Arutelu:Muusikaõpetaja

Lehekülje sisu ei toetata teistes keeltes.
Allikas: Vikipeedia

Kas liiga kitsalt alustatud ei ole? "Inimene, kes õpetab muusikat" tundub muidugi natuke labane, aga on muusikaõpetajana töötavaid/nud inimesi, kellel pole pedagoogilist haridust või on õpetanud hoopis näiteks kompositsiooni jne. Adeliine 25. november 2014, kell 07:58 (EET)[vasta]

Kuidas labane? Muusikaõpetaja õpetab ju muusikat või siis mida matemaatikat, kui ta on muusikaõpetaja?Muusikaõpetaja saabki olla see inimene, kes on saanud vastavat pedagoogilst haridust ehk muusikapedagoogkikat. Ma olen õppinud ja vastavat haridust saanud, et olla muusikaõpetaja. Olen saanud õppida ka muusikapedagoogikat. Ei tea kes nii saab öldse töötada muusikaõpetajana, kellel pole vastavat ettevalmistust. See on iseenesest mäistetav! Nendest, kellest Teie mainite, noh ei tea kuidas nad üldse saaks muusikat õpetada või muusikaõpetajana üldse töötada kui neil pole vastavat muusikapedagoogilist haridust. Ja üldse siin ma olen märganud et liiga palju noritakse ariklite üle, püütakse targutada asjadest, mida ise ei tunta. Siin Vikipeedias on päris palju liiga lühikesi ning poolikuid artikleid ja pole mõnedel ühtegi kommentaari! --Jyriorel (arutelu) 27. november 2014, kell 17:53 (EET)[vasta]

Kompositsiooni õpetamine Teie arust ei käi muusikaõpetuse alla?! Muusikaõpetuse alla laias laastus käivad pillide õpetamine, muusikateoreetiliste ainete õpetamine, ka kompositsiooni õpetus. Ei ole vaja jalgrattast siin küll leiutada!--Jyriorel (arutelu) 27. november 2014, kell 17:59 (EET)[vasta]

Ma tahtsin öelda seda, et hoolimata sellest, et praegu saab seaduse järgi ametlikult muusikaõpetaja olla vaid muusikapedagoogilise haridusega, on ajaloos olnud ja tegelikult on praegugi inimesi, kellel seda haridust ei ole, aga kes siiski õpetavad.
Ja kompositsioon kuulub muidugi muusikaõpetuse alla. Ma tahtsin öelda seda, et siin artiklis on mainitud ainult pillimängu ja laulmist, nagu õpetaks muusikaõpetaja ainult neid. Adeliine 27. november 2014, kell 19:04 (EET)[vasta]
Asja mittetundmise kohta. Ma pole küll ise muusikaõpetaja olnud, aga olen olnud üsna paljude muusikaõpetajate õpilane üldhariduskoolides, muusikakoolides, muusikalaagrites, koorides, ansamblites, lisaks on muusikaõpetaja mu ema. Ma ei saa öelda, et ma selles asjas päris tumba oleksin. Adeliine 27. november 2014, kell 19:11 (EET)[vasta]

Selle mõiste "muusikaõpetaja" nagu ma aru saan, on üldine mõiste kui muusikaõpetusest laias plaanis. Ei hakka loetlema erinevate erialade pilliõppes, ja muus eraldi esiletooma antud juhul. Mis puutub muusikaõpetajate ettevalmistust isiklikult, ma ei tunne mitte ühtegi muusikaõpetajat, kellel puuduks vastav pilli, laulmise, veel vähem kompositsiooni õpetamise vastav ettevalmistus. Kui inimene asub tööle Muusikakooli ma juba ei räägi kõrgkoolidest, nõutakse vastav DIPLOM! Tänapäeval on nõdumised veelgi rangemaks, kõrgemaks läinud, ehk vajalik on magistrikraad vastaval erialal! Mina olen saanud muuika(õpetaja) hariduse veel Nõukogude ajal ja ka mina juba siis olen saanud muusikapedagookikat õppida. Muide siis anti väga head muusika(õpetamise) haridust ka nõudmised olid kõrged. Nii et mis ajast ja kellest Teie räägite, et ollakse muusikaõpetaja kuskil ilma vastava haridustasemeta? Kui rääkida väga vanast ajast, näiteks 17-19 sajandist, arvan siis peaks lausa eraldi kirjutama. Alates 19 sajandi lõpust põhiliselt juba alates 20 sajandist olid muusikaõppeasutused, kus valmistati juba vastava ettevalmistusega muusikuid, kes olid suutelised vastava kvalifikatsiooniga ka õpetama. Nii et minu teada ilma hariduseta ikkagi ei saa muusikat ka õpetada, lihtsalt pole võimalik! --Jyriorel (arutelu) 27. november 2014, kell 22:36 (EET)[vasta]

Pole selge, mida see sõna tähendab. Esiteks ta võib tähendada isikut, kes on saanud muusikaõpetaja kvalifikatsiooni. Teiseks võib see tähendada isikut, kes õpetab üldhariduskoolis muusikaõpetust. Kas see võib tähendada ka muusikakoolide ja muusikaringide õpetajaid üldse? Kas laiemalt kõiki, kelle töö on muusika õpetamine, kuid mitte kõrgkoolis? Veel laiem mõiste on muusikapedagoog. Kas muusikaõpetaja võib olla ka see, kes vabal ajal muusikat õpetab? Andres (arutelu) 28. november 2014, kell 01:11 (EET)[vasta]

Arutelu on pikem kui see mõiste "muusikaõpetaja" artikliks muidugi ühte lauset nimetada ei saa. Algselt minul oligi kirjas et muusikaõpetaja on inimene, kes õpetab muusikat jne juba ei mäleta täpselt kuidas oli edasi, kuid seda väljendit peeti siin "labaseks"! Ikka arvan et see mõiste ongi lai. Samas muusiksaõpetaja on ikkagi vastava ettevalmistuse saanud inimene. Ka üldhariduslikus koolis on muusikaõpetaja kõrgema pedagoogilise haridusega, mis spetsialiseerub muusikaõpetusele üldhariduslikus koolis sama nõue on näiteks ka muusikaõpetajale lasteaedades. Sama on ikkagi kui muusikat õpetatakse kuskil ringis, no andke andeks aga ka seal inimene, kes teeb sellist muusikaringi ei saa olla lihtsalt keegi huviline tänavalt ikka ettevalmistus peab olema. Laste(muusikakoolides) ammugi ilma vastava hariduseta EI SAA ÕPETADA! Muusikaõpetuse tunnid, mida selle all mõeldud? Pillimang polegi sii muusikaõpetuse tund? Mis siis? Ja mis vahe on siis õpetaja ja pedagoogi vahel. Ega ei ole. Sgeli üyeldaksegi et minu muusikaõpetaja on/oli see ja see inimene, mitte niivõrd ei kasutata sõna "muusikaüedagoog" jah ilius sõna tegelikult, kuid pole levinud. --Jyriorel (arutelu) 28. november 2014, kell 08:20 (EET)~[vasta]

Lasteaed mul ei tulnudki meelde.

Üldhariduskoolis on niisugune õppeaine, mille nimetus on muusikaõpetus. Pillitunnid ei ole jah selles mõttes muusikaõpetuse tunnid.

Muidugi peab muusikaõpetaja olema pädev, aga on ka juhtumeid, kus see pädevus on omandatud ilma formaalse erialase hariduseta. Näiteks Gunnar Aarma töötas Pärnus lastemuusikakoolis klaveriõpetajana. Võib juhtuda ka, et kooli võetakse tööle ebapädev õpetaja. Ükskõik mis selle artikli teema pole, ei saa seda siduda kindla koha ja ajaga.

EKSS-is on "muusikapedagoog" võrdsustatud "muusikaõpetajaga", meie oleme siin muusikapedagoogideks nimetanud ka õppejõude. Andres (arutelu) 28. november 2014, kell 08:37 (EET)[vasta]


Muusikaõpetuse tundides ei õpetata pillimängu peaaegu üldse, aga peale laulmise õpetatakse palju muud. Andres (arutelu) 28. november 2014, kell 01:14 (EET)[vasta]

Näiteks kvalifikatsioon diplomis: laste - muusikakooli klaveriõpetaja, kontsertmeister. Kas klaveriõpetaja ei õpeta laias laastus muusikat, järelikult ei saa teda nimetada muusikaõpetajaks? Klaverimämg pole muusika? Klaveritund pole muusikaõpetus, mis siis? See oli näide klvarimängu õpetamise kohta. Nii on iga pilli, lualmise õpetamise kohta. Sama kehtib üks kõik mis valdkonna suhtes muusikas. Olen organist, õpetan ka orelimängu... kas see pole samuti muusikaõpetus, veel öeldakse teisiti muusikategemine. Orelil ei tehta muusikat? Mida siis tehakse? Olgu siis. mämgitakse. Aga mängitakse mida? Malet? Ikka muusikat! Mis on muusika. Väga lai mõiste, mis hõlmab pillde õpetust, muusikaajalugu, muusikastiile, erinevaid mängutehnikaid, interpretatsioone, improvistatsiooni jne, jne. ka selle sama muusikaõpetaja mõiste on seetõttu väga lai, kuid üldiselt tuleb seda kuidagi defineerida.--Jyriorel (arutelu) 28. november 2014, kell 08:37 (EET)[vasta]

Vabandust, ma ei vaadanud, mis siin varem oli, labaseks ei pidanud konkreetselt kellegi teise väljendust, vaid nö pakkusin ise välja definitsioonivariandi, aga kahtlesin selle sobivuses.
Ma arvan, et Andrese jaotus on päris hea, et kitsamalt üldhariduskooli/lasteaia muusikaõpetuse õpetaja (ette nähtud kvalifikatsioon), laiemalt ükskõik millise muusikavaldkonna õpetaja (õpetaja sel juhul ka laias tähenduses).
Taheti näiteid, kes saab ilma muusikapedagoogilise hariduseta õpetada. Näiteks muusikapedagoogilist haridust omandavad üliõpilased. Näiteks muusikahariduse (mitte aga pedagoogilise) omandanud või seda omandavad inimesed. Mis tahes haridusega inimesed, kes on eraõpetajad, kelle muusikalisi ja pedagoogilisi oskusi õpilased või nende vanemad lihtsalt usaldavad. Adeliine 28. november 2014, kell 09:46 (EET)[vasta]

Miks meil on vaja eraldi artiklit "muusikaõpetaja"? Ei ole ju eraldi artikleid nt füüsika, keemia või bioloogia õpetajatest ning ei peagi olema. Mida siia artiklisse täpselt panna olekski? Ivo (arutelu) 30. detsember 2020, kell 22:19 (EET)[vasta]