Arutelu:Seksism

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Seksism on siiski sooline, mitte seksuaalne diskrimineerimine.Seksism väljendub kindlasti ka keeles. Eriti ilmekad näited selle kohta on saksa ja inglise keel, kus väga selgelt eristatakse sugu. Ka meie emakeeles leidub sõnu, mis on diskrimineeriva alatooniga. Kahjuks/õnneks ei pööra ühiskond nendele erilist tähelepanu. Võtkem või sõnad "õpetaja" ja "õpetajanna". Ent kaugel ei ole aeg, kus naisvõrdõiguslased alustavad võitlust keelelise korrektsuse saavutamiseks. Feministliku keeleteaduse järgijad teevad juba ettepankuid nt sõnade "lapsehoolduspuhkus" ja "sõjaväeteenistus" ümbernimetamiseks "lapsehooldusteenistuseks" ning "sõjaväepuhkuseks".Artiklis kirjutatu on väga eelarvamuslik, pealiskaudne ja vasturääkiv.

1. Šovinism on ikka marurahvuslus ja seksismiga pole šovinismil midagi pistmist.

2. Kui inglise sõnad she ja he on seksistlikud, miks siis sõnad mees ja naine pole seksistlikud? Ka need sõnad märgivad ainult inimese sugu ja jätavad kõik teised omadused kõrvale.

3. Kuidas saab she olla maskuliinne pronoomen?

4. "Mees võib aga suvalist naist kalliks kutsuda, kui too pole talle just otsene autoriteet." Mille põhjal on tehtud selline järeldus?

5. Sooviksin saada mõnda näidet sõnadest, mis "tähistavad naist kui seksuaalset saaki"?

--Valju 22. oktoober 2006, kell 09:57 (UTC)

Mina näen artikli põhipuudust selles, et feministide seisukohad esitatakse faktina. Tuleb läbi mõelda, kuidas neid asju esitada. Teine puudus on selles, et võõrkeelsed ja välismaised kõneviisid kantakse automaatselt üle eesti keelele, nii et jutt muutub vääraks.
Ka eesti keeles kasutatakse mõnikord kasutatakse sõna "šovinism" tähenduses 'meesšovinism'.
Sõnade he ja she puhul on probleem selles, et juhul kui asesõnaga ei tähistata konkreetset isikut, kasutatakse sõna he (nüüd on hakatud kasutama sõna she või vormi s/he). Seda ongi mõeldud "üldise maskuliinse pronoomeni" all. Muidugi on see halb sõnastus. Samuti ei ole see artiklis toodud definitsiooni järgi seksism. Võimalik, et seksismi definitsioon on poolik. Igatahes feministid nimetavad seda seksismiks. Andres 22. oktoober 2006, kell 10:21 (UTC)

Tegin uue alguse, tõstsin vana materjali siia: --Lulu 22. oktoober 2006, kell 11:15 (UTC)

Seksism on inimese diskrimineerimine, mille puhul suhtlemisel ja suhtumisel ei arvestata inimese muid omadusi kui tema sugu.

Seksism ilmneb hoiakutes ja arvamustes, et:

  • mehed ja naised on väga erinevad ja see peaks peegelduma ka ühiskonnas, õiguses seksida jne.
  • seksism võib väljenduda ka naiste- (misogüünia) või meestevihkamisena (misandria).

Seksismi naiste vastu kutsutakse vahel ka meesšovinismiks või lihtsalt šovinismiks, kuigi šovinism on laiem mõiste.

Seksuaalne diskrimineerimine on paljudes maades ka seadusega keelatud, kuid selle mõiste tõlgendamine sõltub paljuski riigist ja selle kultuurilisest taustast.

Seksism võib väljenduda ka keelekasutuses. Kuid siin lähevad arvamused lahku. Seksistliku keele näiteid

  • üldised maskuliinsed pronoomenid (inglise keeles he/she),
  • spetsiaalsed tiitlid naistele (preili, proua) – ettekavatsemata ebaviisakuseks, mis tuleneb inimeste rumalusest ja hoolimatusest.

Feministid on märganud, et meestele tundub alati olevat sünnis kohelda naist kui lähedalt tuttavat või alluvat. Naisi – nagu lapsigi – kutsutakse sageli eesnime pidi seal, kus mehi nii ei kutsuta, ning tihti antakse neile hellitusnimesid (tibuke, musike, kallis jne). Muidugi kasutavad ka naised selliseid väljendeid. Kuid kui naine ütleb mehele kallis, siis on ta tavaliselt mehest vanem või temaga lähedane. Mees võib aga suvalist naist kalliks kutsuda, kui too pole talle just otsene autoriteet. Pole tähtis, kas naine on vanem, kõrgema staatusega või täiesti võõras. Mehed võivad endale sellegi poolest lubada familiaarsust ja üleolekut.

Naisi solvavaid sõnu (eriti seksuaalsust puudutavaid väljendeid) on rohkem kui mehi solvavaid sõnu, ning et naiste kehaosi puudutavad sõnad on rohkem tabu kui meeste omad. Paljudel sellistel sõnadel, näiteks neil, mis tähistavad naist kui seksuaalset saaki, puuduvad analoogid meeste kohta. Paljud meeste kohta käivad solvangud on solvavad sellepärast, et nad viitavad homoseksuaalsusele. See ei peegelda mitte ainult homofoobiat, vaid ka seksismi, kuna gaymees on stereotüüpselt naiselik, ebamehelik.

Naistel ei tohiks olla seksuaalseid ihasid, samas kui mehed peaksid olema täitmatud. Kui naine läheb oma ihade väljendamisega üle piiri või keeldub mehele vastu tulemast, mõistetakse ta hukka. Teisest küljest pole ühtki naistegruppi rohkem halvustatud kui prostituute, kelle töö seisneb just meeste soovidele vastutulekus. Solvavad sõnad on olemas nii naistele, kes tegelevad seksiga liiga palju kui ka neile, kes tegelevad sellega liiga vähe.