Arutelu:Heliintensiivsus

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Puudub lehekülg Intensiivsus. Andres 9. september 2007, kell 11:14 (UTC)

Ma leidsin definitsiooni heli intensiivsuse kohta, üldise intensiivsuse kohta ei julge kirjutada. Heli intensiivsust kasutatakse helitugevuse juures.--Tiuks 9. september 2007, kell 20:22 (UTC) Füüsikas on kiirguse intensiivsus - energiahulk, mis ajaühikus langeb kiirguse levimise suunaga risti olevale pinnaühikule.--Tiuks 10. september 2007, kell 00:08 (UTC)
Liitsin materjali artikliga helitugevus. Ei osanud teha ümbersuunamist. --Andrus Kallastu 29. september 2007, kell 11:22 (UTC)
Mulle tundub, et siin hakatakse asju segamini ajama.--Tiuks 30. september 2007, kell 20:36 (UTC)
Tõin esialgsele kujule tagasi. Heli intensiivsus = helivaljus--Tiuks 1. oktoober 2007, kell 19:41 (UTC)
Kust Sa seda võtad? Andres 1. oktoober 2007, kell 19:44 (UTC)
Heli intensiivsuse taset mõõdetakse detsibellides nagu helivaljust. Tereping kirjutab, et helivaljus on heli intensiivsuse subjektiivne taju. Kuuldava helivaljuse määrab heli intensiivsus. Tereping räägib ka helivaljuse tajumisest, mitte helitugevuse tajumisest. (Kuulmispsühholoogia). Seepärast ma arvangi, et meil aetakse lihtsalt segi helitugevus ja helivaljus.--Tiuks 1. oktoober 2007, kell 21:20 (UTC)
Sa räägid siin ju põhimõtteliselt täiesti õiget juttu. Milles on küsimus? --Andrus Kallastu 1. oktoober 2007, kell 21:53 (UTC)
Kaitsen helitugevust ja pean teda muusikalise heli omaduseks, mitte füüsikaliseks. Füüsikaline helitugevus on helivaljus--Tiuks 1. oktoober 2007, kell 22:01 (UTC) Miks sa suunad helitugevusele? Ma ei saa aru
Kust Sa seda võtad, et füüsikaline helitugevus on helivaljus? Vähemalt ENE 1. väljaandes artiklis "heli" eristatakse küll heli intensiivsust ehk helitugevust helivaljusest: "Heli iseloom sõltub oluliselt ka kestusest ja intensiivsusest ehk helitigevusest. (...) Helivaljuseks nimetatakse helitaju subjektiivset mõõtu, mis on võrdeline helirõhu (ja seega ka helitugevuse) logaritmiga." Heli intensiivsuse ehk helitugevuse taset võibki nimetada helivaljuseks, aga see pole sama mis heli intensiivsus ehk helivaljus ise. Muusikud võib-olla kasutavad sõna "helitugevus" ka muus tähenduses, aga see ei puutu siia. Andres 2. oktoober 2007, kell 06:28 (UTC)
Muusikud ei kasuta terminit helitugevus (i.k volume) tähenduses helivaljus (i.k loudness). Küsimuse, kas terminid heli intensiivsus ja helitugevus on sünonüümid, tõstsin vahekohut vajavate artiklite lehele. --Andrus Kallastu 2. oktoober 2007, kell 06:59 (UTC)
Minu meelest on füüsika seisukohast küsimus selge. Muidugi on nad sünonüümid. Andres 2. oktoober 2007, kell 09:23 (UTC)
Siis on see asi selge ka muusika seisukohalt. Kas põhiliseks märksõnaks, kus asi lahti seletatakse, jääb helitugevus või heliintensiivsus, vahet pole. Vajalik on rõhutada, et tegu on ühe ja sellesama asjaga nii füüsikas kui ka muusikas. Mida hakata peale definitsiooniga "Helitugevus sõltub heliallika võngete amplituudi suurusest." Kas siin on jutt millestki muust kui heliintensiivsusest? --Andrus Kallastu 2. oktoober 2007, kell 09:32 (UTC)
Helitugevus ehk helitugevus sõltub küll heliallika võngete amplituudi suurusest (mitte muidugi ainult sellest), aga samast suurusest sõltub ka näiteks helivaljus. See väide ei ole mingi konkreetse füüsikalise suuruse definitsioon ega võimalda ka vahet teha helitugevuse ja helivaljuse vahel. Andres 2. oktoober 2007, kell 09:40 (UTC)

1. variant: Heliintensiivsus (I) on energiahulk, mida kannab helilaine ajaühiku jooksul läbi ühikpinna, mis on risti laine levimissuunaga.

2. variant: Heliintensiivsus on energiahulk, mis langeb pinnaühikule sellega ristisuunas ajaühiku jooksul.

Sellisel kahel variandil pole mõtet. Esimene on täpsem ja teises pole midagi, mida esimeses pole. Andres 2. oktoober 2007, kell 09:20 (UTC)
Loomulikult on korras 1.definitsioon. --Andrus Kallastu 2. oktoober 2007, kell 09:32 (UTC)

Malli ei tohiks enne kasutada, kui see on tõlgitud. Andres 25. juuli 2009, kell 13:23 (UTC)

Kes seda oskab? Kas Andrus või mõni füüsik? --Tiuks 25. juuli 2009, kell 13:41 (UTC)
Pakun, et Lendtuffz. Võib muidugi ka kuskilt järele vaadata. Andres 25. juuli 2009, kell 14:06 (UTC)
Sõnaraamatud ei ole mind aidanud, juhuslikku tõlget ei tohi panna. Ootan targemaid tõlkima. --Tiuks 25. juuli 2009, kell 19:40 (UTC)

Helitugevus on kasutusel mitmes tähenduses.

1. Akustikas (mõõdetava füüsikalise suurusena):

  • sama mis heliintensiivsus (mõõtühik W/m2): ENE 3. kd) ja I. Eiskop, A. Sillart, Akustika ja helitehnika (1988)
  • sama mis helirõhu (või heliintensiivsuse) tase (mõõtühik dB), vt loengumaterjal www.lr.ttu.ee/~eriklos/helitehnika/IRT0090-02.pdf

2. EKSSi ja ÕSi kuuldelävi määratlustes (väikseim helitugevus, mille puhul inimkõrv on suuteline heli tajuma) võib helitugevust mõista nii heli intensiivsuse kui ka selle tasemena.

3. Igapäevakeeles on helitugevus (resp heli tugevus) heli tajutav tugevus ehk valjus, seega samastatav akustika terminiga helivaljus. Ka muusikas on helitugevus ja helivaljus sünonüümid: EKSS: forte muusikapala tugev, vali esitamine.

Sõna ’helitugevus’ on seega eri allikates ja valdkondades kasutusel mitmes tähenduses, mistõttu pole seda otstarbekas kasutada siin heliintensiivsuse sünonüümina. Käsitletava mõiste sisu annab ühemõtteliselt edasi heliintensiivsus (vrd ka Sound intensity, Schallintensität, Intensité acoustique, Интенсивность звука jt) – LAviki (arutelu) 1. märts 2016, kell 08:30 (EET)

Peab ikkagi mainima, et kasutatakse ka seda teist sõna. Selle kohta, mida "helitugevus" võib tähendada, peaks saama leida leheküljelt Helitugevus. Andres (arutelu) 1. märts 2016, kell 11:42 (EET)