Uus maailmakord

Allikas: Vikipeedia

Uus maailmakord (ladina: novus ordo mundi; ing: new world order) on väljend suurriikide vaheliste rahvusvaheliste suhete ja üleilmastumist kohta. Uus maailmakord on riiklik ühiskonnasüsteem, mis tugineb valgustuslikul haridussüsteemil, riikide ühisel kaitsel, vabaturu majandusel ja inimsusel (humanismil).

Arutelud uue maailmakorra üle puhkesid peale Esimest maailmasõda (sündis Rahvasteliit), pärast Teist maailmasõda (sündisid ÜRO, ELi, NATO ja Bretton Woodsi süsteem) ja pärast külma sõda.

Väljend tähistab riikidevahelistes suhetes ühiseid julgeoleku- ja koostöökavasid (läbirääkimised ja lepingute järgimine on olulisemad kui jõu kasutamine). Vahel kasutatakse rööpselt põhimõistega maailmakord.