Termokeemia

Allikas: Vikipeedia

Termokeemia füüsikalise keemia haru, mis uurib keemiliste protsesside ja faasimuutuste soojusefekte.

Termokeemia tegeleb süsteemi energia muutustega ja süsteemi ning keskkonna energiavahetusega. Füüsikalis-keemilised ainete ja protsesside karakteristikud nagu soojusmahtuvus, põlemissoojus (kütteväärtus), tekkesoojus, entalpia, entroopia ja vaba energia on termokeemiliste arvutuste sisuks.

Hessi seaduse kohaselt keemilise reaktsiooni soojusefektH) sõltub ainult süsteemi alg- ja lõppolekust, mitte reaktsiooni käigust (vahestaadiumidest). Reaktsioonientalpia on selle vaheetappide entalpiamuutuste summa.

Kui viia keemiline reaktsioon läbi kalorimeetris, on võimalik mõõta soojushulka, mis vabaneb eksotermilises reaktsioonis või soojushulka, mis neeldub endotermilises reaktsioonis. Andmebaasidest on leitavad üksikute reaktsioonide soojusefektid ja neile vastavad entalpiamuutused ΔH0.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]