Mine sisu juurde

Direktiiv 2001/29/EÜ

Allikas: Vikipeedia

Autoriõiguse direktiiv ehk infoühiskonna direktiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas)[1] on Euroopa Liidu direktiiv, mis rakendab Euroopa Liidu piires Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) autoriõiguse lepingut ja ühitab autorikaitseseadusi kogu Euroopa Liidus, näiteks autoriõiguses tehtavate erandite asjus.[2] Direktiiv jõustus Rooma lepingus ettenähtud siseturumeetmete alusel.

Direktiivi kehtestamisele eelnes Euroopa Liidus pretsedenditu ulatusega lobitöö[3] ning seda on toodud näiteks autorikaitsetööstuse edust[4]. Direktiiv annab ELi liikmesriikidele autoriõiguse rakendamisel ulatusliku vabaduse. Liikmesriikidele jäeti direktiivi rakendamiseks aega 22. detsembrini 2002. Tähtaja raames tulid toime siiski vaid Kreeka ja Taani ning lõpuks algatas Euroopa Komisjon kuue liikmesriigi suhtes rikkumismenetluse direktiivi rakendamata jätmise pärast.

Direktiiv (EL) 2019/790[muuda | muuda lähteteksti]

 Pikemalt artiklis Direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

Direktiiv jäi kiirelt arenevale digitaalsele maailmale jalgu ja seetõttu hakkas Junckeri komisjon eesotsas Andrus Ansipiga välja töötama uut autoriõiguse direktiivi eelnõu. Ettepanekute pakett anti Euroopa Parlamendile üle 16. septembril 2016.[5] Uus autoriõiguse direktiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 2001/29/EÜ) on mõeldud kehtivat direktiivi täiendama.[6]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Autoriõiguse direktiivi konsolideeritud tekst Euroopa Liidu Teatajas.
  2. Nõukogu otsus 2000/278/EÜ (WIPO autoriõiguse lepingu ning WIPO esituste ja fonogrammide lepingu heakskiitmise kohta Euroopa Ühenduse nimel) Euroopa Liidu Teatajas.
  3. Hugenholtz, Bernt (2000). "Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid". European Intellectual Property Review: 501. Originaali arhiivikoopia seisuga 3. veebruar 2006. Vaadatud 4. jaanuaril 2015.
  4. Ginsburg, Jane C., "Can Copyright Become User-Friendly? Essay Review of Jessica Litman, Digital Copyright" (Prometheus Books 2001)(October 6, 2001). Columbia-VLA Journal of Law & Arts, Vol. 25, No. 1, 2001. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=288240.
  5. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul. Brüssel, 14.09.2016.
  6. Lepik, Eva; Veede, Raul. Euroopa autoriõiguse reformist internetikasutaja pilguga. Sirp, 12. mai 2017.