Mitmetähenduslikkus 3.5 Lause pikkus 3.6 Terminoloogia 3.7 Tõlkimine 4 Lisa 4.1 Kuidas kirjutada definitsiooni 4.2 Konkreetsed keelelised juhised 4.3 Väljavõtteid keelenõuvakast 4.4 Kirjavahemärgid 5 Ülesanne

Õppejuhend ja ülesanded. (Juhend 3500 sõna, 11 lk)

Praktiline õppematerjal.

Valitud artikliteemad. (Paranda teksti vastavalt teiste tagasisidele, toimeta oma teksti vastavalt keele ja stiili juhistele. Anna teiste tekstidele tagasisidet, pidades silmas keelt ja stiili).

Logistika.

Nädal 7. Suhtlus Vikipeedias ja artiklite toimetamine[muuda | muuda lähteteksti]

Teemad praegu: 1 Vikipeedia muutmine 2 Muudatuste põhjendamine 3 Vikipeedias käitumine 4 Meeleseisund muutmisel 5 Muuda, taasta, arutle, korda 6 Konfliktide lahendamine 7 Tüüpvead toimetamisel 7.1 Materjali kustutamine 7.2 Täiendamine 7.3 Liigne hool 7.4 Toimetamise liiga tõsiselt võtmine 8 Ülesanne

Õppejuhend ja ülesanded. (Juhend 2500 sõna, 5 lk)

Valitud artikliteemad (Esita oma artikli (sinu poolt) lõplik versioon, vaata teiste artikleid, täienda ja muuda neid

Logistika.

Nädal 8. Muudatuste integreerimine[muuda | muuda lähteteksti]

Valitud artikliteemad (Vaata üle teiste tehtud muudatused, kas oled nõus, kas sai paremaks, kui ei ole nõus, siis integreeri panus artiklisse (ära lihtsalt ära kustuta).

Logistika.