Tšarjatantra

Allikas: Vikipeedia

Tšarjatantra (tiibeti spyod rgyud, sanskriti caryā-tantra) on teine kategooria ehk teine aste tantrates.

Tšarjatantra funktsioon on viia õppija peas kokku meditatsioon (kujustamine) koos samaaegselt sooritatava rituaaliga.

Siin ei ole enam seda vahetegemist jumaluse ja õpilase puhul, mis Krijatantras. Sel tasandil püüab kujustaja ise jumaluseks saada.

Tuleb juurde uus mõiste, kus kujustatava jumaluse puhul nähakse kahte erinevat aspekti: suhteline ja absoluutne tõde.

Sel praktika tasandil kujustatud jumaluse olemus ei erine buddha olemusest, mis kandub üle õpilasele väljendudes tema enda teadvuse seisundina.

Kujustamist ise ei tõlgendata kunagi kui reaalsust või reaalsuse aspektide väljendust, vaid kujustamine on meie teadvuse poolt esile kutsutud visuaalne projektsioon.

Siin on eesmärgiks seatud tantrikule täielikult selgeks teha, kuis meie meeled töötavad, mis tähendab, et kui meie teadvus toodab meelte abil pilti meid ümbritsevast maailmast, siis peab seesama isiklik teadvus olema võimeline tootma sama visuaalset meelepetet samuti vastavalt kujustaja soovile ja eesmärgile täpselt sellist visiooni nagu peremees ise seda soovib.

Seega on Tsharjatantra selleks ette nähtud, et teha meist oskuslikud rituualide läbiviijad, koos tehniliste oskuste ja rituaali võimustamisega juba uuel teadvuse tasandil võrreldes eelmise Krija tantraga.