Ussiauk

Allikas: Vikipeedia

Ussiauk on füüsikas ja ulmes aegruumi hüpoteetiline topoloogiline omadus, mis on põhimõtteliselt otsetee läbi aegruumi. Teoreetiliselt on ussiauk kahe otsaga tunnel läbi aegruumi. Ussiauke ei ole siiamaani veel märgatud, kuid teoreetilisel tasemel on üldrelatiivsusteoorias ussiauke puudutavad võrrandid kehtivad.

Ulmeraamatuis ja -filmides kasutatakse ussiauke laialdaselt, kuna need võimaldavad kujutada kosmoses rändamist ja teiste tsivilisatsioonidega suhtlemist märksa kergemini kui pikaajalised kosmoselennud. Näiteks on ussiaukude teooria aluseks nn täheväravate süsteemile filmi- ja seriaalisarjas "Tähevärav".