ArcGIS

Allikas: Vikipeedia

ArcGIS on ESRIs (Environmental System Research Institute) toodetud GIS (Geographic Information System) tooteperekonna nimetus. GIS on automatiseeritud süsteem ruumiliste andmete kogumiseks, haldamiseks, säilitamiseks, päringute teostamiseks, analüüsiks ja esituseks. Geograafilised infosüsteemid hõlmavad kartograafiat, statistilist analüüsi ning andmebaaside tehnoloogiat.[1]

ArcGISi süsteem on kaartide ja geograafilise informatsiooniga töötamiseks. Seda kasutatakse kaartide loomiseks ja kasutamiseks, georaafilise informatsiooni jagamiseks ja leidmiseks, kaartide kasutamiseks erinevates rakendustes, geoandmebaaside koostamiseks, kaardistatud informatsiooni analüüsimiseks, geograafilise informatsiooni haldamiseks.


Eesti põhimaanteed (kaart on tehtud ArcMap'i abil)

ArcGISi tunnused:

 • koostoimivus – võimalik kasutada koos erinevate kommertstarkvarade andmeid ning kasutada neid erinevates võrgukeskkondades;
 • suur funktsionaalsus – võimalik andmeid talletada, toimetada, analüüsida, kartograafiliselt kujundada;
 • kombineeritavus – erinevad tarkvaralahendused ja laiendusmoodulid võimaldavad süsteemi laiendada ja suurendada olemasolevat funktsionaalsust;
 • veebitugi – GISi rakendused on kasutatavad nii Intranetis kui Internetis;
 • paindlikkus – võimalik teha omi tarkvaraarendusi.

ArcGIS teenused tagavad juurdepääsu kogu maailma 2D ja 3D kaardiandmetele. 3D-andmed on esitatud temaatiliste kaartidena: kujutised, reljeefivarjutused, poliitiline kaart ja tänavate võrgustik. [2]


Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

ESRIEnvironmental System Research Institute, asutatud 1969. aastal, on maailma juhtivaid GIS tarkvara tootjaid.[3] Peakorter asub Redlandsis (California, USA). Esimene miniarvutitele mõeldud ArcINFO versioon lasti käiku 1982. aastal. Esimesed tööjaamad töötasid UNIX platvormil. 1989. aastal töötati välja Arc/Info DOSis töötavate personaalarvutite jaoks ning hiljem, kui üha populaarsemaks muutus Windowsi keskkond, ka selle joaks. Arc/Info on olnud nn käsurea põhinev (command line based) toode, mis tähendab seda, et kogu töö programmis tehti ära käsuakendesse tipitud käskudega. Graafilise kasutajaliidesega Arc/Info, tänapäevase ArcView eelkäija nägi päevavalgust 1992. aastal. Seda personaalarvutite jaoks ning erinevate operatsioonisüsteemide jaoks edasi arendades jõuti 2002. aastal mais ühe populaarseima tooteni – ArcView 3.3.[4] Tänase ArcGISi loogika sai alguse versioonist 7.0 ning uue põlvkonna ArcGIS loetakse alates versioonist 8.0. Lisandusid uued kasutajaliidesed, rakendused, muutus täielikult andmeformaat.

Viimased versioonid:

 • ArcGIS 10.0 (2010);
 • ArcGis 10.1 (juuni 2012);
 • ArcGis 10.2 (juuli 2013).


ArcGis'i versioonide ajalugu 1
Versioon Ilmunud
8.0 27.12.1999[5]
8.0.1 13.01.2000-[6]
8.1 01.05.2001[7]
8.2 10.05.2002-[8]
8.3 10.02.2003[9]
9.0 11.05.2004[10]
9.1 25.05.2005[11]
9.2 14.11.2006[12]
9.3 25.06.2008[13]
9.3.1 28.04.2009[14]
10.0 29.06.2010[15]
10.1 11.06.2012[16]
10.2 30.07.2013[17]

Rakendused[muuda | muuda lähteteksti]

ArcGISi rakendused jagunevad 4 suurde gruppi:

 1. Desktop GIS e. töölaua tarkvara. Iseloomustab ühtne kasutajaliides ning arenduskeskkond. Võimalik ruumiandmeid koguda, töödelda, visualiseerida ja levitada.[18]
 2. Mobiilne GIS. Rakendus võimaldab kasutada GISi väljaspool kontorit. Tooted, mis seda võimaldavad, on ArcPad, ArcGIS Mobile, ArcGIS Desktop:
  1. ArcPadi kasutatakse välistingimustes kaardistamisel kas tahvelarvutites või GPS seadmetes;[19]
  2. ArcGIS Mobil mobiiltehnoloogiat kasutatakse siis, kui andmehulgad on väiksed, kasutajaid palju ning on vaja kasutada ArcGISi Serverit; [20]
  3. ArcGIS Desktop puhul saab kõiki töölaua tooteid kasutada kõrgtasemelistes mobiilseadmetes. Vajalik kasutajatele, kellel on välitöödel vaja teostada ka andmeanalüüse ja päringuid.
 3. GIS veebiteenusena võimaldab GIS süsteemi esitada veebiteenusena.
 4. Server GIS võimaldab asutuse siseselt hallata GIS rakendusi ja andmeid tsentraalselt. ServerGIS toodeteks on järgmised: [21]
  1. ArcGIS Server on serveripõhine GIS ning pakub lõppkasutajale valmisrakendusi ruumiandmete haldamiseks ja visualiseerimiseks. Näiteks võimaldab ArcGIS Server seda, et üheaegselt viiksid parandusi andmebaasi sisse mitu erinevat kasutajat. Rakendus võimaldab kontrollida, et parandused ja parandajad ei satuks omavahel konflikti.
  2. ArcGIS Explorerer on ArcGIS Serveriga kaasas olev väike kliendirakendus, mille ülesandeks on GIS andmete ja funktsioonide kasutajale kättesaadavaks tegemine. Näiteks võimaldab rakendus kasutada ja ühendada standardseid veebiteenuseid. On vabavara.
  3. ArcGIS Image Server on mõeldud mahukate pildikogude haldamiseks, töötlemiseks ning levitamiseks.

ArcGIS'i Serveri põhivõimalused on järgmised:[21]

 • Veebipõhiste GIS töökohtade loomine ja veebiteenuste levitamine erinevatele kasutajarühmadele;
 • Juba olemasolevate GIS komponentide (näiteks erinevate API’de) arenduseks kasutamine;
 • Omaloodud rakenduste arendamine, kasutades NET või Java keskkondi, spetsiifiliste kasutajavajaduste rahuldamiseks;
 • Keskne GIS tarkvara ja teenuste haldamine ettevõttes;
 • Integreerimine muude ärisüsteemidega (CRM, ERP);
 • Keskne mitmekasutaja andmebaasi redigeerimine;
 • Ruumianalüüside ja protseduuride teostamine serverkeskkonnas.

Desktop GIS[muuda | muuda lähteteksti]

Desktop GIS on töölauatarkvara. Kasutatakse ruumiandmete sisestamiseks, analüüsimiseks, töötlemiseks, kaartide valmistamiseks, andmete levitamiseks. Kõigil ArcGISi töölauatoodetel on ühtne kasutajaliides ning arenduskeskkond. [18]

ArcGIS for Desktop on kasutatav kolme funktsionaalsuse taseme ehk vastava litsentsi alusel: [3]

 • ArcGIS for Desktop Basic (tuntud endise nimega ArcView) – võimaldab teostada ruumiandmetega seotud lihtsamaid töid (nt oma kihtide lisamine/olemasolevate töötlemine, asendiplaani ja kaardiraamatute koostamine ning lihtsamate geotöötluste teostamist);[21]
 • ArcGIS for Desktop Standard (tuntud endise nimega ArcEditor) – sisaldab lisaks Basic tasemele hulgaliselt täiendavat funktsionaalsust geoandmebaasidega töötamisel;[21]
 • ArcGIS for Desktop Advanced (tuntud endise nimega ArcInfo) – kõige funktsionaalsem desktop tarkvara, mis lisab Basic ja Standard tasemele juurde palju geotöötluse vahendeid ja loob eeldused väga professionaalse tasemega GISi ja kartograafiliste tööde teostamiseks.[21]


Kõik ArcGIS Desktopi tooted omavad kahte rakendust:


Nii ArcMap, kui ArcCatalog tööväljad jagunevad järgmisteks osadeks:

 • Tiitliriba – kuvatakse kaardidokumendi (.mxd), rakenduse (ArcMap, ArcCatalog) ning rakenduses töötava toote (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) nimi;
 • Olekuriba – näidatakse valitud töövahendi infot, kursori asukoha koordinaate;
 • Aknad, menüüd, tööriistaribad – aknad on lohistatavad, suletavad, avatavad ning nende suurus muudetav; menüüd, tööriistaribad kinnistatavad, lohistatavad, suletavad,avatavad.


Alates versioonist ArcGIS 10 on ArcCatalogi vahendid kasutatavad otse ArcMapi keskkonnas, sakis Catalog.[22]

Andmed[muuda | muuda lähteteksti]

ArcGIS võimaldab kasutada samas keskkonnas erinevates formaatides andmeid.

Vektorandmeformaatidest on võiamlik otse ArcMapi laadida:

ArcGIS võimaldab kasutada ka tabeliandmeid, millel puudub ruumiline geomeetria, kuid mida on vastava võtmevälja olemasolul võimalik seostada ruumikuju omavate tabelitega.

Geoandmebaas[muuda | muuda lähteteksti]

Geoandmebaas on ESRI uus atandartandmeformaat, mis on kasutusel alates ArcGIS 9.x versioonist. Erinevalt varasemast, failipõhisest shape ja coverage formaadist, hoiab geoandmebaas objektide ruumikujusid (koordinaate) ning tärkandmeid andmebaasipõhiselt koos. Erineva geomeetria ning sisuga andmed moodustavad geoandmebaasis objektiklassid. Lisaks objektiklassidele saab geoandmebaasis hallata ka rasterandmeid ning tabeleid. Objektiklasse topoloogiakontrolli või võrgustikuülesannete lahendamiseks grupeerides moodustuvad geoandmebaasi raamobjektid. Seega on geoandmebaasis nii raamobjekti koosseise kuuluvad objektiklassid, kui ka iseseisvad objektiklassid. [23]


Geoandmebaasi elemendid:

 • Raamobjekt on oma olemuselt konteiner, kuhu on salvestatud sinna kuuluvate objektiklasside nimed (mitte objektiklasside tabelid). Raamobjektile omistatud projektsioon kehtib ühiselt kõikidele.
 • Objektiklassid – ühesugust geomeetriat ning nähtusedefinitsiooni sisaldav ruumiobjektide kogu. Geomeetria järgi eristatakse punkt-, joon- ning pind objektiklasse. Omaette objektiklassidena salvestatakse kaardiväljakirjad (annotatnion), ulatused ja marsruudid.
 • Tabelid – xls, dgb, mdb jne. formaadis tabelandmed, mis ei sisalda ruumiinfot.
 • Rasterandmed – TIFF, Imagin, ESRI Grid, MrSid, ECW jne formaadis olevad andmed.
 • Rasterkataloogid – tabelkujul olev rasterfailide kollektsioon, kus lisaks faili nimele näidatakse ära ka faili asukoha kataloog.
 • Topoloogia – geoandmebaasis objektiklasside vahelkehtestatud topoloogiareeglid.
 • Seoseklassid (Relationship classes) – tabelite või objektiklasside vahelised seosed, mis talletatud andmebaasis. Seosed on nähtavad ArcCatalog’is. Loomiseks on tarvis ArcEditor või ArcInfo litsents. [24]
 • Geomeetrilised võrgud (geometric networks) – hoitakse topoloogilisi geomeetrilisi võrkusid moodustavaid seoseid jooneliste ning punktiliste objektiklasside vahel. Eeldab vähemalt ArcEditori litsentsi olemasolu.
 • Mõõdistusandmed – mõõdistusandmete kohta käiv informatsioon, hoitakse eraldi projektides.
 • Toolbox – geotöötlusvahendid, mida vastavate ülesannete lahendamiseks kasutatakse. [25]
 • Seadistamine – atribuutide ja nende omaduste väärtusvahemike määramise toimingud.


Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Wikipedia. "Geoinfosüsteem".  kasutatud 14.10.2013
 2. AlphaGIS. "ArcGIS Terviklik geoinfosüsteem".  kasutatud 29.09.2013
 3. 3,0 3,1 AlphaGIS. "Esri".  kasutatud 28.09.2013
 4. Smith, Susan (Mai 2004). "Dr. David Maguire on the ArcGIS 9.0 Product Family Release". GIS Weekly.  kasutatud 28.09.2013
 5. ESRI Staff (Kevad 2000). "ArcInfo 8: A New Architecture for GIS". ESRI ArcNews. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 6. "ESRI's ArcInfo 8 GIS Software Ships to Users Worldwide". ESRI. 2000-01-13. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 7. "ArcGIS 8.1 Now Shipping: The First Release of a Single, Integrated GIS". ESRI. 2001-05-01. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 8. "ArcGIS 8.2 Now Available: Improved ArcIMS Integration, New Extensions, and New Features". ESRI. 2002-05-10. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 9. "ArcGIS 8.3 Now Available: Topology Support, New Extensions, and New Features Highlight Latest Release". ESRI. 2003-02-10. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 10. "ArcGIS 9 Now Available: New Release Focuses on Geoprocessing, 3D Visualization, Interoperability, Cartography, and GIS Infrastructure". ESRI. 2004-05-11. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 11. "ArcGIS 9.1 Now Available". ESRI. 2005-05-25. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 12. "ESRI Announces ArcGIS 9.2 Is Now Shipping: A Major Advancement for GIS, Making It Easier to Author, Serve, and Use Geographic Knowledge". ESRI. 2006-11-14. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 13. "ArcGIS 9.3 Improves Your Entire GIS Workflow: Enhanced Data Management, New Cartographic Tools, and More Efficient Information Sharing". ESRI. 2008-06-25. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 14. "ArcGIS 9.3.1 Unlocks the Potential of Your GIS". ESRI. 2009-04-28. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 15. "ArcGIS 10 Transforms the Way People Use GIS: New Release Simplifies Your Work, Provides New Ways to Share Information, Supplies GIS in the Cloud, and Much More". Esri. 2010-06-29. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 16. "ArcGIS 10.1 Simplifies Sharing of Geographic Information: New Tools and Infrastructure Extend the Reach of GIS throughout Organizations". Esri. 2012-06-11. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 17. "ArcGIS 10.2 Delivers Transformational Capabilities: Latest Release of ArcGIS Includes New Online Analysis Tools, Live Data Integration, and Enhanced Business Intelligence". Esri. 2013-07-30. Originaali arhiivikoopia seisuga 28.09.2013. 
 18. 18,0 18,1 AlphaGIS. "Mis on ArcGIS Desktop tarkvara".  kasutatud 28.09.2013 Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt; nime "ArcGIS_Desktop" on määratud mitu korda erineva sisuga.
 19. AlphaGIS. "ArcPad".  kasutatud 28.09.2013
 20. AlphaGIS. "ArcGIS Mobile".  kasutatud 28.09.2013
 21. 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 AlphaGIS. "Mis on ArcGIS Server".  kasutatud 28.09.2013 Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt; nime "ArcGIS_Server" on määratud mitu korda erineva sisuga. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt; nime "ArcGIS_Server" on määratud mitu korda erineva sisuga. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt; nime "ArcGIS_Server" on määratud mitu korda erineva sisuga. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt; nime "ArcGIS_Server" on määratud mitu korda erineva sisuga.
 22. Esri (juuni 2010). "ArcGIS 10 Transforms the Way People Use GIS".  kasutatud 28.09.2013
 23. ArcGis Resourses. "Supported raster dataset file formats".  kasutatud 28.09.2013
 24. AlphaGIS. "Geoandmebaaside loomine".  kasutatud 28.09.2013
 25. Esri. "GIS Data in a Geodatabase".  kasutatud 28.09.2013