Java Native Interface

Allikas: Vikipeedia

Java Native Interface (JNI) on tarkvararaamistik, mis võimaldab Java virtuaalmasinas (JVM) jooksval Java programmil kutsuda välja operatsioonisüsteemi ja riistvaraspetsiifilisi rakendusi ning teeke, mis on kirjutatud teistes programmeerimiskeeltes, näiteks C, C++ ja Assembler.[1]

Eesmärgid[muuda | muuda lähteteksti]

JNI võimaldab programmeerijal lahendada olukorda, kus tarkvara kirjutamine täielikult Javas ei ole võimalik, näiteks kui Java standardteek ei toeta platvormispetsiifilist funktsionaalsust või teeki. Samuti aitab JNI taaskasutada varem mõnes muus programmeerimiskeeles kirjutatud teeki. JNI annab programmeerijale ligipääsu süsteemi madalatasemelistele ressurssidele, näiteks mälu ja I/O operatsioonidele, mis teevad programmi kirjutamise keerulisemaks, aga samas ka paindlikumaks.[2]

Üldiselt soovitatakse JNI kasutamist võimalikult palju vältida, kuna väliste masinkoodiks kompileeritud teekide kasutamisega muutub rakendus platvormist sõltuvaks. Selle probleemi lahendamiseks tuleb iga platvormi jaoks kompileerida eraldi teek ning siis lasta Java koodil käivitamise ajal tuvastada kasutaja operatsioonisüsteem ja selle põhjal laadida õige teek.[1]

Kasutamine[muuda | muuda lähteteksti]

Selleks, et defineerida süsteemispetsiifilist (ingl native) funktsiooni, tuleb definitsioonis kasutada võtmesõna native. See annab Java kompilaatorile teada, et funktsioon on implementeeritud eraldiseisvas .so/.dll/.dylib (sõltuvalt operatsioonisüsteemist) failis, mitte ei ole osa Javas kirjutatud koodist.[1]

public class JniTest {

  private static native int square(int x);

  public static void main(String[] args) {
    System.loadLibrary("jniTest");
    System.out.println(square(20));
  }
}

Nüüd sisestame käsureal javac -h . JniTest.java , mis genereerib automaatselt selle klassi põhjal meile järgneva päise faili nimega JniTest.h

/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */
#include <jni.h>
/* Header for class JniTest */

#ifndef _Included_JniTest
#define _Included_JniTest
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/*
 * Class:   JniTest
 * Method:  square
 * Signature: (I)I
 */
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JniTest_square
 (JNIEnv *, jclass, jint);

#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif

Implementatsiooni kirjutame faili JniTest.cpp, mis võiks välja näha umbes nii:

#include "JniTest.h"

JNIEXPORT jint JNICALL Java_JniTest_square(JNIEnv *env, jclass thisOpj, jint x) {
  return x * x;
}

Järgmiseks sammuks on C-keeles kirjutatud koodi kompileerimine Windowsil käsuga g++ -c -I%JAVA_HOME%\include -I%JAVA_HOME%\include\win32 JniTest.cpp -o JniTest.o. Viimaseks sammuks on kompileerimisel tekkinud objektifaili linkimine Windowsil käsuga g++ -shared -o jniTest.dll JniTest.o -Wl,--add-stdcall-alias. Selle tulemusel tekib jniTest.dll fail, mis laaditakse Java programmis funktsiooniga System.loadLibrary("jniTest"). Programmi käivitamiseks tuleb määrata JVM parameeter java.library.path, mille väärtuseks peab määrama DLL-faili asukoha.[1]

Tüübid[muuda | muuda lähteteksti]

Tabel näitab seoseid Java (JNI) ja C keele tüüpide vahel.[3]

C tüüp Java tüüp Kirjeldus
unsigned char jboolean 8 bitti, märgita
signed char jbyte 8 bitti, märgiga
unsigned short jchar 16 bitti, märgita
short jshort 16 bitti, märgiga
long jint 32 bitti, märgiga

long long
__int64

jlong 64 bitti, märgiga
float jfloat 32 bitti
double jdouble 64 bitti
void void N/A

Jõudlus[muuda | muuda lähteteksti]

JNI võib tekitada märkimisväärset jõudluse kadu teatud tingimustel[4]:

 • meetodite ja klassimuutujate korduv küsimine – kuna tüübid programmi töö käigus ei muutu, siis on need võimalik pärast esmakordset küsimist salvestada;
 • massiivi üksikute elementide muutmisel sellest täieliku koopia tegemine – JNI pakub ka võimalust küsida ainult vaja minevat osa massiivist;
 • meetodile objekti andmine parameetriks tähendab seda, et riistvaraspetsiifiline kood peab iga objektimuutuja eraldi JVM käest küsima – parem on anda kõik muutujad meetodile eraldi argumentidena kui ühe objektina;
 • kuna JNI meetodi väljakutse võib võtta kuni 5 korda kauem aega kui tavalise meetodi väljakutse, siis on vajalik rakendus disainida nii, et iga JNI väljakutsega tehakse ära võimalikult suur hulk tööd.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 "Guide to JNI (Java Native Interface)". Vaadatud 30.11.2018.
 2. "Oracle javadoc". Vaadatud 30.11.2018.
 3. "Java Fundamentals Tutorial: Java Native Interface (JNI)". Vaadatud 30.11.2018.
 4. "Best practices for using the Java Native Interface". Vaadatud 30.11.2018.