Nihkeelastsusmoodul

Allikas: Vikipeedia

Nihkeelastsusmooduliks ehk nihkemooduliks nimetatakse tugevusõpetuses võrdetegurit, mis iseloomustab materjali jäikust ehk vastupanu nihkedeformatsioonile. Tähis G. G= \frac{E}{2(1+ \nu )}, kus G on nihkeelastsusmoodul, E joonelastsusmoodul, ν Poissoni tegur. Metallidel G \approx 0,4E.