Vikipeedia:Piltide autoriõiguse märgendid

Allikas: Vikipeedia

Piltide üleslaadimise kohta vaata ka Piltide laadimine Vikipeediasse.


Iga Vikipeedia failikogusse laaditava pildi kirjeldusse tuleb lisada info esiteks pildi autori ja päritolu ja teiseks pildi kasutusõiguste kohta. Kasutusõigusi väljendatakse Vikipeedias litsentsidega ja muude autoriõiguse märgenditega. Litsents või muu märgend sõnastab tingimused, mille alusel tohivad teised inimesed avaldatud teost edaspidi kasutada. Kui oled ise pildi autor, määrad litsentsi pildile Sina. Kui laadid üles kellegi teise tehtud pilti, otsustab litsentsi üle see keegi teine, kes on pildi autor. Mõnel juhul ei olegi tegemist autori antud litsentsiga, näiteks kui autoriõigused on aegunud. Nende juhtumite jaoks on eraldi märgendid.

Kuidas valida litsentsi[muuda lähteteksti]

Vikipeediasse pilti üles laadides ja litsentsi valides pead arvestama, et Vikipeedias kasutamiseks sobivad ainult teatud litsentsid. Allpool on neid kirjeldatud. Eestikeelses Vikipeedias võivad kehtida veidi erinevad reeglid kui muukeelsetes Vikipeediates või Wikimedia Commonsis, seega ei pruugi kõik siin lehel toodud litsentsid ja märgendid olla mujal samamoodi rakendatavad.

Ühele pildile võib vajadusel määrata ka mitu litsentsi. Üldiselt võib siis pildi kasutaja valida neist ühe ja käituda vastavalt selle tingimustele.

Vikipeedias (ja ka Wikimedia Commonsis) on üleslaadija enda autorluse korral praegu kõige tavalisem, kasutatavam ja soovitatav litsents {{cc-by-sa-3.0}}.

Avalikku omandisse (public domain) kuuluvad pildid[muuda lähteteksti]

 • {{AO-ise}} – üleslaadija ise, kes on ühtlasi pildi autor, annab teose avalikku omandisse
 • {{AO-autor|autori nimi}} – üleslaadija ei ole pildi autor, aga autor annab või on andnud teose avalikku omandisse
 • {{AO-EST}} – kasutatakse Eesti riigi ametlike sümbolite piltide juures
 • {{AO-sobimatu}} – kasutatakse piltide juures, mis koosnevad täielikult teabest, mis kuulub kõigile ja millega ei kaasne algupärast autorlust
 • {{AO-lõppenud}} – pildi autoriõigused on lõppenud, sest autori surmast on möödas üle 70 aasta
 • {{AO-anonüümne}} – pildi autoriõigused on lõppenud, sest tegu on anonüümse autori või siiani avamata jäänud pseudonüümi all avaldatud teosega ning teose avaldamisest on möödas üle 70 aasta
 • {{AO-kollektiivne}} – pildi autoriõigused on lõppenud, sest pilt on pärit kollektiivsest teosest (teatmeteosed, teaduslikud kogumikud, ajalehed, ajakirjad ja teised perioodilised või jätkuväljaanded jms) ning teose avaldamisest on möödas üle 70 aasta
 • {{AO-töökohustused}} – pilt on loodud töökohustuste korras ning selle autoriõigused on lõppenud, sest pildi avaldamisest on möödas üle 70 aasta

Vabad litsentsid[muuda lähteteksti]

Heckert GNU white.svg
Selle dokumendi kopeerimine, levitamine ja/või muutmine on lubatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versioon 1.2 või mõne hilisema Free Software Foundationi poolt avaldatud versiooni kohaselt ilma invariantsete osade ning ilma esikaane- ja tagakaanetekstideta.
GFDL

GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

 • {{Cc-by-3.0}} – Creative Commons Attribution 3.0 litsentsiga pildid
See fail kuulub jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi litsentsi "Autorile viitamine 3.0" alla.
Creative Commonsi litsents
Creative Commons Attribution Creative Commons Share Alike

Tohid:
 • jagada – teost kopeerida, levitada ja edastada
 • kohandada – valmistada muudetud teoseid
Järgmistel tingimustel:
 • omistamine – Pead viitama teose autorile samal kujul, nagu seda on teinud autor või litsentsiandja (seejuures ei tohi tekkida valemulje, nagu nad toetaks sind või seda, et sina teost kasutad).
CC BY 3.0

Autorile viitamine 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.et

 • {{Cc-by-sa-3.0}} – Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 litsentsiga pildid
See fail kuulub jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi litsentsi "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel 3.0" alla.
Creative Commonsi litsents
Creative Commons Attribution Creative Commons Share Alike

Tohid:
 • jagada – teost kopeerida, levitada ja edastada
 • kohandada – valmistada muudetud teoseid
Järgmistel tingimustel:
 • omistamine – Pead viitama teose autorile samal kujul, nagu seda on teinud autor või litsentsiandja (seejuures ei tohi tekkida valemulje, nagu nad toetaks sind või seda, et sina teost kasutad).
 • sarnaselt jagamine – Kui lood selle teose põhjal teisendi, tohid tulemuseks olevat teost levitada ainult samasuguse või sarnase litsentsi all.
CC BY-SA 3.0

Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.et

 • {{lubatud}} – pildi autoriõiguse omanik lubab pilti vabalt kasutada mis tahes otstarbel, kuid ei anna pilti avalikku omandisse
Green copyright.svg Selle pildi autoriõiguse omanik lubab pilti vabalt kasutada mis tahes otstarbel, sealhulgas lubades selle piiranguteta levitamist, ärilisel otstarbel kasutamist ning vaba modifitseerimist.
Kasutustingimusteta

false false

  • kui oled pildi autor kasuta selle märgendi asemel {{AO-ise}}

Creative Commonsi litsentsi vanemad versioonid[muuda lähteteksti]

 • {{Cc-by-2.5}} – Creative Commons Attribution 2.5 litsentsiga pildid
 • {{Cc-by-sa-2.5}} – Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 litsentsiga pildid
 • {{Cc-by-2.0}} – Creative Commons Attribution 2.0 litsentsiga pildid

Muud[muuda lähteteksti]

 • {{KunstiteoseFoto}} – pildil on kujutatud Eestis asuvat ning üldsusele külastamiseks avatud kohas alaliselt asuvat arhitektuuriteost, kujutava kunsti teost, tarbekunstiteost või fotograafiateost. NB! Lisaks sellele mallile tuleb lisada ka vaba sisu litsents, mille tingimustel avaldad enda kui fotograafi panuse.
 • {{Logo}} – logode ja kaubamärkide märgistamiseks. Lisaks peab pildi juures olema ka sobiv autoriõiguslikku staatust kajastav märgis!
 • {{Geraldika.ru}} – mall märgistamaks pilte, mis on kopeeritud http://geraldika.ru veebilehtedelt
 • {{EOK}} – mall märgistamaks pilte, mis on kopeeritud Spordipressi leheküljelt (lähemalt vaata malli arutelust)
 • {{kahtluse all}} – kasutusõigusi ja päritolu puudutav teave on ebapiisav või tõenäoliselt vale
Warning copyright icon.svg Selle faili kasutamise õiguspärasus Vikipeedias on kahtluse alla seatud, sest autoriõiguse märgis võib vale olla. Osa vajalikest andmetest võib puududa või allikas ei tõenda autoriõiguse märgise paikapidavust. Lisateavet selle märgise lisamise põhjuse kohta võid leida aruteluleheküljelt või pildi ajalooleheküljelt.

Kui litsents või allikas puudub sootuks, kasuta vastavalt malli {{Litsentsita}} või {{Allikata}}.

Vaata ka[muuda lähteteksti]