Aleksandra Gorjatšova

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Aleksandra Gorjatšova (ka Aleksandra Gorjatševa; 6. aprill 1925 Leningrad12. mai 2009[1]) oli Eesti filosoof.

Haridus[muuda | muuda lähteteksti]

Gorjatšova lõpetas aastal 1950 Leningradi Riikliku Ülikooli filosoofiateaduskonna. Aastal 1963 kaitses ta filosoofiakandidaadi väitekirja, aastal 1977 (Leningradi Riiklikus Ülikoolis) filosoofiadoktori väitekirja. Sellega sai temast Eesti esimene filosoofiadoktori kraadiga naine.

Teaduskraad ja kutse[muuda | muuda lähteteksti]

Filosoofiakandidaat 1963; dotsent 1969 (kinnitus 1974); filosoofiadoktor 1977 (Leningradi Riiklik Ülikool); professor 1978 (kinnitus 1980).

Töökäik[muuda | muuda lähteteksti]

Aleksandra Gorjatšova oli aastatel 19501956 Tartu Õpetajate Instituudis vanemõpetaja. Aastatel 19561960 oli ta Eesti Põllumajandusakadeemia NLKP ajaloo ja filosoofia kateedri õpetaja, aastatel 19611964 vanemõpetaja. Aastatel 19641969 oli Gorjatšova Tartu Riikliku Ülikooli filosoofia kateedri vanemõpetaja. Aastatel 19711974 oli ta Tallinna Polütehnilise Instituudi filosoofiakateedri dotsent ja 19741976 samas vanemteadur. Aastatel 19781988 oli ta Tallinna Polütehnilise Instituudi professor.

Pensionil olles esines Gorjatšova Eesti venekeelses raadiokanalis Raadio 4 saatesarjas "Filosoofilised etüüdid".

Isiklikku[muuda | muuda lähteteksti]

Ajakirjanik Ivan Makarov on Aleksandra Gorjatšova ja Mihhail Makarovi poeg. Nende tütar luuletaja Anna Makarova töötas raadiojaama Radio Tallinn (hilisema nimega Radio 100) uudistesaatejuhina.

Teadustöö põhisuunad[muuda | muuda lähteteksti]

Kultuuri- ja rahvussuhete ning internatsionaalse kasvatuse probleemid, sotsiaalpsühholoogiaga seotud teadvuse protsessid. Avaldanud neil teemadel publikatsioone.

Teaduskorralduslik tegevus[muuda | muuda lähteteksti]

NSV Liidu Filosoofia Ühingu Eesti osakonna büroo liige; korraldas TPIs teaduskonverentse ja oli teaduslike kogumike (ilmunud 1979–1983) vastutav toimetaja.

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

 • "Ühiskondlik psühholoogia" Tallinn: Eesti Raamat, 1966
 • "Ühiskondliku teadvuse struktuur" raamatutes "Ajalooline materialism", Tallinn, Eesti Raamat, 1970 ja ka 1977 (teine, täiendatud trükk)
 • "Ühiskondliku psühholoogia koht kunstis" raamatus "Vaimne kultuur. Teooria ja praktika aktuaalsed probleemid", Tallinn, Eesti Raamat, 1984
 • "Национальные отношения и интернационалистическое воспитание" Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, vihik nr. 301 "Труды по философии", Tartu 1973
 • "Роль эстетических чувств в нравственном и эстетическом воспитании молодежи" raamatus ""Диалектика духовной сферы развитого социализма", ENSV TA 1985
 • "Значение преемственности в преподавании общественных дисциплин для формирования научного мировоззрения студентов", RZMK, Daugavpils pedagogiskais instituts 1984
 • "Духовные стимулы повышения активности студентов в изучении философии", kaasautoriks Hele-Mai Väät, kogumikus "Пути и методы совершенствования преподавания общественных наук в вузе", Daugavpils pedagogikais instituts 1981
 • "Учет национальных чувств в интернациональном воспитании", NSVL TA filosoofiainstituut, Üleliiduline ühing "Znanije", Moskva 1968
 • "Роль оценок в стимулировании самостоятельной работы студентов", ENSV Kõrg- ja keskerihariduse ministeeriumi ühiskonnateaduste osakond, TPI ühiskonnateaduste teaduskond, Tallinn 1982
 • "Социальная психология и интернациональное воспитание" raamatus "Ленинские принципы интернационального воспитания трудящихся", NSVL TA filosoofiainstituut, üleliidulise ühingu "Znanije" juhatus, Правление общества "Знание" Эстонской ССР, Tallinn, Eesti Raamat 1971

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Nekroloog, EPL 14. mai 2009 (vaadatud 16.04.2018)

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • "Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade" Tallinn, 2008. Lk 67
 • ENE 1988, 3.
 • ETBL 2000, 1.
 • Tallinna Polütehniline Instituut 1936–1986. Tln, 1986, lk 152, 361–363.
 • Tartu Ülikooli ajalugu 1632–1982. 3. köide, 1918–1982, lk 141, 142.
 • Tartu Riikliku Ülikooli õppeteaduskoosseisu biobibliograafiline nimestik 1944–1980. 1987, lk 450–451.