Tartu Kroonuaia Kool

Allikas: Vikipeedia
Tartu Kroonuaia Kool

Tartu Kroonuaia Kool on erikool Tartus aadressil Puiestee tänav 62. Kuni 2002. aastani tegutses kool Tartus Kroonuaia tänaval (sellest ka kooli nimetus), 2002. aastast aga tegutseb Puiestee tänaval endise Tartu Raadi Gümnaasiumi hoones.

Tartu Kroonuaia Kool pakub alternatiivset õppimisvõimalust kerge ja mõõduka vaimse mahajäämusega lastele, kasutades põhikooli lihtsustatud õppekavu, toimetulekukoolide õppekavu või individuaalõppekavu. Koolis on hooldusklass sügava, toimetulekuklassid mõõduka ja abiklassid kerge vaimupuudega õpilastele. Lisaks põhikoolile tegutseb Kroonuaia Koolis ka 10. ehk kutse-eelne klass põhikooli lõpetanutele, kes vajavad täiendavat ettevalmistust iseseisvaks eluks või kutsekooliks. Kooli õpilaste arv püsib viimastel aastakümnetel 200 ringis.

Kooli juures töötab 1998. aastast nõustamis- ja õpiabikeskus. Õppekeeled on eesti ja vene keel. Lisaks tavapärastele õppeainetele on Kroonuaia Koolis sotsiaalõppe, kõneravi, rütmika, ravivõimlemise, eluõpetuse ning muusika- ja kunstiteraapia tunnid. Tegutseb rida huvialaringe.

Õppetöö kõrvalt töötatakse koolis välja abiõppe õppekirjandust ja pedagoogilise diagnostika materjale, tehakse pilootuuringuid ja -õpet individuaalsete õppekavade tarbeks ja nõustatakse oma kooli õpilasi IT-alaselt psüühiliste protsesside arendamiseks. Samuti pakub Kroonuaia Kool Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna üliõpilastele pedagoogilise praktika võimalust.

Kooli astumiseks on vaja pedagoogilis-psühholoogilise nõustamiskomisjoni otsust.

Kroonuaia Koolil on sõprussuhted Soome Põhja-Karjala Lääni Puuetega Noorte Kultuuriarendamise Ühingu, Turu Samppalinna Kooli, Kapprakka Ametikooli ja Põhja-Karjala erivajadustega noorte tugikeskusega.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Abiõpe sai Tartus alguse 1925. aastal Tartu I abikoolis, mis tegutses kuuetoalises üürikorteris Riia tänaval (Riia 99). Samal aadressil töötas kool 1940. aastani, mil koliti kunagise Karlova mõisa hoonetesse. Teise maailmasõja ajal tuli koolil korduvalt asukohta vahetada ning 1944. aastal see isegi suleti. Kogu selle aja toimus töö tavakooli materjalidega.

Abikoolide töö Tartus jätkus alles 1949. aastal, mil Mittetäieliku Keskkooli (hilisema 11. 7-klassilise Kooli) juures avati abiklassid. 1957. aastal viidi abiklassid eraldi hoonesse Kingissepa tänav 31. Suurenes õpilaste arv, hakati tõlkima venekeelseid materjale ning haridusministeerium kinnitas uued õppekavad.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Kroonuaia kool loeb oma ajaloo alguseks 1965. aastat, mil alustati tööd Tartu 14. 8-klassilise Kooli nime all. 1968. aastal avati Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas defektoloogia osakond, 1972 tulid kooli pedagoogilisele praktikale esimesed tudengid. Koostöös ülikooli õppejõududega alustati tööd uute õppeprogrammide ja erimetoodikaga.

1989. aastal kool reorganiseeriti. Eesti klassid viidi Kroonuaia tänavale endise Tartu 11. 8-klassilise kooli hoonesse, vene klassid jäid Puiestee tänavale. 1991 nimetati Tartu I Abikool ümber Tartu Kroonuaia Kooliks. 1998. aastal alustas kooli juures tööd nõustamis- ja õpiabikeskus, mis abistab õpiraskuste asjus tavakoolide õpilasi, pedagooge ja lapsevanemaid.

2002. aastast tegutseb kool Puiestee tänaval endise Tartu Raadi Gümnaasiumi hoones (Puiestee 62). Taastati ka kakskeelne õpe. Vaatamata asukohamuutusele otsustati jätta kooli nimi endiseks.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]