Uus maailmakord

Allikas: Vikipeedia
Vandenõuteooria kohta kohta vaata artiklit Uus maailmakord (vandenõuteooria).

Uus maailmakord (ladina keeles novus ordo mundi; inglise keeles new world order) on väljend suurriikide vaheliste rahvusvaheliste suhete ja üleilmastumise kohta. Uus maailmakord on ühiskonnasüsteem, mis tugineb valgustuslikul haridussüsteemil, riikide ühisel kaitsel, vabaturu majandusel ja inimsusel (humanismil).

Arutelud uue maailmakorra üle puhkesid pärast Esimest maailmasõda (sündis Rahvasteliit), pärast Teist maailmasõda (sündisid ÜRO, EL, NATO ja Bretton Woodsi süsteem) ja pärast külma sõda.

Väljend tähistab riikidevahelistes suhetes ühiseid julgeoleku- ja koostöökavasid (läbirääkimised ja lepingute järgimine on olulisemad kui jõu kasutamine). Vahel kasutatakse rööpselt põhimõistega maailmakord.

Kuigi Ameerika Ühendriikide presidendid on kõnelenud uuest maailmakorrast, nagu oleks see saabumas, ei võta see kuju ilmselt niipea. Uus maailmakord, kui seniolematu olu sünnib vastustest järgmistele küsimustele: Mis on rahvusvahelise korra põhiüksus? Millised on nende üksuste võimalused koostööks? Milliste eesmärkide nimel üksused koos tegutsevad?