Vikipeedia:E-kursus/Materjalid/Osa 4

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search


Vikipeedia ja autoriõigused[muuda lähteteksti]

Vikipeedia teeb eriliseks tema pühendumine infovabadusele, millest oli juttu ka esimeses õppetükis. Kogu Vikipeedia sisu on antud vabaks kasutamiseks igaühele mis tahes eesmärgil tingimusel, et allikale viidatakse. Vikipeedia autorid on teevad oma tööd niisuguseid kasutustingimusi teadvustades. Vikipeedia artiklit muutes näed akna allosas järgnevat teksti:

Kui salvestad muudatused, nõustud kasutustingimustega ja annad nõusoleku oma kaastöö pöördumatuks avaldamiseks litsentside CC BY-SA 3.0 ja GFDL alusel. Nõustud, et autorile viitamiseks piisab Creative Commonsi litsentsi järgi hüperlingist või internetiaadressist. Ära saada autoriõigusega kaitstud materjali ilma loata! Entsüklopeedias kirjutatu peab olema tõendatav.

Creative Commons on organisatsioon, mis on koostanud avalikkusele vabaks kasutamiseks litsentsid, mis soodustavad informatsiooni vaba levikut. Vikipeedia keskkonda on sisse ehitatud CC BY-SA 3.0 (Creative Commons with attribution Share Alike) ja GFDLi (GNU Free Documentation Licence) litsentsid. CC BY-SA 3.0 litsentsiga saab autor, keda peetakse loodud teksti omanikuks, määrata, kellele ja mis tingimustel ta annab oma teksti vabaks kasutamiseks. GFDLi litsents annab õiguse teksti kasutada, muuta ja levitada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.

Nii CC BY-SA 3.0 kui ka GFDL sisaldavad endas huvitavat nüanssi. Nimelt kõik nende litsentside alusel avaldatud tekstide põhjal loodud teised tekstid peavad lähtuma samast litsentsist. See tähendab, et kuigi selliseid tekste võib põhimõtteliselt müüa, jääb ka teksti järgmisel tarbijal õigus teksti vastavalt soovile töödelda ning edasi müüa. Sellist põhimõtet nimetatakse copyright'i kaubamärgistamise analoogial copyleft’iks. Sellega autor mitte ei loobu oma õigustest, vaid määrab ära, et seda teksti saab vabalt kasutada. Seega ei saa tema loodud teksti enam kaubamärgiga n-ö lukku panna.

Sinule Vikipeedia artikli autorina on oluline, et Sinu kirjutatu oleks samamoodi kooskõlas litsentsiga, mille all Sinu tekst avaldatakse. Plagiaadi avaldamine Vikipeedias tekitab palju probleeme selle pärast, et Vikipeedias avaldatu peaks justkui olema vabaks kasutamiseks, kuid plagiaati sisaldava artikli autoril ei ole tegelikult õigust seda luba anda. Seetõttu on tähtis, et Vikipeediasse kaasatud tekst oleks kindlasti loodud originaalse tekstina. Samuti peavad kõik Vikipeedia autorid arvestama sellega, et nende Vikipeedia põhiruumi viidud artikli teksti võivad teised vikipedistid oma äranägemise järgi muuta ning täiendada.

Pildid ja mitte-tekstiline meedia[muuda lähteteksti]

Vikipeedia artiklites kasutatakse pilte, mis on üles laaditud Wikimedia Commonsisse või eestikeelsesse Vikipeediasse. Nii Wikimedia Commonsis kui ka eestikeelses Vikipeedias on võetud eesmärgiks näidata ainult vabaks kasutuseks mõeldud pilte. See tähendab, et kõik pildid, mis sinna laaditakse, on vabaks kasutamiseks kõigile, kes soovivad. Kui üles on laaditud pilt, mille kasutamise staatus on ähmane, ollakse kohustatud see pilt eemaldama. Wikimedia Commonsis on seetõttu üpris palju pilte, mis on tehtud vikipedistide eneste poolt. Samuti on Wikimedia Commonsisse püütud üles laadida pilte, mida võib vabalt kasutada, kuna nende esialgne autor on selleks loa andnud või kui autoriõigus on praeguseks aegunud.

Vikipeedia jaoks „piisavalt vaba“ litsents peab lubama pildi töötlemist ja ärilist kasutamist. Valik vabu litsentse on toodud 
autoriõiguse märgiste leheküljel.

Enda tehtud pildid peab üleslaadija avaldama vaba litsentsi all. Kui üles laaditakse kellegi teise tehtud pilt, peab autor olema nõus pildi avaldamisega vaba litsentsi all. Autori luba tuleks sel juhul küsida kirjalikult taasesitataval kujul ning see tuleks edastada Vikipeedia OTRS-süsteemi. Luba võib küsida näiteks sellise kirjaga. Kui üles laaditakse internetist leitud pilt, peab allikaks olevas võrgukohas kirjas olema, et pilt kuulub vaba litsentsi alla.

„Piisavalt vabad“ on ka pildid, mis pole autoriõigusega kaitstud (avalik omand). Need võivad olla teosed, millele autoriõiguse seadust ei kohaldata või mille autoriõiguse kehtivus on lõppenud.

Panoraamivabadus[muuda lähteteksti]

Et autori loodud kunstiteose või ehitise väljanägemine kuulub samuti autoriõiguse alla, on selle taasesitamine näiteks ülespildistatud kujul samuti keeruline. Varem püsisid eraisikute poolt loodud pildid üldiselt massilevist väljas ning autoritööde kujutamine näiteks turistipiltidel ei tekitanud probleemi. Internetiajastul on olukord muutunud palju keerulisemaks, kuna piltide teatud keskkonda üles laadimisega nõustutakse enamasti ka nende jagamisega teatud tingimustel.

Paljudes maades on loodud autoriõigusele erandid, mis on saanud tuntuks panoraamivabaduse nime all, aga nende erandite ulatus on erinev. Eestis on üldiselt lubatud selliste piltide puhul nende kasutamine mitteäriliseks otstarbeks. Paljudes veebikeskkondades, kuhu pilte saab üles laadida (näiteks Facebook), tuleb arvestada, et tegemist on äriettevõtetega. Seetõttu on nende keskkondade kasutustingimustesse sisse kirjutatud luba jagada kasutajate üleslaaditud pilte ka ärilise eesmärgiga. Nõnda saab Sinust foto üleslaadijana olude sunnil reeglite rikkuja, kui näiteks turismipiltide fookusesse on sattunud mõni avalikku ruumi kuuluv kunstiteos.

Vikimeedia on võtnud eesmärgiks luua võimalikult vabalt kasutatav andmebaas pildilisest ja muust meediast ning seetõttu võib sinna üles laadida ainult teada oleva litsentsiga pilte (enamik internetist leitud pilte selleks ei sobi). Nii saab Vikipeedia garanteerida, et seal esitatud pilte võib esitada ka vabalt ka ükskõik mujal.

Vaata Vikipeediasse pildi valimise reegleid sellelt skeemilt: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Licensing_tutorial_et.svg

Piltide lisamine artiklile[muuda lähteteksti]

Üldiselt paigutatakse pilte ühtlaselt läbi artikli. Pildi asukohta valides tuleks lähtuda põhimõttest, et pilt peab teksti juures olema asjakohane. Pildid ei tohiks olla nii suured, et segada artikli lugemist ka väiksemal arvutiekraanil. Kõikidel piltidel peaks olema artiklis allkiri, mis kirjeldab pildi sisu selles võtmes, nagu artikkel seda esitab. Enamasti näidatakse pilte vähemalt esimeses lõigus paremal äärel.

Sobiva pildi leiab Wikimedia Commonsist[muuda lähteteksti]

Pildi lisamiseks mine Wikimedia Commonsi esilehele ja kirjuta otsingulahtrisse oma artikli teemaga seotud märksõna. Suurema hulga vastuseid saad ingliskeelseid märksõnu kasutades. Kõik sealsed pildid on litsentsi poolest sobivad ning vastavad Vikipeedia nõuetele. Kui pilt leitud, on selle nimi aadressiribal pärast: “https://commons.wikimedia.org/wiki/File:”. Näiteks “Chenonetta jubata1.jpg”. Selle pildi lisamiseks artiklisse otsi selle pildi nime visuaalsest tekstimuutjast ("Muuda"): Lisa -> Meediafail. Sisesta otsingulahtrisse faili nimi. Vali välja soovitud pilt ja vajuta ülal nurgas “Kasuta seda pilti”. Kirjuta pildile sobiv allkiri, muuda sätteid, kui vaja (enamasti vaikesuurus sobib) ja vajuta “Lisa”. Nüüd on pilt lisatud artiklisse. Kontrolli, kas see sobib, ja vajadusel muuda sätteid.

Kasutades Vikipeedia tavalist tekstiredaktorit ("Muuda lähteteksti"), saab sama pildi lisada lihtalt kirjutades rea [[Fail:Chenonetta jubata1.jpg|pisi|Austraalia võsapart]] või [[Pilt:Chenonetta jubata1.jpg|pisi|Austraalia võsapart]] (inglise keeles [[File:Chenonetta jubata1.jpg]]. Samal real saab sättida ka pildi mitmeid parameetreid, selle juhendit vaata täpsemalt alltoodud linkidelt. Pildid on soovitatav paigutada tekstist paremale poole, selle tekstiosa kõrvale, millega nad seotud on. Pildi saab paigutada seotud tekstiosa kõrvale, kui sisestad käsu selle lõigu järele.

Vikipeedia juhendid piltide lisamise kohta:

https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Piltide_kasutamine#Pildi_lisamine_artiklisse

https://et.wikipedia.org/wiki/Juhend:Lehek%C3%BClje_muutmine#Pildid

Kui sul on olemas enda tehtud nõuetele vastav pilt, mida sooviksid Wikimedia Commons’isse laadida, vaata lisajuhiseid siit.

 

Ülesanne[muuda lähteteksti]

1. Tee tagasiside põhjal muudatused

Vaata teistelt saadud tagasisidet ning tee vajalikud muudatused. Nagu ikka, tasub tagasisidet võtta tõsiselt, ent Sina ise otsustad, millised kaasõppijate muudatusettepanekud arvesse võtta (otsustamisel toetu ka assistendi soovitustele!).

2. Jätka artikli kirjutamist

  • Kirjuta artikli ühe pikema (või kahe lühema) alapeatüki mustand (u 2000-3000 tähemärki). Tekst ei pea olema viimistletud, kuid peaks olema sidusam kui lihtsalt märksõnad.
  • Lisa oma artiklile pilt (soovitame valida Commonsist, kui seal sobivat ei leidu, võid otsida mujalt, kuid pead vaatama, et pildil oleks sobiv litsents). Kui sobivat pilti ei leia, kirjuta 1000-2000 tähemärgi võrra pikem mustand.

Tähtaeg 7. november