Transhumanism

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Transhumanism (lühendatult H+) on rahvusvaheline filosoofiline, kultuuriline ja tehnoloogiline liikumine, mille eesmärk on inimvõimete ja inimese kui sellise muutmine tehniliste vahendite abil.

Transhumanistid arvavad, et selline muutus on võimalik, soovitav ja isegi vajalik. On olemas terve rida alaeesmärke, mida tahetakse saavutada (parem tervis, pikem elu või isegi surematus, vaimsete ja füüsiliste võimete suurendamine, võime elada ekstremaalses elukeskkonnas, laiendatud tajuvõimalused, aju-arvuti interface jne). Neid eesmärke tahetakse saavutada erinevate tehniliste vahenditega, nagu näiteks mindupload, geneetiline muutus, sealhulgas ka inimeste genoomi muutmine, elektroodide implanteerimine ajju, neurofarmakoloogia, krioonika jne. Mõned tehnoloogiat sellest nimekirjas on juba olemas ja kasutusel, teised tehnoloogiad on arendamisel või on hetkel piiratud seadusandluse poolt (geenitehnoloogia, neuroimplantaadid).