Tõenäosustihedus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Tõenäosustihedus on tõenäosus, et X satub punkti x lähiümbrusesse, arvutatuna ühikulise intervalli kohta.

Tõenäosustiheduse olemust illustreerib võrdlus tavalise massitihedusega. Kui vaadelda reaaltelge muutuva läbimõõduga vardana, mille kogumass on üks, siis dP on poolintervalli [x,x+dx] mass ja f (x) varda massitihedus punktis x .