Arutelu:Humanitaarteadused

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Kas siia peab tulema humanitaarteaduste loend või mis? See materjal on olemas artiklis Teadusharu. Teen ettepaneku see artikkel esialgu kustutada, kui just keegi siia midagi asjalikku ei kirjuta. Andres 23:23, 2 Sep 2004 (UTC)

Kultuurigeograafia on minu meelest inimgeograafia osa. Nad ei ole samad asjad. Inimgeograafia hõlmab näiteks majandusgeograafiat, seda aga ei saa minu arvates kultuurigeograafiaga samastada. Siim 19:45, 10 Sep 2004 (UTC)
Inimgeograafia võib eest vabalt ära võtta. - Urmas 20:35, 10 Sep 2004 (UTC)

Teaduste klassifikatsioone on olemas mitmesuguseid. Sa ei saa öelda, et kõlbab ainult see, mida Sina pakud. Puud ei pea üldse olemas olema, võib-olla on hoopis võrk. Viidete süsteem Vikipeedias ei pea üldse järgima mingit teaduste klassifikatsiooni. See on hoopis omaette teema, mida tuleb tematiseerida, mitte läbi viia. Viidete süsteem peab olema praktiline ja lugejasõbralik.

Sa pead küll selgitama oma eriala ABC-d. Selleks Vikipeedia ongi. Andres 20:05, 10 Sep 2004 (UTC)

--Leon 20:19, 10 Sep 2004 (UTC) teadusalad HUMANITAARIA:

Usuteadus
Õigusteadus
Filosoofiateadus 
Haridusteadus
Sotsiaalteadus

REAALIA: Arstiteadus - Bioloogia-geograafiateadus- Füüsika-keemiateadus - Kehakultuuriteadus - Majandusteadus - Matemaatika-informaatikateadus

Bioloogia ja geograafia ei kuulu kindlasti lahutamatult ühte patta. See on nõukogulik jaotus. - Urmas 20:35, 10 Sep 2004 (UTC)
Leon kirjutas TÜ kodulehelt maha teaduskondade nimed ja asendas teaduskonna teadusega. Selleks peab küll vastav IQ olema. Siim 20:44, 10 Sep 2004 (UTC)

Ma ei ole ka loeteluga niisugusel kujul nõus. Mul on niisugune ettepanek: jätame loetelu esialgu ära ja püüame täpsustada, mida sisaldab humanitaarteaduste mõiste (see mõiste ei olegi üheselt määratud). Kui me oleme selles selgust saanud, siis võib tegelda loeteluga. Seda tuleb niikuinii kommenteerida, ei saa rahulduda lihtsalt loetlemisega. See on selge, et paljude teadusharude puhul ei saa üheselt öelda, kas tegemist on humanitaarteadusega. Andres 07:12, 11 Sep 2004 (UTC)


Võtsin vana teksti esialgu välja, sest ta ei sobi uuega kokku:

inimest ja ühiskonda käsitlevad teadused, vastandina mõiste reaalteadused. Humanitaarteadused on:

Ajalugu - Filoloogia - Kasvatusteadus (Pedagoogika) - Kultuurantropoloogia - Orientalistika - Psühholoogia - Sotsioloogia - Teoloogia - õigusteadus (juura).

Andres 06:08, 12 Sep 2004 (UTC)

Leon pani selle tagasi ja lisas geograafia ja filosoofia, mis on vaidlustatud. Andres 11:57, 12 Sep 2004 (UTC)


Leon jättis välja järgmise lõigu, väites, et see puudutab filosoofiat, mitte teadust. Asi on aga selles, et jaotus loodusteaduseks ja humamitaarteaduseks on geneetilises seoses jaotusega loodusfilosoofiaks ja moraalifilosoofiaks.

Filosoofiat jaotati valgustusajastul loodusfilosoofiaks ja moraalifilosoofiaks (inglise keeles natural philosophy ja moral philosophy). Selle jaotuse eeskujul eristas John Stuart Mill loodusteadust ja "moraaliteadust" (moral science). "Moraaliteadusi" hakati saksa keeles nimetama Geisteswissenschaften 'vaimuteadused'.

Andres 11:57, 12 Sep 2004 (UTC)


Praegusele kujule ei saa artiklit jätta, sest see on ju suur segadus. Andres 11:57, 12 Sep 2004 (UTC)

Mõlemad definitsioonid eesti kõige autoriteetsemast allikast mida ise oled kogu aeg tunnistanud!--Leon 12:03, 12 Sep 2004 (UTC)

Millised mõlemad definitsioonid? Millisest kõige autoriteetsemast allikast? Andres 14:48, 12 Sep 2004 (UTC)

Pange jah kõik kinni, Babülon on juba akadeemiline mark, ärge teadusega seda küll tehke, oleme ju entsüklopeedia või ei?

Babüloni koha pealt võiks tsiteerida nõudmist jätta rahule valdkonnad, mille spetsialist ei olda. - Urmas 20:19, 12 Sep 2004 (UTC)


Praegune artikkel "Humanitaarteadused näeb välja selline:

Humanitaarteadused, inimest ja ühiskonda käsitlevad teadused, vastandina mõiste reaalteadused. Humanitaarteadused on: 
Ajalugu - Filoloogia - Filosoofia - Geograafia - Kasvatusteadus (Pedagoogika) - Kultuurantropoloogia - Orientalistika - Psühholoogia - Sotsioloogia - Teoloogia - Õigusteadus (juura).
Humanitaarteadused on teadusharud, mis uurivad, näiteks kultuuri, kunsti, religiooni, riiki, õigust.
Wilhelm Dilthey määratles "vaimuteadused" (humanitaarteadused) neile omase meetodi – mõistmise – kaudu (mõistmise ja hermeneutika mõiste olid Friedrich Schleiermacherist saadik tulnud käibele ka väljaspool filoloogiat).

Eesti Entsüklopeedia annab järgmise definitsiooni: "Humaniraateadused on inimest ning ühiskonda käsitlevad teadused, eelkõige filosoofia, ajalugu, õigus-, keele-, kirjandus-, kunsti- ja muusikateadus. Humanitaarteadustele vastandatakse reaalteadusi. Säärane rühmitus on traditsiooniline ega ole kindlapiiriline"

Palun Siimu ja Leoni kirjutada oma versioonid artiklist. Eeldan, et teie versioonid ei lähe vastuollu EE-s kirjutatuga. Mõlemat versiooni kasutades kirjutan kokku (esialgse) artikli "Humanitaarteadused". - Urmas 20:19, 12 Sep 2004 (UTC)

Minu meelest ei saa seada tingimust, et ei tohi olla vastuolu EE artikliga, sest see on ise vastuoluline. See ei ole küll etteheide, sest niisugust artiklit on väga raske kirjutada ja humanitaarteaduse mõiste ongi segane. Suurem osa loetletud teadustest (või mitteteadustest, sest pole sugugi iseenesestmõistetav, kas filosoofia on teadus) ei käsitle ju inimest ega ühiskonda. Peale selle, kui humanitaarteadustele saab anda definitsiooni, siis oleks see rühmitus kindlapiiriline. Järelikult ei olnud esimeses lauses tegemist definitsiooniga. Arvan, et see on see koht, kus autoriteedi asemel tuleks tugineda loogikale ja tervele mõistusele, või üldse, kus tuleks kindlasti ka ise mõelda. Samuti tuleks tugineda ulatuslikumale kirjandusele kui see, mis eesti keeles kättesaadav on. Iseasi, et entsüklopeediaartiklit võib ju tsiteerida näitena, kuidas on humanitaarteaduste määratlemise probleemi püütud lahendada. Andres 21:00, 12 Sep 2004 (UTC)

Siimu versioon

Redigeerimissõtta astusin, sest ei nõustunud geograafia, kui terviku arvamisega humanitaarteaduste hulka. Peale selle ei meeldi mulle see, et artiklid muudetakse lingikogudeks. Seda võib teatud tingimustel aktsepteerida, kuid lingid peavad siis ka teemakohased olema.

Kui ma ausalt ütlen, siis ma pole kunagi aru saanud sellest, mis asi üldse on humanitaarteadus. Seega peaks olema mõistetav, et minu nägemust ei saa võtta aluseks uue artikli kirjutamisel. Siim 20:43, 12 Sep 2004 (UTC)


Leoni versioon


Oobi versioon (esialgne visand). --Oop 03:09, 1 Nov 2004 (UTC)


Pöörasin vana redaktsiooni tagasi, sest ma leia Atsi muudatustes midagi säilitamisväärset. Andres 29. jaanuar 2007, kell 06:58 (UTC)


Ma olen teaduste malli kasutamise vastu, sest see mall põhineb minu meelest viltusel kontseptsioonil. Andres 24. veebruar 2007, kell 13:53 (UTC)

Ootan malli arutel juba 4 tundi parandusettepanekuid? --Ats 24. veebruar 2007, kell 13:56 (UTC)

Me olen oma märkused ja küsimused seal esitanud. Küsimustele Sa pole vastanud. Andres 24. veebruar 2007, kell 13:59 (UTC)

Psühholoogia ja teoloogia ei käsitle ainult inimese kultuurilist ja ühiskondlikku tegevust. Andres 26. veebruar 2007, kell 18:56 (UTC)


ei saaks loodusteadused ilma humanitaarse osata olemas olla, sest kogu haridus (ka reaalteaduslik) põhineb keele ja kirja olemasolul

Ma ei saa aru, kuidas see relevantne on: keele ja kirja olemasolu ei eelda humanitaarteaduse olemasolu, või eeldab? Andres (arutelu) 29. september 2015, kell 12:02 (EEST)