Tetragonaalne süngoonia

Allikas: Vikipeedia

Tetragonaalne süngoonia (inglise tetragonal system) on kristallograafias üks kuuest süngooniast, mille iseloomulikuks tunnuseks on kolm üksteise suhtes ristuvat telge. Vertikaalne telg on neljandat järku sümmeetriateljega. Ta on risti tasandiga, mille moodustavad kaks võrdse pikkusega telge. Vertikaalne ehk c-telg võib kahest ülejäänust olla nii pikem kui ka lühem.

Tetragonaalsesse süngooniasse kuulub seitse punktigruppi:


Süngoonia
Klass

TELJED

S. tasand Inversioonikese Hermann-Maugini sümbolid
Olulisemad mineraalid
2. järku 3. järku 4. järku 6. järku
Tetragonaalne

 

 

 

Düsfenoidaalne 1 -4
Püramidaalne 1 4
Dipüramidaalne 1 1 jah 4/m leutsiit, skapoliit, šeeliit, vesuviaan
Skalenoeedriline 3 2 4 2m kalkopüriit, meliliit
Ditetragonaalne-püramidaalne 4 4mm
Trapetsoeedriline 4 1 422 kristobaliit
Ditetragonaalne-dipüramidaalne 4 1 5 jah 4/m 2/m 2/m anataas, rutiil, tina, tsirkoon