Briti ühikusüsteem

Allikas: Vikipeedia

Briti ühikusüsteem (British Imperial System) on Suurbritannias ja teistes Rahvaste Ühenduse riikides kasutatav mõõtühikute ehk mõõtude süsteem ammustest aegadest peale. Samuti põhineb sellel suures osas ka USA ühikusüsteem (U.S. Customary System), kuid mõned samanimelised ühikud on erineva suurusega.

Briti süsteem on järk-järgult praegusesse seisu arenenud sajandite jooksul. Selle ühikute väärtused on kidlaks määratud üksteisest sõltumatult ja sageli inimese kehaosade järgi Tänapäeval on põiliste ühikute väärtusedstandarditud ja sama füüsikalise suuruse (pikkuse, mahu, massi) ühikute suhted on täisarvud, kuigi mitte vastavalt kümnendsüsteemile. Nii on riiklike normidega kindlaks määratud, et jard on täpselt 0,9144 meetrit ja nael täpselt 453,59237 grammi. Seega saab ka teiste Briti ühikute väärtusi täpselt esitada SI ühikutes.

Tänapäeval on Briti süsteemi kasutavad riigid vähehaaval üle minemas SI-süsteemile, osalt Briti ühikute keerulise ümberarvutuse pärast, osalt rahvusvaheliste ühenduste survel. Mõningatel juhtudel kasutatakse siiski vanu ühikuid edasi ja mitmeid neist ka rahvusvaheliselt. Näiteks laevade mahutavust väljendatakse üle maailma registertonnides. Nafta mahtu mõõdetakse rahvusvahelises kaubanduses barrelites ja kulda troiuntsides.

Pikkusühikud[muuda | muuda lähteteksti]

Briti pikkusühikud
Nimetus Tähis Väiksemates ühikutes SI ühikutes
mil ehk thou (tuhandik tolli) mil 0,0254 mm
liin, line 100 mil 2,54 mm
toll, inch in, " 10 liini 2,54 cm
jalg, foot ft 12 tolli 30,48 cm
jard, yard yd 3 jalga = 36 tolli 91,44 cm
chain chn 22 jardi = 66 jalga = 792 tolli 20,1168 m
furlong 10 chn = 220 jardi = 660 jalga = 7 920 tolli 201,168 m
miil, mile mi 1 760 jardi = 5 280 jalga = 63 360 tolli 1 609,344 m

Pindalaühikud[muuda | muuda lähteteksti]

Briti pindalaühikud
Nimetus Tähis Väiksemates ühikutes SI ühikutes
ruuttoll, square inch sq in 6,4516 cm2
ruutjalg, square foot sq ft 144 ruuttolli 929,0304 cm2
ruutjard, square yard sq yd 9 ruutjalga 8 316,2736 cm2
square chain sq chn 484 ruutjardi 404,6856422 m2
square furlong 100 sq chn 40 468,56422 m2
ruutmiil, square mile sq mi 6 400 sq chn 2,589988110336 km2

Peamiselt põllumajandusmaa pindalaühikuna on kasutusel aaker. Üks aaker on 4840 ruutjardi = 4046,856422 m2 ehk umbes 0,405 hektarit.

Mahuühikud[muuda | muuda lähteteksti]

Briti mahuühikud
Nimetus Tähis Väiksemates ühikutes SI ühikutes
kuuptoll, cubic inch cu in 16,387064 cm3
kuupjalg, cubic foot cu ft 1 728 kuuptolli 28,316846592 dm3
kuupjard cu yd 27 kuupjalga 0,7645450857984 m3

Laevade mahutavuse ühik registertonn on 100 kuupjalga = 2,83164846592 m3.

Vedeliku ja puisteaine mahuühikud[muuda | muuda lähteteksti]

Vedelike ja puisteainete mahtu mõõdetakse eraldi ruumalaühikutes, kusjuures samanimelised ühikud on Briti ja USA süsteemides eri suurusega. Mõlemas on aluseks võetud vedelike mahuühik gallon (gallon, lühend gal). Suurbritannias määratletakse gallonit kui 10 naela vee mahtu. Tänapäeval on määratlust täpsustatud mahuks 10 naela sellisel temperatuuril ja rõhul, kus vee tihedus SI ühikutes on 998,859 kg/m3. USAs kasutatakse vedelike jaoks vanemat süsteemi, kus gallon on täpselt 231 kuuptolli. Seega on Briti gallon 4,54609 dm3 (ehk liitrit) ja USA gallon on 3,785 411 784 dm3.

Suurbritannias kasutatakse sama mahuga gallonit ka puisteainete puhul. 8 galloni suurune mahuühik on buššel, bushel (36,36872 liitrit) ja 18 gallonit on pint (0,5682625 liitrit). USA galloni suurussuhted buššeli ja pindiga on samad.

Massi, kaalu ja võimsuse ühikud[muuda | muuda lähteteksti]

Aluseks on kinnitatud massiühik nael (pound, tähis lb), mille väärtus on täpselt 453,59237 grammi. Muud levinumad massiühikud on järgmised:

Briti massiühikud
Nimetus Tähis Määratlus SI ühikutes
unts, ounce oz 116 lb 28,349523125 g
nael, pound lb 453,59237 g
short quarter (USAs) sh qr 25 lb = 14 cwt 11,34 kg
long quarter (Suurbritannias) lg qr 28 lb = 14 cwt 12,70 kg
väike tsentner, short hundertweight (peamiselt USAs) cwt 100 lb 45,359237 kg
suur tsentner, long hundertweight (peamiselt Suurbritannias) cwt 112 lb 50,80234544 kg
väike tonn, short ton sh ton 2 000 lb 907,18474 kg
suur tonn, long ton lg ton 2240 lb 1 016,0469088 kg

Neid ühikuid on kasutatud nii massi kui ka kaalu ja vastavalt jõu mõõtmiseks. Jõuühikuna tähendavad nad jõudu, millega Maa tõmbab vastava ühikuga võrdset massi. Igapäevaelus pole enamasti vahet, kas nende ühikute all mõeldakse massi- või kaaluühikuid, kuid teaduses on erinevus oluline, samuti tuletatud ühikute moodustamisel, näiteks energia, võimsuse ja rõhu puhul. Briti absoluutsüsteemis (British absolute system) defineeritakse naela massiühikuna, kuid eriti Briti gravitatsioonisüsteemis, mida kasutavad insenerid, jõuühikuna.

Mõne kaubaliigi puhul kasutatakse aga eraldi massiühikuid. Neist olulisemad on apteegikaubad ja väärismetallid. Mõlema põhiühikuks on graan, mis on 1/7000 naela (64,79891 mg). Apteegiunts (ap oz) on võrdne kulla massiühikuna kasutatava troiuntsiga, võrdudes 480 graaniga (31,1034768 g).

Energia ja võimsuse ühikud[muuda | muuda lähteteksti]

Briti mõõtühikute süsteemiga seotud energia ühik on jalgnael (foot-pound). See on energia hulk, mis on vajalik ühenaelase raskuse tõstmiseks ühe jala kõrgusele, SI ühikutes 1,35581795 džauli. Soojusenergia ühik, BTU (British thermal unit) on soojushulk, mis on vajalik ühe naela vee soojendamiseks ühe Fahrenheiti kraadi võrra, seega umbes 1,06 kilodžauli.

Briti hobujõud, mida kasutatakse võimsuse ühikuna, on võimsus, mis on vajalik 33 000 naela suuruse massi tõstmiseks kiirusega 1 jalg minutis, vastavalt 745,699872 vatti. Briti hobujõud on veidi suurem kui teistes riikides kasutatav hobujõud, mis on umbes 735,5 vatti.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]