Tartu Noorsootöö Keskus

Allikas: Vikipeedia
Lille Noortekeskuse hoone aadressil Lille 9, Tartu

Tartu Noorsootöö Keskus[1] on Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna[2] allasutus, mis alustas tegevust 2. mail 2018. Keskuse eesmärgiks on innustava ja uuendusliku noorsootöö keskkonna loomine Tartu linna noortele, et neist kujuneksid tegusad, loovad ja õnnelikud inimesed.  

Noortekeskusesse on oodatud 7-19aastased noored, tegevustel lähtutakse avatud noorsootöö meetodist ja kõik tegevused on osalejatele vabatahtlikud ning tasuta. Lisaks avatud noortetubadele tehakse Tartus noorsootööd ka mobiilselt linnaruumis.

Keskusel on kokku viis noortekeskust:  

 • Anne Noortekeskus vanusele 7-11 eluaastat[3], aadressil Uus 56, Tartu; 2-korrusel
 • Anne Noortekeskus vanusele 12-19 eluaastat,[4] aadressil Uus 56, Tartu; 1-korrusel
 • Lille Noortekeskus vanusele 7-11 eluaastat, aadressil Lille 9, Tartu; 1-korrusel [5]
 • Lille Noortekeskus vanusele 12-19 eluaastat[6], aadressil Lille 9, Tartu; 0-korrusel
 • Ilmatsalu Noortekeskus vanusele 7-19 eluaastat[7], aadressil Järve tee 8, Ilmatsalu; 2-korrusel


Mobiilne noorsootöö Tartu linnas [8]

Alates 2020. aasta sügisest on Tartu Noorsootöö Keskus osutanud Tartu linnas ka kutsuvat noorsootöö teenust. Kutsuv noorsootöö on üks mobiilse noorsootöö ehk MONO alaliike, mille eesmärgiks on tutvustada noortele noorsootöö võimalusi ning jõuda noorteni, kes muidu keskustesse ei jõuaks. Seda teostavad meie keskuse töötajad nii Tartu tänavatel, kaubanduskeskustes, kui ka erinevates digikeskkondades, kus noored kogunevad.

Hariduslikud töötoad  [muuda | muuda lähteteksti]

Tartu Noorsootöö Keskuse noortekeskused pakuvad võimalust tulla oma klassi või noortegrupiga töötubadesse, mis toimuvad noortekeskuste ruumides või välialadel. Töötubade sisu on seotud noorte igapäevaelu ja õppimisega ning eesmärgiks on rikastada kooliharidust mitteformaalsete mänguliste tegevustega. Töötoad on mõeldud eelkõige osalemiseks koos oma klassikollektiiviga, kuid oodatud on ka sõpruskonnad, organisatsioonid jne.

Kõik töötoad on osalejatele tasuta!

Noorte omaalgatus[muuda | muuda lähteteksti]

Tartu noorte omaalgatusprojekt [9] on 11-19aastaste Tartus tegutsevate noorte poolt ellukutsutud projekt. Omaalgatusprojekti raames toetatakse kogukonnale või noortele suunatud sündmusi kuni 400 euroga.

Noorte omaalgatusprojektide eesmärk on toetada noorte ideede elluviimist, et neist kujuneksid ettevõtlikud ja aktiivsed ühiskonnaliikmed, motiveerida noori märkama ja lahendama Tartu linna ja kogukonna kitsaskohti ning anda noortele esimene projektikirjutamise ja juhtimise kogemus. Projekti läbiviimisel on noortele abiks noorsootöötaja.

Noortele suunatud suursündmused Tartu linnas[muuda | muuda lähteteksti]

Tartu Noorsootöö Keskus korraldab aasta jooksul neli ülelinnalist noortele suunatud suurüritust. Üritusi rahastab Tartu linn ning korralduses lähtutakse avatud noorsootöö põhimõtetest, näiteks puudub alati sündmustel osalustasu ja otsitakse sihtgrupile võimalikult kaasavat, kättesaadavat ja mitmekesisemaid variante.

 • Tartu linna lastekaitsepäev toimub lastekaitsepäeval, 1. juunil (2024 aastal seoses Kultuuripealinn 2024 tiitliga teistsuguses konseptsioonis)
 • Tartu Tarkusepäev toimub traditsiooniliselt 1. septembril, mil antakse kooliaastale sisse uus hoog.
 • Tartu Noortepäev toimub augustis, enamasti 12.augustil, mil on rahvusvaheline noortepäev. ÜRO kuulutas noortepäeva välja 1999. aastal, et juhtida tähelepanu maailma noorte probleemidele.
 • Tartu Noortepidu toimub veebruaris-märtsis.
Anne Noortekeskuse hoone, aadressil Uus 56, Tartu

Tartu Noorte Töömalev[muuda | muuda lähteteksti]

Tartu noorte töömaleva [10]eesmärgiks on pakkuda Tartu linna 13-19aastastele koolinoortele võimalust suvevaheajal veeta oma aega arendavalt. Malev on võimalus saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Töötamine toimub rühmades ning noored saavad seeläbi ka kogemuse meeskonnatöös. Lisaks saavad nad võimaluse arendada sotsiaalseid oskuseid, sest peale tööd toimuvad ühistegevused rühmajuhi eestvedamisel. Malevlaste peamisteks tööülesanneteks on heakorratööd, abitööd teeninduses, talus, ürituskorralduses ja aia- ja põllusaaduste korjamine. Töökohtadeks on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühendused, äriühingud, FIEd ja äriorganisatsioonid. Tööpäevad kestavad sõltuvalt vanusest ja tööandja võimalustest 4-8 tundi tööpäevas. Maleva rühmad kestavad olenevalt rühmast 7-21 päeva.

Podcast “Noorteaken”  [muuda | muuda lähteteksti]

Podcast “Noorteaken”[11] on noorsootöö valdkonna teemasid käsitlev taskuhääling, mida juhivad aktiivsed Tartus tegutsevad noored. Varem tegutses Noorteaken raadiosaatena raadios RingFM. Kõik episoodid leiad enamlevinud muusikaplatvormidelt, näiteks Youtubest.

Ruumide rent [12][muuda | muuda lähteteksti]

Tartu Noorsootöö Keskuse ruume saab ka rentida- rentimiseks esita palun 2 päeva enne sündmust päring ruumid.tartu.ee portaali kaudu. Lisainfot ruumide rentimise kohta saab Tartu Noorsootöö Keskuse juhiabi käest.  


[muuda | muuda lähteteksti]

Tartu Noorsootöö Keskuse logol on kasutatud mitut elementi, mis seovad tervikuks järgmised märksõnad: noored, kasv, areng, kaitse ja Tartu. Laps astub üle õla lehvitades vihmavarju kaitse alla, et sealt suurema, kogenenuma ja enesekindlamana välja tulla. Erineva suurusega figuurid vihjavad nii kasvamisele kui sellele, et Tartu Noorsootöö Keskus tegeleb eri vanuses lastega.

Figuurid liiguvad ühes suunas, mis näitab edasiminekut ja arengut, millele Tartu Noorsootöö Keskus kaasa aitab. Vihmavari sümboliseerib noorsootöö keskust ja selle filiaale, olles noore jaoks koht, kuhu tulla, pakkudes varju ning kaitset nii otses kui kaudses mõttes. Vihmavari viitab Tartule, luues seose linna ühe kuulsaima sümboli, Suudlevate tudengite skulptuuriga. Varju all on kasutatud sama motiivi, mis sarnaneb Tartu logol kujutatuga, et sobida Tartu Noorsootöö Keskuse logo olemasoleva Tartu stilistikaga. Sammas sümboliseerib Tartu Ülikooli peahoonet. Sama vertikaaljoontele saab anda ka teise tähenduse: need looklevad keset logo, nagu Suur-Emajõgi keset Tartu linna. Selles kontekstis paistab vihmavari kaarsillana ja kaks kindla sammuga liikuvat figuuri tõestavad, et jõgi ei lahuta, vaid ühendab. Logo autor on Rain Jaaksoo.

Noorsootööst üldiselt[muuda | muuda lähteteksti]

Noorsootöö on suunatud noortele, ehk 7-26 aastastele isikutele, ning tegeleb noore inimese isiksuse mitmekülgseks arenguks tingimuste loomisega, võimaldades noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda (Noorsootöö seadus, 2020). Pealtnäha võib tunduda, et noorsootöötaja pelgalt vaid mängib noortega lauamänge, kokkab nendega ja on niisama, ent tegelikult on selle taga teadlik ja eesmärgipärane valik, millega noorte ellu ühel või teisel moel panus anda. Läbi mitteformaalse õppe antakse noortele vahendid ja keskkond, et õppida, avastada ja ise luua.  

Noorsootööd riiklikul tasandil juhib Haridus- ja Teadusministeerium ning selle rakendusastus Haridus- ja Noorteamet (HARNO) ning reguleerib noorsootöö seadus. Noorsootööd rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu riigieelarvest ja kohalikul tasandil vastutab noorsootöö korraldamise, sh rahaliste vahendite planeerimise eest, kohalik omavalitsus, milleks on Tartus Tartu linnavalitsus.  

Lisaks avatud noorsootöö meetodile rakendab Tartu Noorsootöö Keskus noorsootööd ka mobiilse noorsootööna Tartu linna tänavatel ja Tartu Noorte Töömalevas.   

 1. "Tartu Noorsootöö Keskus". Tartu Noorsootöö Keskus. Vaadatud 28. novembril 2023.
 2. "Kultuuriosakond | Tartu linn". www.tartu.ee. 27. november 2023. Vaadatud 28. novembril 2023.
 3. "Sihtgrupile 7-11 eluaastat". Tartu Noorsootöö Keskus. Vaadatud 28. novembril 2023.
 4. "Sihtgrupile 12-19 eluaastat". Tartu Noorsootöö Keskus. Vaadatud 28. novembril 2023.
 5. "Sihtgrupile 7-11 eluaastat". Tartu Noorsootöö Keskus. Vaadatud 28. novembril 2023.
 6. "Sihtgrupile 12-19 eluaastat". Tartu Noorsootöö Keskus. Vaadatud 28. novembril 2023.
 7. "Ilmatsalu noortekeskus". Tartu Noorsootöö Keskus. Vaadatud 28. novembril 2023.
 8. "MONO". Tartu Noorsootöö Keskus. Vaadatud 28. novembril 2023.
 9. "Noorte omaalgatus". Tartu Noorsootöö Keskus. Vaadatud 28. novembril 2023.
 10. "Tartu noorte töömalev". Tartu Noorsootöö Keskus. Vaadatud 28. novembril 2023.
 11. "Podcast "Noorteaken"". Tartu Noorsootöö Keskus. Vaadatud 28. novembril 2023.
 12. "Ruumide rent". Tartu Noorsootöö Keskus. Vaadatud 28. novembril 2023.