Spontaanne kiirgus

Allikas: Vikipeedia
E2E1 = ΔE = (footoni energia; h on Plancki konstant ja ν sagedus)

Spontaanne kiirgus ehk vabakiirgus (ka spontaanne emissioon) on niisugune kiirgus, mis toimub ilma välismõjutusteta (erinevalt stimuleeritud kiirgusest). See protsess esineb kvantsüsteemides (aatomites, molekulides) nende iseeneslikul siirdumisel kõrgemalt (ergastatud) energiatasemelt madalamale energiatasemele. Niisugune üleminek tähendab footoni (valguskvandi) eraldumist.

Footoni eraldumise täpne hetk ei ole kvantsüsteemis ennustatav. Küll aga on matemaatiliselt määratletav tõenäosus, millega kvantide emissioon teatud kindlas ajavahemikus aset leiab. Niisugust tõenäosust on näiteks võimalik väljendada ajavahemikuga, mille vältel aatomite või molekulide mingis termodünaamiliselt tasakaalulises kogumis pooled osakesed kvandi emiteerivad.