Mine sisu juurde

Tõstutundlikkus

Allikas: Vikipeedia

Tõstutundlikkus on kirjutatud sõnade tähenduse muutus sõltuvalt suur- ja väiketähtede kasutamisest. Nii on näiteks Gauss isikunimi, gauss aga magnetilise induktsiooni mõõtühik.

Inimkeelte tõstutundlikkus erineb sõltuvalt kasutatavast kirjast. Mõnes kirjasüsteemis tõstutundlikkus puudub, kuna ei eristata suur- ja väiketähti (näiteks hieroglüüfkiri ja kiilkiri).

Ehkki tõstutundlikud kirjaviisid aitavad ka inimkeeltes kirjutatud tekste selgemaks muuta, on tõstutundlikkus muutunud märksa tähtsamaks arvutiajastul, kuna tõstutundlikkus võimaldab sama tähemärkide hulgaga edastada rohkem informatsiooni. Teisalt suurendab tõstutundlikkus ohtu, et inimene teeb teksti arvutisse sisestades vea.

Arvutites kasutatakse tõstutundlikku teksti:

Mõned arvutikeeled on tõstutundlikud (Java, C++, C#, C, Ruby ja XML). Teised on mitte-tõstutundlikud, nagu BASIC (erandiks on BBC BASIC), SQL, HTML ja Pascal.