Invaliidsus

Allikas: Vikipeedia

Invaliidsus on puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglite järgi ühiskonnaelust teiste inimestega võrdväärset osavõtmist takistav võimaluste kaotus või piiratus. See kirjeldab suhet puudega inimese ja keskkonna vahel.

Erilist tähelepanu pööratakse standardreeglites keskkonnas ja paljudes ühiskonnaelu valdkondades (näiteks informatsioon, kommunikatsioon ja haridus) esinevatele puudustele, mis takistavad puuetega inimestel teistega võrdsetel tingimustel ühiskonnaelus osaleda.