Juhend:Tabelite tegemine

Allikas: Vikipeedia

Vikipeedia artiklite jaoks on kasutada spetsiaalne vikitabeli (wikitable) laad, mis hõlbustab tabelite esitamist. Detailsemaks märgistamiseks läheb siiski vaja ka HTML-märgendeid.

Tabeli elemendid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Tabelis paiknevad andmed (arvud, tekst, pildid) veergudena (tulpadena) ja ridadena. Veeru ja rea ristumiskohas kujuneb lahter ehk pesa. Veergude pealkirjad (nimetused) asetsevad tabelipeas. Tabelipeale järgnevad read moodustavad tabelivälja. Tabelit võib ümbritseda raamjoon ning veerge ja ridu võivad eraldada vahejooned (joonte asemel eristatakse tabeli ridu, veerge või üksikuid lahtreid sageli ka taustavärvide abil). Vahejooned koos raamjoontega moodustavad tabeli sõrestiku. Niisugused sõrestikuga tabelid ongi oma ülevaatlikkuse tõttu kõige laiemalt kasutusel.

Järgnevas selgitatakse mitmesuguse ülesehitusega tabelite ettevalmistamist Vikipeedia artiklite jaoks (näitetabelite najal).

Vikitabeli põhilaad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Põhilaadi kood class="wikitable" määrab kindlaks, et tabel on raami ja vahejoontega, helehallil taustal ning tabelipea on paksu kirjaga esile tõstetud.

1. Tabeli loomiseks esitame kõigepealt andmed tavalise Wordi tabeli kujul:

Näitetabel

Veeru pealkiri 1 Veeru pealkiri 2 Veeru pealkiri 3
Pesa 1.1 Pesa 1.2 Pesa 1.3
Pesa 2.1 Pesa 2.2 Pesa 2.3
Pesa 3.1 Pesa 3.2 Pesa 3.3

2. Kodeerimise kord:

  • tabel algab märkidega {|, millele järgneb laadi käsk class="wikitable"
  • tabeli pealkiri algab märkidega |+
  • tabelipea rida algab märgiga ! ja veerupealkirjade vahel on !!
  • tabeli järgmised read algavad märgiga | ja lahtrite vahel on ||
  • reavahetust tähistavad märgid |-
  • tabel lõpeb märkidega |}

3. Kodeerime oma tabeli:

{| class="wikitable"
|+ Näitetabel
|-
! Veeru pealkiri 1 !! Veeru pealkiri 2 !! Veeru pealkiri 3
|-
| Pesa 1.1 || Pesa 1.2 || Pesa 1.3
|-
| Pesa 2.1 || Pesa 2.2 || Pesa 2.3
|-
| Pesa 3.1 || Pesa 3.2 || Pesa 3.3
|}

4. Tõstame selle kodeeringu Vikipeedias loodavale lehele, vajutame eelvaate nuppu ja näemegi oma tabelit sellisena, nagu ta salvestamise korral läheb Vikipeedia artiklisse. (Eelvaate nägemiseks ja kodeerimise kohendamiseks on mõttekas kasutada liivakasti).

Sõrestikuta tabel[muuda | redigeeri lähteteksti]

Lihtsa tabeli võib esitada ka sõrestikuta. Siis toimub kodeerimine samamoodi, ainult laadimärgend class="wikitable" jäetakse ära. Tabel näeb siis Vikipeedia artiklis välja nii:

Näitetabel
Veeru pealkiri 1 Veeru pealkiri 2 Veeru pealkiri 3
Pesa 1.1 Pesa 1.2 Pesa 1.3
Pesa 2.1 Pesa 2.2 Pesa 2.3
Pesa 3.1 Pesa 3.2 Pesa 3.3

Veeru laiuse muutmine[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kui soovime vikitabeli laadiga kindlaksmääratud veerulaiusi muuta (nt teksti kompaktsemaks paigutamiseks), saab seda teha, kasutades pikkusühikuna pildipunkti suurusega seotud px-ühikut või siis suuremat, kirjasuurusega seotud em-ühikut. Veeru laiust on võimalik ette anda ka protsentides. Nende ühikute abil saab määrata muidki vahemikke.

Näitetabelis anname ette tabeli pealkirja kauguseks tabelist 5 px, 1. veeru laiuseks 50% ja 2. veeru laiuseks 10 em:

{| class="wikitable"
|+ style="padding-bottom:5px" | Näitetabel
|-
! style="width:50%" |  Veeru pealkiri 1 !! style="width:10em" | Veeru pealkiri 2 !! Veeru pealkiri 3
|-
| Pesa 1.1 || Pesa 1.2 || Pesa 1.3
|-
| Pesa 2.1 || Pesa 2.2 || Pesa 2.3
|-
| Pesa 3.1 || Pesa 3.2 || Pesa 3.3
|}

Tulemus:

Näitetabel
Veeru pealkiri 1 Veeru pealkiri 2 Veeru pealkiri 3
Pesa 1.1 Pesa 1.2 Pesa 1.3
Pesa 2.1 Pesa 2.2 Pesa 2.3
Pesa 3.1 Pesa 3.2 Pesa 3.3

Teksti paigutus tabelis[muuda | redigeeri lähteteksti]

Normaalselt joondatakse andmeread tabelipeas keskele ja lahtrites vasakule. Kui on otstarbekas joondada paremale (nt selleks et arvude kümnendkohad jääksid tulbas kohakuti), tuleb lisada käsk style="text-align:right" (vt sorditava tabeli näites numbriveergu); vasakule joondamiseks style="text-align:left", keskele style="text-align:center".

Teksti küljendamine lahtris[muuda | redigeeri lähteteksti]

Lahtri sees olevat pikemat teksti saab ümber reastada (nt sisu ülevaatlikumaks esitamiseks, ka sõnade poolitamiseks), kui reavahetuskohta panna noolsulgudes br/. Küljendame ümber teksti meie näitetabeli peas:

{| class="wikitable"
|-
! Veeru <br/> pealkiri 1 !! Veeru peal-<br/>kiri 2 !! Veeru pealkiri 3
|-
| Pesa 1.1 || Pesa 1.2 || Pesa 1.3
|}

Tabelis paikneb siis tekst nii:

Veeru
pealkiri 1
Veeru peal-
kiri 2
Veeru pealkiri 3
Pesa 1.1 Pesa 1.2 Pesa 1.3

Tabelilahtrite ühendamine[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kõrvutisi lahtreid saab ühendada käsuga colspan, millele järgneb ühendatavate lahtrite arv. Näiteks märgend colspan=2 lahtri alguses annab käsu ühendada see lahter järgmisega.

Ülestikuste lahtrite ühendamiseks on käsk rowspan. Näiteks märgendiga rowspan=3 ühendatakse lahter kahe allpool oleva lahtriga.

Näide lahtrite ühendamisest tabelipeas ja tabeliväljal:

{| class="wikitable"
!rowspan=2|Tabelipea<br/>1. veeru pealkiri!!colspan=2|Tabelipea 2. ja 3. veeru ühine pealkiri!!rowspan=2|Tabelipea<br/>4. veeru pealkiri
|-
!2. veeru alapealkiri!!3. veeru alapealkiri 
|-
| Pesa 1.1 || Pesa 1.2 || Pesa 1.3||rowspan=3|Tabelivälja 1., 2. ja 3.<br/>rea ühine pesa
|-
| Pesa 2.1 || Pesa 2.2 || Pesa 2.3
|-
| Colspan=3 align="center"|1., 2. ja 3. veeru ühine pesa

Tulemus:

Tabelipea
1. veeru pealkiri
Tabelipea 2. ja 3. veeru ühine pealkiri Tabelipea
4. veeru pealkiri
2. veeru alapealkiri 3. veeru alapealkiri
Pesa 1.1 Pesa 1.2 Pesa 1.3 Tabelivälja 1., 2. ja 3.
rea ühine pesa
Pesa 2.1 Pesa 2.2 Pesa 2.3
1., 2. ja 3. veeru ühine pesa

Tabeli paigutus artiklis[muuda | redigeeri lähteteksti]

Artikli teksti sees paigutub tabel veeru vasakusse serva, on minimaalselt vajaliku laiusega ja paremale jääb tühi ruum.

Kui soovime, et tabelit ümbritseks küljelt tekst, kasutame tabelilaadi class="wikitable" style="float: left" (tekst paremal) või class="wikitable" style="float: right" (tekst vasakul).

Selleks et esitada tabel veeru laiuselt (niisama laialt kui on tekst), tuleb kasutada laadi class="wikitable center".

Sorditavad tabelid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kui tabel sisaldab andmeid, mida lugejal oleks soovi korral huvitav mingi veeru järgi ümber järjestada, tuleb kasutada laadi class="wikitable sortable". Näide:

{| class="wikitable sortable"
! ABC !! Pikkus !! class="unsortable" | Värv
|- 
| [[a]]
|style="text-align:right"| 1100
| Sinine
|-
| [[b]]
|style="text-align:right"| 30
| Roheline
|-
| [[c]]
|style="text-align:right"| 100
| Punane
|}

Vikipeedias saame tabeli, milles read on sorditavad (ümberjärjestatavad) tähestiku või arvude tõusvas või langevas järjekorras (kolmandas veerus pole järjestamistoiming võimalik):

ABC Pikkus Värv
a 1100 Sinine
b 30 Roheline
c 100 Punane

Taustavärvi lisamine[muuda | redigeeri lähteteksti]

Tabeli lahtrite teksti alla saab värvilise tausta tekitada värvitooni märgendiga style="background-color:#B9FFC5;" (näidetes on ühe rohelise värvitooni kood #B9FFC5).

Värvitausta võib panna

  • tabeliväljale, kui alustada nii: {| style="background-color:#B9FFC5;" | class="wikitable"
  • üksikule reale, kui reavahetuse koodi |- järele kirjutada taustakäsk bgcolor="#B9FFC5;"
  • üksikule lahtrile, kui taustakäsk kirjutada lahtrimärgi | või || järele (lahtri teksti ette): bgcolor="#B9FFC5;" |

Taustavärvide koode: #FFFFFF (valge), #E0E0E0 (neutraalne), #FFEBAD (helepruun), #B9FFC5 (roheline), #FFFF40 (kollane), #44CCEE (sinine), #FFCBCB (helepunane). Mitmesugust värvi taustade koode võib valida tabelist [1]

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Välislingid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]