Sõnavorm

Allikas: Vikipeedia

Sõnavormideks nimetatakse ühe ja sama sõna eri kujusid, mis erinevad üksteisest ainult selle poolest, kuidas neid lauses kasutada saab. Sõnavormid erinevad üksteisest oma grammatilise tähenduse poolest.

Sõnavormidest pannakse omakorda kokku kõrgema astme üksused – lause moodustajad ja laused.