Mine sisu juurde

Faasikoste

Allikas: Vikipeedia

Faasikoste (inglise keeles phase response) on lineaarse süsteemi väljundsignaali ja sisendsignaali faaside erinevuse sõltuvus signaali sagedusest. Seda sõltuvust kirjeldava funktsiooni graafik on faasi-sageduse karakteristik.

Faasi-sageduse karakteristikut kasutatakse sageli selleks, et hinnata keeruka kujuga signaali faasimoonutusi, mis on põhjustatud signaali harmooniliste komponentide ebavõrdsest ajalisest hilistusest, kui need läbivad ahelat. Lineaarse elektriahela (näiteks filtri või võimendi) puhul sõltub selle ahela väljundi ja sisendi harmooniliste vaheline faasinihe harmooniliste sagedusest sisendis.

Automaatjuhtimise teoorias on faasikoste määratud kompleksarvulise ülekandefunktsiooni imaginaarosa ja reaalosa suhte tangensiga:

,

kus on kompleksfunktsiooni argument:

.

Faasikoste karakteristiku konstrueerimiseks on tavaliselt vaja 5-8 punkti töösagedusvahemikus, alates minimaalsest realiseeritud sagedusest kuni lõikesageduseni.

Filtri faasikoste põhjustab signaali siirdemoonutust, eriti kõrgemat järku filtrites. See moonutus avaldub siseneva pingeimpulsi või -astangu korral väljundpinge ülevõnkena, mis kiiresti sumbub.