Arutelu:Eesti välisminister

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Sellist täpsustusmärkust siia minu meelest tarvis ei ole, pigem võiks siin olla täpsustusleht või midagi taolist. Pole ka mõtet ühes artiklis pikalt-laialt rääkida kõigist välisministritest. Peale selle, kõik Eesti välisministrid ju ei tegutsenud Eestis. Andres 25. jaanuar 2009, kell 17:33 (UTC)

Kuna minu jaoks on siiani õhus küsimus, et kas eksiilis paari inimese poolt nimetatud välisminister on ikkagi legitiimne väliminister ja ENSVs tegutsenud on mittekeegi, siis leidsin, et võib ka eraldi artikkel olla. Enne oligi väliministri artikkel siin ja epp tegi ümbersuunamise nime alla Eesti Vabariigi välisminister (kusjuures tekstis pole ka märget millist vabariiki silmas peetakse ka Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik oli Eesti Vabariik). Kuna sinna artiklisse jäi väliministri tööülesannete kirjeldus praegu kehtivate seaduste järgi, siis saaks siin kirjutada kõigist erinevatest väliministritest ja nende valimiste meetoditest ning tööst, mida nad siis üldse tegid. Ma ei viitsi väliseestlastega rohkem vaielda. --Oktav 26. jaanuar 2009, kell 12:04 (UTC)
Mina ka ei viitsi rohkem vaielda inimesega, kes arvab, et ka Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik oli Eesti Vabariik. Ja ma pole üldse mingi asjatundja sel alal; arvangi, et vajame siia kedagi, kes oskaks need asjad õigesti paika panna. Olin lihtsalt nii lihtsameelne, et arvasin, et Eesti Vabariik ja Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi nimeline moodustis ei saa lihtalt kellelgi omavahel segi minna. Sinu jutust selgub, et igal pool tekstis, kus on juttu Eesti Vabariigist, tuleks täpsustada, et sellega ei peeta silmas ENSV-d.
Artiklis Välisminister on öeldud: Välisminister on suveräänse riigi valitsuse liige, kes tegeleb oma riigi välissuhete ja välispoliitika korraldamisega. Mina ei arva, et me saame seda väita ENSV välisministrite kohta. --Epp 26. jaanuar 2009, kell 15:17 (UTC)
Lõbus on muidugi see, et ega Metsavend ei soovigi arutada, vaid ta lihtsalt kustutab ja keelab redigeerimise tugevama jõuga. --Oktav 26. jaanuar 2009, kell 12:15 (UTC)
Eesti välisministriks võiks õigupoolest nimetada ka Eesti Töörahva Kommuuni, Johannes Varese valitsuse ja Eesti NSV välisministreid. Kusjuures Johannes Varese valitsuse ning 1990 moodustatud valitsuse välisministreid nimetati samuti Eesti Vabariigi välisministriteks. Selles mõttes võiks olla täpsustusleht, võib-olla siis pealkirjaga "Eesti välisminister (täpsustus)". Igaühe kohta võib ju ka eraldi artikli kirjutada, pole mõtet juttu nendest ühte artiklisse kokku panna. Tööülesannete kirjelduse jne osas saab artiklit "Eesti Vabariigi välisminister" täiendada. Miks peaks sellest eraldi artiklis kirjutama?
Mis puutuvad siia väliseestlased? Kui Vikipeedias tekivad lahkarvamused, siis tuleb argumenteeritult diskuteerida. Kes seda ei viitsi, selle arvamusega ei arvestata.
Ka mulle tundub, et Eesti Vabariiki ja Eesti Nõukogude Sotsialistlikku Vabariiki ei saa segi ajada. Siiski on selline segiajamine võimalik 1940. ning eriti 1990. ja 1991. aasta kontekstis. See on tõesti probleemiks.
Välisministriks on tõesti nimetatud ka tegelasi, kes artiklis Välisminister toodud definitsioonile ei vasta. Seda peaks too artikkel ka arvestama. Näiteks ka eksiilvalitsuse välisministrid ei vasta sellele definitsioonile. Andres 26. jaanuar 2009, kell 18:45 (UTC)

Vabariigi Valitsuse eksiilis välisministrid[muuda lähteteksti]

enwiki on teinud ka vastava artikli en:Estonian Minister of Foreign Affairs in exile ('Eesti Vabariigi välisminister eksiilis'). Esialgu soovitaks selle teema integreerida praegusse artiklisse--Bioneer1 (arutelu) 1. veebruar 2015, kell 16:58 (EET)


Lennart Meri välisministriaeg algas siis, kui Eesti Vabariik ei olnud iseseisev. Andres 16. märts 2006, kell 22.19 (UTC)


Mida teha Eesti NSV välisministritega? Andres 16. märts 2006, kell 22.19 (UTC)

Võiks teha eraldi loetelu, linkida "vaata ka"-sse, sest nad ei ole seotud sama riigiga. Lennart Meri lihtsalt oleks mõlemas loetelus. --195.50.207.212 16. märts 2006, kell 22.21 (UTC)
Meri ametiaeg on algab tabelis 1990, kuid Eesti Vabariik ei olnud siis iseseisev. Aastast 1990 kandis Eesti NSV nime Eesti Vabariik. Ma ei tea, kas Meri sai välisministriks enne seda nimemuutust. Andres 16. märts 2006, kell 22.26 (UTC)
3. aprillil 1990 nimetati ametisse Edgar Savisaare valitsus, mille välisminister oli Lennart Meri. 8. mail 1990 võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu seaduse "Eesti sümboolikast". Tunnistati kehtetuks nimetus Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. Ametlikuks nimeks sai taas Eesti Vabariik. Järelikult oli Lennart Meri umbes kuu aega Eesti NSV välisminister. --Lulu 3. juuli 2006, kell 22.17 (UTC)

Siia peaks panema ka eksiilvalitsuse välisministrid. Andres 16. märts 2006, kell 22.29 (UTC)


Arutelu artiklist Eesti välisministrite loend[muuda lähteteksti]

Ma näen siin mitut probleemi.

Esiteks, pealkirja järgi loendatakse siin Eesti välisministreid. Aga Eesti võib tähendada nii Eesti Vabariiki kui ka Eesti NSV-d. Seetõttu tuleks kas pealkirja muuta või panna sisse ka Eesti NSV välisministrid.

Teiseks, Eesti Vabariik oli (küll marionettriigina) olemas ka Varese valitsuse ajal. Kas Varese valitsuses oli välisminister? Kui oli, tuleks teda mainida.

Kolmandaks, Meri ametiaeg algas siis, kui Eesti ei olnud iseseisev. Iseseisva Eesti välisministri ametiaeg ei saanud alata 1990, olenemata sellest, kuidas riiki ametlikult nimetati.

Neljandaks, ühel riigil ei saa olla korraga kaks välisministrit. Kuid kuni võimu ametliku üleandmiseni eksisteerisid korraga Eesti Vabariigi välisminister ja Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse välisminister. Kas ei olnud tegemist ühe ja sama Eesti Vabariigiga?

Viiendaks, kas me peaksime mainima ka Nõmme valitsust, mis võimu üleminekut ei tunnustanud? Kui ei, siis kuidas seda põhjendada? Andres 4. juuli 2006, kell 02.01 (UTC)

Siin nad on, teadmiseks. Minu käsi ei paindu neid artiklisse panema.

--Christopher Robin 14. juuli 2006, kell 10.12 (UTC)

Panin juurde Poska ja Strandmani esimese ametiaja 1918. aastal. Kuupäevad võiksid iseenesest olla kõigi ametiaegade juures. Hans Rebase määramine (kohustetäitjaks, mitte ministriks) toimus salajas ning isegi Vabariigi valitsuse liikmete teadmata, hiljem August Rei tühistas selle. Aleksander Warma asus Vabariigi Presidendi ülesandeid täitma 1963. aastal, pärast August Rei surma, ja pärast seda ei olnud enam välisminister. --IFrank (arutelu) 5. veebruar 2014, kell 13:46 (EET)

Vabariigi Presidendi 24. juunil 1949 eriõigusel antud käskkiri nr. 7:

Käskkirjaga, mille ma andsin 15. jaanuaril 1945 Peaministrina Vabariigi Presidendi ülesandeis, nimetasin mina Hans Rebase ministriks ja panin temale ühtlasi Peaministri asetäitja ülesanded ning välisministri ülesanded.

Arvestades olukorraga, et Peaministri Vabariigi Presidendi ülesandeis Jüri Uluotsa käskkirjaga 18. sepembrist 1944 Tallinnas moodustatud ja Riigi Teatajas Nr. 1–1944 avaldatud Vabariigi Valitsuse koosseisust on väljaspool kodumaad ainult kolm Vabariigi Valitsuse liiget ja et need Vabariigi Valitsuse liikmed võivad toimida väljaspool kodumaad ainult Vabariigi Valitsuse osana ja selle volinikena, võib Vabariigi Valitsuse vanem liige täita väljaspool kodumaad Vabariigi Valitsuse funktsioone ainult ajutise asetäitmise korras riiklikult hädavajalikel juhtudel ja ulatuses, mis ei riiva raudeesriide taga olevate Vabariigi Valitsuse liikmete statust. Loomulikuks eelduseks seejuures on, et Vabariigi Valitsuse vanema liikme poolt Vabariigi Presidendi ülesandeis tehtavate aktide kohta oleksid võtnud seisukoha teised väljaspool kodumaad viibivad Vabariigi Valitsuse liikmed.

Eriti, mis puutub Vabariigi Valitsuse täiendamisse uute liikmetega, võib see toiming Põhiseaduse § 50 kohaselt aset leida ainult siis, kui vastav liige on ettepandud Vabariigi Presidendile Peaministri poolt. Viimane Põhiseaduse eeskiri baseerub Vabariigi Valitsuse ühtluse säilitamise põhimõttel ja eeldab uue Vabariigi Valitsuse ametisse nimetamisel kõikide Vabariigi Valitsuse liikmete nõusolekut.

Eelmainitud käskkirja andmisel ei olnud vastavat nõusolekut kõikide väljaspool kodumaad olevate Vabariigi Valitsuse liikmete poolt. Samuti ei ole ka praegu kõikide Vabariigi Valitsuse liikmee nõusolekut Hans Rebase ministrina Vabariigi Valitsuse liikmeks kuulumise kohta ega ole Hans Rebane nõusolekut avaldanud omaks võtta seda poliitilist joont, millele väljaspool kodumaad olevad Vabariigi Valitsuse liikmed praegusel momendil oma tegevuse on rajanud.

Tugedes eeltoodule leian mina, et lähtudes Vabariigi Valitsuse ühtse poliitika vajaduse seisukohast minu käskkirja 15. jaanuarist 1945 ei ole faktiliselt võimalik teostamisele võtta, mille tõttu

otsustan:

tühistada minu kaks käskkirja 15. jaanuarist 1945 Hans Rebase ministriks ja Peaministri asetäitjaks nimetamise ning tema peale välisministri ülesannete panemise kohta.

--IFrank (arutelu) 5. veebruar 2014, kell 14:15 (EET)

Loendi vajalikkus?[muuda lähteteksti]

On olemas artikkel Eesti välisminister, kuhu võiks integreerida ka siinne sisu. Mh on olemas ka Eesti välisministrite mall ({{Eesti VM}})--Bioneer1 (arutelu) 18. august 2014, kell 19:10 (EEST)

Jah, võiks küll. Ainult et too artikkel on praeguse seisuga ebatäielik, sest kajastab ainult praegust olukorda. Andres (arutelu) 18. august 2014, kell 22:02 (EEST)

vb ketserlik seisukoht, aga kui pealkirjas puudub sõna Vabariigi, siis tuleb üles lugeda ka nõukaaegsed välisministrid (rahvakomissarid).  • • • Kasutaja:Ahsoous • arutelu • 18. august 2014, kell 22:37 (EEST)


Lahendamata küsimused. Sissejuhatuses öeldu ei käi kõigi loetletud välisministrite kohta. Pealkirjast ei ole ilmne, et siin võib rääkida ainult Eesti Vabariigi ministrite kohta. Pole täpsustatud ametlikke nimetusi. Lennart Meri ametiaeg algas siis, kui Eesti polnud iseseisev, ja alguses oli ta ka nimetuse järgi Eesti NSV välisminister. Andres (arutelu) 19. veebruar 2015, kell 11:55 (EET)

Vähem kui kuu.  • • • Kasutaja:Ahsoous • arutelu • 13. september 2016, kell 16:05 (EEST)
Seda küll. Igatahes praegu tuleb välja, et teine iseseisvusperiood algas 1990. Andres (arutelu) 13. september 2016, kell 17:43 (EEST)

Andres (arutelu) 13. september 2016, kell 15:04 (EEST)