Õige eluviis

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Õige eluviis (pl. k. sammā ājīva, skr. k. samyagājīva) on Buddha antud Kaheksaosalise tee viies osa mida Buddha õpetas Dhammaratta käimapanemise suttas (paali. k. Dhammacakkappavattana sutta) [1] ja mille sisuks on (1) hoidumine oskamatust eluviisist (paali k. duccarita micchājīva virati), (2) hoidumine sobimatust eluviisist (paali k. anesana micchājīva virati), (3) hoidumine ebaausast eluviisist (paali k. kuhanādi micchājīva virati) ja (4) hoidumine madalatest kunstidest (paali k. tiracchānavijjā micchājīva virati).[2]

  1. S.V.420.    
  2. Maggavibhaṅgasutta SN 45.8