Internatsionaal (laul)

Allikas: Vikipeedia

Internatsionaal (prantsuse keeles L'Internationale; vanas keeles Internatsionale) on rahvusvaheline töölisliikumise hümn. Algsed prantsuskeelsed sõnad kirjutas aastal 1871 Eugène Pottier (18161887), aastal 1888 viisistas selle Pierre Degeyter (18481932).

Esimest korda esitati anarhistide manifestatsioonil 1. mail 1888 Lille'is. Hiljem levis proletariaadi võitluslauluna üle maailma.

Laulu on tõlgitud paljudesse keeltesse, eesti keeles avaldati esimest korda 1905 Woldemar Grünstammi tõlkes.

Eestikeelsed sõnad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Internatsionale[muuda | redigeeri lähteteksti]

1. Nüüd üles, keda needus rõhub,
Nälg, orjus ikkes hoiawad,
Keeb mässul rind ja wõitlus lõhub
Me orjakütked, ahelad!
Me wägiwalla häwitame,
Uus, parem ilm on meie püüd,
Uus ilm, kus wõidul ülendame
Neid, keda orjus rõhub nüüd.
Refrään:
Wiimse wõitluse Maale
Lahing otsustaw toob,
Internatsionale
Meil uueks ilma loob.
2. Ei wabadust saa taewawäega,
Ei anna tsaar, ei hiiglane,
Waid oma wõimsa, julge käega
Me wägiwalla wõidame.
Et ülekohut heita hauda
Ja õigust wõita endile,
Sest tõmba lõõtsa, tao rauda,
Nii kaua kui raud tuline.
3. Ja petab seadus, walitsused;
Üür waesed werest tühjaks joob;
Ja kehwistu inimõigused –
On ainult tühi lause too.
Me saame läbi hoolduseta,
Ei wabadus wõrdsuseta;
Kui “Õigust pole kohuseta”,
Siis kohustust õigusteta!
4. On tõstetud apoteoosi
Need šahti, raudtee kuningad.
Ei töölist parem elu soosi,
Waid neid kes ta tööd kurnawad.
Kuld bande šeifidesse jõuab
Ja tootja päralt puudus on.
Nüüd rahwas oma wõlga nõuab,
Mis padakonna kukrus on.
5. Türannid tüssawad meid needes,
Ent rahu meile koidab ju!
Nüüd seisaku tehkem armeedes,
Ja relwad maha pandagu!
Kui mõtlewad need kannibaalid,
Et teewad sangareid meist taas,
Siis teadku nad, et meie kuulid
Sel juhul oma kindral saab.
6. Ei õigust ilma walitseda
Wõi olla söödikute sool,
Waid meil, töörahwal, sest et teda
Peab ülewal me töö ja hool.
Kui lõhub tasumise äike
Kõik ahned koerad laiali,
Ei sellepärast kustu Päike,
Waid paistab nii kui ennegi.
Sõnad: Eugène Pottier
Tõlge: Hans Rooskaja (1., 2. ja 6. salm) & Tõnu Trubetsky (3., 4. ja 5. salm)
Muusika: Pierre Degeyter

Rahwastewaheline Tööliste Hümnus.[muuda | redigeeri lähteteksti]

(Vstavai, prokljat’em’’ zakleimennyi…)
Nüid ärka ilm, kes alles orjad,
Nüid tõuse ikkes ägaw maa,
Kes rikastele wara korjad –
Ja wõitlusele walmista!
Weel walitsewa wägiwalla
Me troonilt maha tõukame,
Ja ilma, kus ta meid ei talla,
Me ehitame ülesse!
See on me otsustaw lahing
Tõe ja õiguse eest!
Terwele ilmale priiust
Näeme tõusema sest.
Ei Jumal meile abi anna;
Me wõeraks jääme keisrile;
Ei priiust keegi kätte kanna,
Kui seda i s e me ei tee.
Et söödikutest lahti saada,
Kel isu ial täis ei saa,
Et oma kodu ehitada –
Seks, rahwad, üles wiitmata!
See on me otsustaw lahing jne.
Sest ainult m e i e, kes kõik lõime,
Mis ilmas tõusnud tänini,
Siin walitseda m e i e wõime,
Kuid söödikud – ei ialgi!
Ja kui nüid wiimaks torm ja äike
Läeb lahti rusujatele,
Siis püha wabaduse-päike
Meil tõuseb uhkelt taewasse.
See on me otsustaw lahing jne.
Tõlkinud W. Grünstamm.
Sõnad: Eugène Pottier (1871)
Muusika: Pierre Degeyter (1888)
Tõlge: Woldemar Grünstamm (1905)

Internatsionaal[muuda | redigeeri lähteteksti]

Sa tõuse, kurnatud ja neetud,
Kes orjand, nälgind puuduses.
Me üritame, halwakspeetud,
Nüüd wõitu suures wõitluses.
Häwitame pehkinud ja wana,
Et alustada paremat,
Uus Maailm tõuseb hiilgawana,
Kõik tulewikuks töötawad.
Refrään:
Wiimast lahingut tulist,
Wiimset wõitlust algame,
Ja Internatsionaalist
Uut jõudu wõidame.
Meid keegi ei saa awitada, –
Ei jumal, sangar ega tsaar.
Meid suudab ainult wabastada
Me töötaw, tugew kätepaar.
Ike murduma peab igawesti,
Seks kisu lõõtsa tööline.
Tao rauda, tao seda hästi,
Niikaua, kui raud tuline.
Refrään.
Ei õigust töölist walitseda
Wõi olla kurnajate tõul.
End ise wõime talitseda
Ning hüwed luua omal jõul.
Wälgub raskest pilwest alla äike
Ja rõhujaid lööb wiimseni,
Kuid siiski hiilgama jääb Päike
Ja paistab meile alati!
Refrään.
Sõnad: Eugène Pottier
Tõlge: ?
Muusika: Pierre Degeyter

Välislinke[muuda | redigeeri lähteteksti]

Extensive set of downloadable recordings, in many languages
Source 3 above, machine translated to English
The Internationale – Wikisource