Hello world

Allikas: Vikipeedia
"Hello world" programmi väljanägemine PHP koodis.

"Hello world" programm on arvutiprogramm, mis ei tee mitte midagi muud kui väljastab ekraanile teksti "Hello, World!" (inglise keeles "Tere, maailm!"). Selliseid programme kasutatakse sagedasti programmeerimisõpikutes, erinevate keelte võrdlemisel ning kompilaatorite testimisel.

Taoline "hello world" programm on enamasti üks väiksemaid programme, mida vastavas keeles kirjutada saab. Sellise programmi suurus võib varieeruda alates ühest lihtsast funktsioonist kuni paarikümne keeruka lauseni (mitmed assemblerile kirjutatud ja/või graafilist kasutajaliidest kasutavad programmid).

Tüüpiliselt kirjutatakse "hello world" programm:

 • esimese programmina programmeerimist õppima asudes,
 • esimese programmina asudes õppima uut programmeerimiskeelt,
 • esimese programmina asudes kasutama uut kompilaatorit/linkerit/IDEt vms,
 • erinevate kompilaatorite/programmeerimiskeelte võrdlemisel.

Esimene teadaolev "hello world" programm pärineb Brian Kernighani raamatust "A Tutorial Introduction to the Language B" 'Sissejuhatus programmeerimiskeelde B'. Kultusliku staatuse omandas fraas "Hello, World!" aga Brian Kernighani ja Dennis Ritchie raamatu The C Programming Language 'Programmeerimiskeel C' mõjul, kuigi seal kasutati küll vormi "hello, world" (ilma suurtähtede ning hüüumärgita, mis on lisandunud traditsioonile hiljem).

Järgnevalt on ära toodud kogumik "Hello, World!" programme erinevates keeltes.

Ada[muuda | redigeeri lähteteksti]

with TEXT_IO;

procedure HELLO is
begin
  TEXT_IO.PUT_LINE ("Hello, world!");
end HELLO;

APL[muuda | redigeeri lähteteksti]

'Hello, world!'

BASIC[muuda | redigeeri lähteteksti]

PRINT "Hello, World!"
END

Brainfuck[muuda | redigeeri lähteteksti]

++++++++[->+++++>+>>++>++>>+++>+<<<<<<
<<]>[->++>+++>+++>+>+>++<<<<<<]>.>+++
++.>----..+++.>----.>.>-.<<<.+++.----
--.<-.>>>+.>>++.

C[muuda | redigeeri lähteteksti]

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
 printf("Hello, World!\n");
 return 0;
}

C++[muuda | redigeeri lähteteksti]

#include <iostream>
 
int main()
{
 std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
}

C#[muuda | redigeeri lähteteksti]

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Hello, world");
  }
}

COBOL[muuda | redigeeri lähteteksti]

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.   HELLO-WORLD.

ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY "Hello, world!".
STOP RUN.

Common Lisp[muuda | redigeeri lähteteksti]

(format t "Hello, World!~%")

FORTRAN[muuda | redigeeri lähteteksti]

PROGRAM HELLO
 PRINT *, 'Hello, world!'
END

FoxPro[muuda | redigeeri lähteteksti]

MESSAGEBOX("Hello, world!")

Haskell[muuda | redigeeri lähteteksti]

module Main where

main :: IO ()
main = putStrLn "Hello World!"

Java[muuda | redigeeri lähteteksti]

class HelloWorld { 
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, World!");
 }
}

JavaScript[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kasutades teateakent:

alert("Hello, world!");

või kirjutades veebilehele:

document.write("Hello, world");

Pascal[muuda | redigeeri lähteteksti]

program Hello; {this line is optional}
begin
 writeln('Hello, World!');
end.

Perl[muuda | redigeeri lähteteksti]

print "Tere, maailm!";

PHP[muuda | redigeeri lähteteksti]

<?php
echo "Hello, World!";
?>

PL/I[muuda | redigeeri lähteteksti]

Test: proc options(main) reorder;
 put skip edit('Hello, world!') (a);
end Test;

Prolog[muuda | redigeeri lähteteksti]

<<hello_world.pl>>=
hello_world :- write('Hello World!').

Python[muuda | redigeeri lähteteksti]

print("Hello, world!")

R[muuda | redigeeri lähteteksti]

cat("Hello, world!\n")

Ruby[muuda | redigeeri lähteteksti]

puts "Hello, world!"

Seed7[muuda | redigeeri lähteteksti]

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;

Simula[muuda | redigeeri lähteteksti]

BEGIN
  OutText("Hello, world!");
  OutImage;
END

Smalltalk[muuda | redigeeri lähteteksti]

Transcript show: 'Hello, world!'; cr

Visual Basic[muuda | redigeeri lähteteksti]

 MsgBox "Hello, world!"

Välislingid[muuda | redigeeri lähteteksti]