Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

Allikas: Vikipeedia

Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet on Tallinna ametiasutus, mis tegeleb eeskätt linnaga seotud vaba aja veetmise võimaluste korraldamisega. Kultuuri- ja Spordiameti tegevuse eesmärk on luua võimalused kultuuritegevuseks, vaba aja veetmiseks, sportimiseks, liikumisharrastuseks ning säilitada ja tutvustada kultuuri- ja spordipärandit. Amet asub aadressil Juhkentali 12. Amet moodustati 2020. aastal Tallinna Kultuuriameti ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti liitmisel.

Põhimääruse järgi on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti tegevusvaldkonnad järgmised:[1]

Ameti põhiülesanded on:

 1. loovust väärtustava ja aktiivse ühiskonna kujundamine;
 2. mitmekesise kultuuri- ja spordiruumi arendamine;
 3. kultuuri- ja sporditaristu ja -teenuste analüüs ja arendamine;
 4. kultuuri- ja spordipärandi säilitamine, väärtustamine ja tutvustamine;
 5. linnaelanike aktiivse eluviisi soodustamine;
 6. koostöö arendamine kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate isikutega ja nende tegevuse koordineerimine;
 7. ameti hallatavate asutuste nõustamine ja arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks ja ümberkorraldamiseks ning nende tegevuse lõpetamiseks;
 8. riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes;
 9. kultuuri- ja spordivaldkonda puudutavate Tallinna õigusaktide, arengukavade ja muude strateegiliste dokumentide koostamine ja elluviimine ning investeeringute kavandamine ja tegemine;
 10. linnavara säästlik ja tõhus valitsemine;
 11. osalemine kultuuri- ja spordiobjektide hoonestusalade üld- ja detailplaneeringute koostamises;
 12. järelevalve tegemine ameti määratud toetuste kasutamise üle;
 13. riiklikes ja rahvusvahelistes projektides osalemine ja nende projektide koordineerimine;
 14. kultuuri- ja spordiprojektide algatamine ja korraldamine.

Ülesanded kultuurivaldkonnas

 1. võimaluste loomine kultuuritegevuseks Tallinnas;
 2. kultuuritegevuse kavandamine ja elluviimine;
 3. linna kultuuriasutuste ja teiste linna asutuste kultuurivaldkonna tegevuste koordineerimine, jälgimine ja analüüsimine;
 4. Tallinna kultuuriloolise eripära, rahvuskultuuri ning vaimse ja materiaalse pärandi kaitsmine ja tutvustamine.

Ülesanded spordivaldkonnas

 1. võimaluste loomine sportimiseks ja liikumisharrastuseks;
 2. linna mitmekülgse sportimisvõimaluste ja liikumisharrastuse kavandamine ja elluviimine;
 3. linna spordiasutuste ja teiste linna asutuste spordivaldkonna tegevuste koordineerimine, jälgimine ja analüüsimine;
 4. spordiorganisatsioonide koostöö soodustamine.

Tallinna Kultuuri- ja Spordiametil on järgmised hallatavad asutused:

 1. Tallinna Keskraamatukogu
 2. Tallinna Filharmoonia
 3. Tallinna Linnateater
 4. Tallinna Linnamuuseum
 5. Tallinna Rahvaülikool
 6. Vene Kultuurikeskus
 7. Tallinna Kirjanduskeskus
 8. Kadrioru Staadion
 9. Pirita Spordikeskus
 10. Nõmme Spordikeskus
 11. Tallinna Spordihall
 12. Kristiine Sport
 13. Tallinna Spordikool
 14. Tondiraba Spordikeskus

Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet korraldab muude hulgas järgmisi kultuuriüritusi ja tähtpäevade tähistamisi Tallinnas:

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]