Mall:AO-kollektiivne

Allikas: Vikipeedia
Kollektiivne teos Selle pildi autoriõiguse kehtivus on lõppenud, sest pilt on pärit kollektiivsest teosest (teatmeteosed, teaduslikud kogumikud, ajalehed, ajakirjad ja teised perioodilised või jätkuväljaanded jms) ja teose avaldamisest on möödas üle 70 aasta.

NB! Kollektiivsesse teosesse, töökohustuste täitmise korras loodud teosesse ja audiovisuaalsesse teosesse võetud iseseisvat tähendust omavad teosed, mis ei ole avalikustatud anonüümselt ega pseudonüümi all, on autoriõigusega kaitstud autori eluiga + 70 aastat.

Autoriõiguse kaitseta

Autoriõiguse kehtivus lõppenud false false