Vikipeedia:Piltide autoriõiguse märgendid

Allikas: Vikipeedia

Piltide üleslaadimise kohta vaata ka Piltide laadimine Vikipeediasse.


Iga Vikipeedia failikogusse laaditava pildi kirjeldusse tuleb lisada info esiteks pildi autori ja päritolu ja teiseks pildi kasutusõiguste kohta. Kasutusõigusi väljendatakse Vikipeedias litsentsidega ja muude autoriõiguse märgenditega. Litsents või muu märgend sõnastab tingimused, mille alusel tohivad teised inimesed avaldatud teost edaspidi kasutada. Kui oled ise pildi autor, määrad litsentsi pildile Sina. Kui laadid üles kellegi teise tehtud pilti, otsustab litsentsi üle see keegi teine, kes on pildi autor. Autor ei ole sama mis pildi valdaja (nt muuseumis või erakogus olevad pildid). Mõnel juhul ei olegi tegemist autori antud litsentsiga, näiteks kui autoriõigused on aegunud. Nende juhtumite jaoks on eraldi märgendid.

Kuidas valida litsentsi[muuda lähteteksti]

Vikipeediasse pilti üles laadides ja litsentsi valides pead arvestama, et Vikipeedias kasutamiseks sobivad ainult teatud litsentsid. Allpool on neid kirjeldatud. Eestikeelses Vikipeedias võivad kehtida veidi erinevad reeglid kui muukeelsetes Vikipeediates või Wikimedia Commonsis, seega ei pruugi kõik siin lehel toodud litsentsid ja märgendid olla mujal samamoodi rakendatavad.

Ühele pildile võib vajadusel määrata ka mitu litsentsi. Üldiselt võib siis pildi kasutaja valida neist ühe ja käituda vastavalt selle tingimustele.

Vikipeedias (ja ka Wikimedia Commonsis) on üleslaadija enda autorluse korral praegu kõige tavalisem, kasutatavam ja soovitatav litsents {{cc-by-sa-3.0}}.

Avalikku omandisse (public domain) kuuluvad pildid[muuda lähteteksti]

 • {{AO-ise}} – üleslaadija ise, kes on ühtlasi pildi autor, annab teose avalikku omandisse
 • {{Cc-zero}} - eelmisega sarnane litsents
 • {{AO-autor|autori nimi}} – üleslaadija ei ole pildi autor, aga autor annab või on andnud teose avalikku omandisse
 • {{AO-EST}} – kasutatakse Eesti riigi ametlike sümbolite piltide juures
 • {{AO-sobimatu}} – kasutatakse piltide juures, mis koosnevad täielikult teabest, mis kuulub kõigile ja millega ei kaasne algupärast autorlust
 • {{AO-lõppenud}} – pildi autoriõigused on lõppenud, sest autori surmast on möödas üle 70 aasta
 • {{AO-anonüümne}} – pildi autoriõigused on lõppenud, sest tegu on anonüümse autori või siiani avamata jäänud pseudonüümi all avaldatud teosega ning teose avaldamisest on möödas üle 70 aasta
 • {{AO-kollektiivne}} – pildi autoriõigused on lõppenud, sest pilt on pärit kollektiivsest teosest (teatmeteosed, teaduslikud kogumikud, ajalehed, ajakirjad ja teised perioodilised või jätkuväljaanded jms) ning teose avaldamisest on möödas üle 70 aasta
 • {{AO-töökohustused}} – pilt on loodud töökohustuste korras ning selle autoriõigused on lõppenud, sest pildi avaldamisest on möödas üle 70 aasta

Vabad litsentsid[muuda lähteteksti]

 • {{Cc-by-3.0}} – Creative Commons Attribution 3.0 litsentsiga pildid
See fail kuulub jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi litsentsi "Autorile viitamine 3.0" alla.
Creative Commonsi litsents
Creative Commons Attribution Creative Commons Share Alike

Tohid:
 • jagada – teost kopeerida, levitada ja edastada
 • kohandada – valmistada muudetud teoseid
Järgmistel tingimustel:
 • omistamine – Pead materjali sobival viisil autorile omistama, tooma ära litsentsi lingi ja märkima ära, kas on tehtud muudatusi. Sobib, kui teed seda mõistlikul viisil, kuid seejuures ei tohi jääda muljet, et litsentsiandja tõstab esile sind või seda, et sina materjali kasutad.
CC BY 3.0

Autorile viitamine 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.et

 • {{Cc-by-sa-3.0}} – Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 litsentsiga pildid
See fail kuulub jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi litsentsi "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel 3.0" alla.
Creative Commonsi litsents
Creative Commons Attribution Creative Commons Share Alike

Tohid:
 • jagada – teost kopeerida, levitada ja edastada
 • kohandada – valmistada muudetud teoseid
Järgmistel tingimustel:
 • omistamine – Pead materjali sobival viisil autorile omistama, tooma ära litsentsi lingi ja märkima ära, kas on tehtud muudatusi. Sobib, kui teed seda mõistlikul viisil, kuid seejuures ei tohi jääda muljet, et litsentsiandja tõstab esile sind või seda, et sina materjali kasutad.
 • sarnaselt jagamine – Kui töötled, kujundad ümber või arendad materjali edasi, siis pead oma töö levitamiseks kasutama sama litsentsi, mille all on algupärand, või ühilduvat litsentsi.
CC BY-SA 3.0

Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.et

 • {{lubatud}} – pildi autoriõiguse omanik lubab pilti vabalt kasutada mis tahes otstarbel, kuid ei anna pilti avalikku omandisse
Selle pildi autoriõiguse omanik lubab pilti vabalt kasutada mis tahes otstarbel, sealhulgas lubades selle piiranguteta levitamist, ärilisel otstarbel kasutamist ning vaba modifitseerimist.
Kasutustingimusteta

false false

 • {{omistamine}} - autoriõiguse omanik lubab faili ükskõik kellel kasutada ükskõik mille jaoks, kui autoriõiguse omanikule on sobivalt viidatud
Autoriõiguse omanik lubab seda faili ükskõik kellel kasutada ükskõik mille jaoks, kui autoriõiguse omanikule on sobivalt viidatud. Taaslevitamine, teisendite tegemine, äriline ja muu kasutus on lubatud.
Omistamine: {{{tekst}}}
Omistamine

true false

Vanemad ja soovitamata litsentsid[muuda lähteteksti]

Selle dokumendi kopeerimine, levitamine ja/või muutmine on lubatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versioon 1.2 või mõne hilisema Free Software Foundationi poolt avaldatud versiooni kohaselt ilma invariantsete osade ning ilma esikaane- ja tagakaanetekstideta.
GFDL

GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

 • {{Cc-by-2.5}} – Creative Commons Attribution 2.5 litsentsiga pildid
 • {{Cc-by-sa-2.5}} – Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 litsentsiga pildid
 • {{Cc-by-2.0}} – Creative Commons Attribution 2.0 litsentsiga pildid
 • {{KunstiteoseFoto}} – pildil on kujutatud Eestis asuvat ning üldsusele külastamiseks avatud kohas alaliselt asuvat arhitektuuriteost, kujutava kunsti teost, tarbekunstiteost või fotograafiateost. NB! Lisaks sellele mallile tuleb lisada ka vaba sisu litsents, mille tingimustel avaldad enda kui fotograafi panuse.
 • {{Logo}} – logode ja kaubamärkide märgistamiseks. Lisaks peab pildi juures olema ka sobiv autoriõiguslikku staatust kajastav märgis!

Ebapiisava info märgendid[muuda lähteteksti]

 • {{kahtluse all}} – kasutusõigusi ja päritolu puudutav teave on ebapiisav või tõenäoliselt vale
Selle faili kasutamise õiguspärasus Vikipeedias on kahtluse alla seatud, sest autoriõiguse märgis võib vale olla. Osa vajalikest andmetest võib puududa või allikas ei tõenda autoriõiguse märgise paikapidavust. Lisateavet selle märgise lisamise põhjuse kohta võid leida aruteluleheküljelt või pildi ajalooleheküljelt.

Kui litsents või allikas puudub sootuks, kasuta vastavalt malli {{Litsentsita}} või {{Allikata}}.

 • {{litsentsita}} - pildi autoriõigusliku seisundi kohta puudub küllaldane teave
 • {{allikata}} - pildi kohta puudub vajalik allikateave