Arutelu:Elatis

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

See on vist laiem mõiste ka ("elatist teenima"). Adeliine 20. november 2014, kell 16:18 (EET)[vasta]

Lisasin kõnekeelse tähenduse. Ma ei arva, et see oleks laiem mõiste. Mõiste sisu on ikkagi sama, ainult, et valdavalt kasutatakse seda konkreetses õiguslikus kontekstis. Kasutaja:VillaK 20. november 2014

Noo ma ei arva, et see oleks kõnekeelne. Aga äkki keegi teine ütleb ka sõna sekka. Allkirja lisamiseks trüki oma kommentaari järele neli tildet (~~~~) või klõpsa muutmiskasti kohal pliiatsi pildiga nuppu, mis need tilded teeb. Salvestamisel ilmub siis kasutajanimi ja ajatempel. Adeliine 20. november 2014, kell 16:58 (EET)[vasta]
Kisub filosoofiliseks, juurtega sinna, et mis see Viki siis ikkagi on, kas veebiõigekeelsussõnaraamat või veebientsüklopeedia. Ja teeks vahet arvamuste ja faktide vahel ning lepiks edaspidiseks kokku, et ei hakka lihtsalt subjektiivseid arvamusi puusalt tulistama, vaid iga arvamusega koos on ka põhjendus. Faktid on järgmised. Trüki-EE (2.köide, tol ajal veel ENE) mõistet "elatis" eraldi artiklina ei esita, küll on seal aga mõiste "alimendid" - tähenduses elatis. Veebi-EE esitab mõiste "elatis" samuti üksnes õiguslikus tähenduses: rahasumma, mida füüsiline isik, kellel on õigus saada ülalpidamist, saab kohtuotsuse või kokkuleppe alusel. Erinev on lugu ÕSis ja Sünonüümisõnaraamatus, mis siis viitavad ka elatise teenimisele kui enda tööga teenitud sissetulekule või leivateenimisele. Lisaks, proovi otsingumootorit ja vaata, millistes tähendustes ja kontekstides sõna "elatis" ülekaalukalt esile tuleb. Mina proovisin. Nende faktide baasilt teen ma järelduse, et "elatise teenimine" ei ole entsüklopeediline mõiste, vaid õigekeelsussõnaraamatusse sobiv väljend, mida eesti keeles annab teiste sõnadega lahti seletada, kuid mis ei ole rangelt võttes mõiste. Aga ma olin sinu kommentaari peale nõus aktsepteerima kompromissi ja kirjutasin selle artikli teksti sisse. Leian siiski, et Viki on pigem veebientsüklopeedia kui veebiÕS, pealegi on viimane täiesti olemas ja puudub vajadus seda dubleerida. ÕSi ülesanne on kirjeldada tavakeelt, seda kuidas keelt igapäevaelus kasutatakse. Entsüklopeedia on eeskätt oskuskeele instrument. Senistes toimetamistes olen lähtunud sellest positsioonist ja teen nii ka edaspidi. Teised toimetajad võivad oma nägemuse järgi parandada. VillaK (arutelu) 20. november 2014, kell 18:01 (EET)[vasta]

Vikipeedia põhimõte on rääkida eri mõistetest eri artiklites. Võib-olla päris kõikidel juhtudel ei ole mõistlik lähtuda oskuskeelest, siin aga erandit teha pole minu meelest põhjust. Siin tuleks lähtuda termini tähendusest, muud otsiv lugeja tuleks suunata teiste artiklite juurde, need võiksid olla Sissetulek ja Elatusallikas. Andres (arutelu) 21. november 2014, kell 14:16 (EET)[vasta]

Tegin mõned kohendused. Jätsin igakuisuse välja, sest see pole olemuslik. Selle võib kuskil teises kontekstis kirja panna. Kui läks midagi valesti, siis palun parandage. Andres (arutelu) 21. november 2014, kell 16:21 (EET)[vasta]


§ 146.  Pankrotimenetlusega seotud väljamaksed  (1) Enne jaotise alusel raha väljamaksmist tehakse pankrotivarast pankrotimenetlusega seotud väljamaksed järgmises järjekorras:  1) vara välistamise ja tagasivõitmise tagajärgedest tulenevad nõuded;  2) võlgnikule ja tema ülalpeetavatele makstav elatis;  3) massikohustused;  4) pankrotimenetluse kulud.  (2) Kui jaotamisele kuuluvast varast ei jätku kõigi samas järjekorras rahuldamisele kuuluvate nõuete rahuldamiseks, tehakse väljamaksed võrdeliselt vastavate nõuete suurusega. § 147.  Elatise maksmine  (1) Kui füüsilisest isikust võlgnik jääb pankroti tõttu ilma elatusvahenditest, määrab kohus võlgniku avalduse alusel temale ja tema ülalpeetavatele pankrotivarast hädavajaliku elatise kuni kaheks kuuks. Kaalukatel põhjustel võib kohus nimetatud tähtaega pikendada.  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse võib esitada ka isik, keda võlgnik seaduse kohaselt on kohustatud ülal pidama...

Mariina 23. detsember 2014, kell 08:01 (EET) alias Простота


  • Uno Mereste, 2003. "Majandusleksikon", Eesti Entsüklopeediakirjastus. Köide I (A-M). Lk 155: elatisraha:
  • 1. rahas määratud elatis vi elatise rahaline osa
  • 2. rahaline toetus, mida makstakse kohtuotsuse alusel isikule, keda teine isik on seaduse alusel kohustatud ülal pidama. Perekonnaõigus näeb ette, et kui abikaasa või lahutatud abikaasa ei täida teise abielupoole ülalpidamiskohustust, määrab kohus selle igakuise rahasummana, lähtudes kummagi abikaasa varalisest seisundist ja abivajadusest.
  • elatusallikas - 1. allikas, kust isik ja tema ülalpeetavad saavad oma elatumiseks vajaliku raha või naturaaltulu...

Mariina 23. detsember 2014, kell 08:08 (EET) alias Простота