Toon (keeleteadus)

Allikas: Vikipeedia

Toon on sama häälikukoosseisuga silpide kontrastil rajanev tunnus, mis toonikeeltes (näiteks hiina, vietnami, hausa) eristab sõnavorme.

Toon eristab üksikjuhtudel sõnade tähendust ka läti ja leedu keeles.