Teine Moosese raamat

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt 2. Moosese raamat)

Moosese teine raamat ehk Exodus kuulub Vana Testamendi esimesse osasse, Toorasse. Raamat kirjeldab heebrealaste põgenemist Moosese juhtimisel Egiptuse vangipõlvest.

Struktuur[muuda | muuda lähteteksti]

  • Iisraeli orjapõlv Egiptuses (2 Mo 1:1-2:25)
  • Jumal kutsub Moosest Iisraeli vabastama (2 Mo 3:1-7:7)
  • Iisraellased lahkuvad Egiptusest (2 Mo 7:8-15:21)
  • Iisraellased kõrbes (2 Mo 15:22-18:27)
  • Jumala leping Siinai mäel (2 Mo 19:1-24:18)
  • Kogudusetelk (2 Mo 25:1-40:38)

Tuntumad lõigud[muuda | muuda lähteteksti]

2. Moosese 13[muuda | muuda lähteteksti]

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 2 "Pühitse mulle kõik esmasündinud, kõik Iisraeli laste emakodade avajad inimestest ja kariloomadest - need olgu minu!" 3 Ja Mooses ütles rahvale:"Mõelge päevale, mil te tulite välja Egiptusest, orjusekojast, sest vägeva käega tõi Issand teid sealt välja! Sellepärast ei tohi hapnenut leiba süüa! 4 Täna, aabibikuus, te lähete välja. 5 Ja kui Issand sind viib kaananlaste, hetiitide, emorlaste, hiivlaste ja jebuuslaste maale, mille ta vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda, maale, mis piima ja mett voolab, siis pead sa selles kuus pidama seda teenistust. 6 Seitse päeva söö hapnemata leiba ja seitsmendal päeval olgu Issand püha! 7 Hapnemata leiba söödagu seitse päeva; ärgu nähtagu su juures hapnenut ja ärgu nähtagu haputaignat kogu su maa-alal! 8 Ja sel päeval seleta oma pojale, öeldes: See on ühenduses sellega, mis Issand mulle tegi, kui ma Egiptusest lahkusin. 9 See olgu sulle nagu märgiks käe peal ja meeldetuletuseks silmade vahel, et Issanda Seadus oleks su suus; sest Issand tõi sind vägeva käega Egiptusest välja. 10 Seda seadlust pead sa täitma määratud ajal aastast aastasse! 11 ja kui Issand sind on viinud kaananlaste maale, nagu ta sulle ja su vanemaile on vandunud ja on andnud selle sulle, 12 siis vii Issandale kõik, kes avavad emakoja; ja kõik isased esmikud su kariloomade kandest olgu Issanda päralt! 13 Iga eesli esmik lunasta ühe tallega; aga kui sa teda ei lunasta, siis murra tal kael! Ja lunasta iga inimese esmasündinu oma poegade hulgas! 14 Ja kui su poeg sinult tulevikus küsib, öeldes: "Mida see tähendab?", siis vasta temale: "Vägeva käega tõi Issand meid välja Egiptusest, orjusekojast. 15 Siis kui vaarao oli kalgilt meie mineku vastu, tappis Issand kõik esmasündinud Egiptusemaal, inimeste esmasündinuist kariloomade esmasündinuteni. Seepärast ma ohverdan Issandale kõik emakoja avajad isased ja lunastan kõik oma poegade esmasündinud. 16 See olgu märgiks su käe peal ja naastuks su silmade vahel; sest vägeva käega tõi Issand meid Egiptusest välja!" 17 Aga kui vaarao oli lasknud rahva minna, siis ei viinud Jumal neid mööda vilistide maa teed, kuigi see oli ligem, sest Jumal mõtles, et sõda nähes rahvas kahetseb ja pöördub tagasi Egiptusesse. 18 vaid Jumal laskis rahva pöörduda kõrbeteed Kõrkjamere poole; ja võitlusvalmilt läksid Iisraeli lapsed Egiptusemaalt välja. 19 Ja Mooses võttis enesega kaasa Joosepi luud, sest tema oli Iisraeli lapsi vandega kohustanud, öeldes: "Jumal hoolitseb kindlasti teie eest. Siis viige ka minu luud siit enestega kaasa!" 20 Ja nad läksid teele Sukkotist ning lõid leeri üles Eestamisse, kõrbe äärde. 21 Ja Issand käis nende ees, päeval pilvesambas, andes neile valgust, et nad said minna päeval ja öösel. 22 Ei lahkunud pilvesammas päeval ega tulesammas öösel rahva eest.

2. Moosese 14[muuda | muuda lähteteksti]

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 2 "Ütle Iisraeli lastele, et nad pöörduksid tagasi ja lööksid leeri üles Pii-Hahiroti kohale, Migdoli ja mere vahele, Baal-Sefoni ette, sellega vastakuti; lööge leer üles mere äärde! 3 Sest vaarao mõtleb, et Iisraeli lapsed ekslevad mööda maad, kõrb peab nad kinni. 4 Mina teen kõvaks vaarao südame ja ta ajab neid taga. Aga mina ilmutan oma au vaarao ja kogu tema sõjaväe arvel, et egiptlased tunniksid, et mina olen Issand." Ja nad tegid nõnda. 5 Kui Egiptuse kuningale anti teada, et rahvas oli põgenenud, siis vaarao ja ta sulaste süda pöördus rahva vastu, ja nad ütlesid: "Miks tegime nõnda, et lasksime Iisraeli meid orjamast!" 6 Ja ta laskis rakendada hobused sõjavankrite ette ning võttis oma rahva enesega kaasa. 7 ta võttis kuussada valitud sõjavankrit ja kõik muud Egiptuse sõjavankrid, ja võitlejaid nende kõigi jaoks. 8 Ja issand tegi kõvaks vaarao, Egiptuse kuninga südame, ning too ajas taga Iisraeli lapsi; Iisraeli lapsed aga olid välja läinud ülestõstetud käe kaitsel. 9 Ja egiptlased, kõik vaarao hobused, sõjavankrid ja tema ratsanikud ning sõjavägi, ajasid neid taga ning jõudsid neile järele, kui nad olid leeris mere ääres Pii-Hahirotis, Baal-Sefoni kohal. 10 Kui vaarao oli ligidal, siis Iisraeli lapsed tõstsid oma silmad üles, ja vaata, egiptlased olid tulemas neile järele. Siis Iisraeli lapsed kartsid väga ja kisendasid Issanda poole. 11 Ja nad ütlesid Moosesele: "Kas ei olnud siis Egiptuses haudu, et tõid meid kõrbe surema? Miks tegid meile seda, tuues meid Egiptusest välja? 12 Eks see just olegi, mis me rääkisime sulle Egiptuses, öeldes: Jäta meid rahule, et võiksime teenida egiptlasi! Sest meil on parem egiptlasei teenida kui kõrbes surra." 13 Aga Mooses vastas rahvale: "Ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Issanda päästet, mille ta täna teile valmistab! sest egiptlasi, keda te näete täna, ei näe te edaspidi enam iialgi. 14 issand sõdib teie eest, aga teie vaikige!" 15 Ja Issand ütles Moosesele: "MIks sa minu poole kisendad? ütle Iisraeli lastele, et nad läheksid edasi! 16 Sina aga tõsta oma kepp üles, siruta käsi mere kohale ja lõhesta see, et Iisraeli lapsed saaksid minna kuiva mööda üle mere! 17 Ja mina, vaata, teen siis kõvaks egiptlaste südamed ja nad tulevad teile järele. Aga mina ilmutan oma au vaarao ja kogu ta sõjaväe, ta sõjavankrite ja ratsanike arvel, 18 et egiptlased tunniksid, et mina olen Issand, kui ma ilmutan oma au vaarao, tema sõjavankrite ja ratsanike arvel." 19 Siis Jumala ingel, kes oli käinud Iisraeli leeri ees, siirdus ning läks nende taha; ja pilvesammas siirdus nende eest ning seisis nende taga, 20 tulles egiptlaste leeri ja Iisraeli leeri vahele; siis oli pilv ühele pime, ja üks ei pääsenud teisele ligi kogu öö. 21 Siis Mooses sirutas oma käe mere kohale ja Issand laskis mere taanduda tugevast idatuulest kogu öö ning tegi mere kuivaks - vesi lõhenes. 22 Ja Iisraeli lapsed läksid läbi mere kuiva mööda ja vesi oli neil müürina paremal ja vasakul pool. 23 Ja egiptlased ajasid neid taga ning tulid neile järele, kõik vaarao hobused, tema sõjavankrid ja ratsanikud, keset merd. 24 Kui saabus hommikune vahikord, siis Issand vaatas egiptlaste leeri peale tule- ja pilvesambast, ja viis egiptlaste leeri segadusse. 25 Ja ta kiilus kinni nende sõjavankrite rattas ning takistas nende sõitu. Siis ütlesid egiptlased:" Põgenegem Iisraeli eest, sest nende Issand sõdib nende poolt egiptlaste vastu!" 26 Aga Issand ütles Moosesele:" Siruta oma käsi välja mere kohale, et vesi tuleks tagasi egiptlaste, nende sõjavankrite ja ratsanike peale!" 27 Ja Mooses sirutas oma käe välja mere kohale ning koiduajal meri pöördus tagasi oma paika, egiptlased aga põgenesid sellele vastu; ja Issand paiskas egiptlased keset merd. 28 Ja vesi tuli tagasi ning kattis sõjavankrid ja ratsanikud, kogu vaarao sõjaväe, kes oli tulnud neile merre järele; ei jäänud neist üle ühtainsatki. 29 Iisraeli lapsed aga läksid kuiva mööda läbi mere, ja vesi oli neil müürina paremal ja vasakul pool. 30 Nõnda päästis Issand sel päeval Iisraeli egiptlaste käest ja Iisrael nägi egiptlasi surnuina mere rannal. 31 Ja Iisrael nägi seda suurt kätt, mida Issand näitas egiptlastele, ja rahvas kartis Issandat ning nad uskusid Issandat ja Moosest, tema sulast.