Mine sisu juurde

Sotsioonika

Allikas: Vikipeedia

Sotsioonika on õpetus, mis käsitleb psüühika infovahetust (metabolismi) välise maailmaga. Sotsioonika rajaja on leedu uurija Aušra Augustinavičiūtė (Augusta). Sotsioonika lähtub Carl Gustav Jungi isiksuse tüpoloogiast, Sigmund Freudi teadvustamatuse ideest ja Antoni Kępiński "infometabolismi" teooriast.

Sotsioonikas uuritakse inimese isiksusetüüpe ja tüüpidevahelisi suhteid.

Juba ammu märkasid filosoofid, et inimesed erinevad oma olemuselt ja need erinevused pole alati seletatavad kasvatuslikke teguritega. Šveitsi teadlane C.G.Jung ja tema teaduslikku pärandi edasiarendajad hakkasid psüühikat jaotama 16 tüübiks, et seletada inimeste individuaalseid psüühilisi erinevusi. Sotsioonikas peetakse psüühika aluseks indiviidi infovahetust välise maailmaga. Sotsioonika kasutab infotöötluse funktsioonide 8-elemendilist mudelit, kus iga element töötleb infovoo teatud osa. Sellega põhjendatakse 16 isiksusetüübi (sotsioonikas "infometabolismi tüüpide" ehk IMTde) eksisteerimist. Mudeli kohaselt erinevad IMT-d teineteisest seetõttu, et nad töötlevad välismaailma informatsiooni erinevalt. Sellest vaatevinklist iga on iga IMT 16-st võimalikust "spetsialiseerunud" informatsioonilise välja omas sektoris.

Tänapäeval eksisteerivad mitmed sotsioonika suunad (koolkonnad), mis erinevad teoreetiliste lähtekohtade poolest. Enamikule koolkondadele on siiski ühine keskne lähtekoht individuaalsetest erinevustest sõltuvalt psüühika infovahetust välise maailmaga ja A-mudel kui psüühika mudel.

A-mudel on psüühika mõttekaemuslik asendaja, kui me vaatleme psüühika informatsioonilist vastastoimet välise maailmaga. A-mudel koosneb 8-st funktsioonist, millest igaüks teostab infovoo oma aspekti töötlust. Funktsiooni iseloomustavad karakteristikud on mõõdulisus (infotöötluse sügavuse parameeter:Kõige tugevam on neljamõõduline, kõige nõrgem ühemõõduline) ja märk (töötluse kvaliteet). Funktsioonid on koondunud tinglikult nelja plokki, mis kannavad nimetusi EGO, Super-EGO, ID ja Super-ID. EGO ja Super-EGO ühinevad mentaalsesse superplokki, ID ja Super-ID vitaalsesse superplokki. Vitaalne superplokk vastutab informatsiooni automaatse töötluse eest, mentaalne uute ülesannete lahendamise eest. Kokku on sotsioonikas 16 A-mudelit, igaüks neist vastab psüühika Informatsioonilise metabolismi tüübile.

A-mudel koosneb 8 funktsioonist. Nende numeratsioon on järgmine:

1 2
4 3
-----
6 5
7 8

1 – baasfunktsioon, neljamõõduline; 2 – loominguline funktsioon, kolmemõõduline; 3 – normatiivne (e rolliline), kahemõõduline; 4 – valuline, ühemõõduline; 5 – sugestiivne, ühemõõduline; 6 – aktivatsiooniline, kahemõõduline; 7 – programmiline, kolmemõõduline; 8 – instrumentaalne, neljamõõduline;

Funktsioonid on ühendatud plokkideks:

1 ja 2 – plokk EGO 4 ja 3 – plokk SUPEREGO 6 ja 5 – plokk SUPERID 7 ja 8 – plokk ID

EGO (täitev plokk)
SUPEREGO (juhtiv plokk)
------------------------------------
SUPERID (juhtiv plokk)
ID (täitev plokk)

Plokid ühinevas superplokkideks:

EGO ja SUPEREGO – mentaalne plokk SUPERID ja ID – vitaalne plokk

Juhtivad plokid võtavad vastu otsuse: „minu või mitte minu“ ülesanne, „oskan või ei oska“ seda lahendada. Täitvad plokid on vajalikud vastuvõetud otsuse täitmiseks. Neis on kindel reeglite kogum või ülesannete täitmise „tööprogramm“ või tööinstrument tulemuse realiseerimiseks.

Kogu infovoog "laskub" kogu struktuurile kohe tervenisti. Ja iga funktsioon töötleb informatsiooni vastavalt oma ettemääratlusele. Kuid funktsioonide (plokkide) sisselülitus toimub teatud järjekorras. Alguses lülituvad juhtivad plokid, seejärel nad edastavad juhtimist (mitte informatsiooni!) täitvatele plokkidele. Kogu mudeli sisselülitus toimub 5-s funktsioonis.

Infovoog psüühika vastastoime puhul välise maailmaga tinglikult jaotub kaheksaks teguriks (aspektideks). Süsteemne (suhete) loogika (L) Informatsioon süsteemsetest vastasseostest objektide vahel. See on info skeemidest, algoritmidest, reeglitest, korrast. Asjalik loogika (P) Informatsioon objektide omadustest ja kvaliteedist. See informatsioon on vajalik tööks objektidega, materjalidega. Suhete eetika (R) Informatsioon energeetilistest suhetest. See on informatsioon sümpaatiatest, antipaatiatest, suhetest jne. Emotsioonid (E) Informatsioon seesmistest seisunditest. See on informatsioon tunnetest, meeleoludest, seisunditest. Komfort (S) Informatsioon ruumilistest suhetest. Komfordist, mugavus, proportsioonid, väline esteetika. Tahe (tahteline sensoorika) (F) Informatsioon ruumilistest omadustest. Jõulised omadused, tahtelised omadused, agressioon, surve, kaitse. Sündmused (T) Informatsioon ajalistest suhetest. Sündmused, prognoosimine. Võimalused (võimaluste intuitsioon) (I) Informatsioon olemuslikest omadustest. Potentsiaal, võimalused, ideed.

Isiksusetüübid

[muuda | muuda lähteteksti]

Isiksusetüüpe on sotsioonikas kokku 16:

 • ILE – intuitiivselt-loogiline ekstravert ("otsija"; IL)
 • SEI – sensoorselt-eetiline introvert ("vahendaja; SE)
 • ESE – eetilis-sensoorne ekstravert ("eluarmastaja"; ES)
 • LII – loogilis-intuitiivne introvert ("õiglane"; LI)
 • EIE – eetilis-intuitiivne ekstravert ("kasvataja"; ET)
 • LSI – loogilis-sensoorne introvert ("inspektor"; LF)
 • SLE – sensoorselt-loogiline ekstravert ("marssal"; FL)
 • IEI – intuitiivselt-eetiline introvert ("lüürik"; TE)
 • SEE – sensoorselt-eetiline ekstravert ("poliitik"; FR)
 • ILI – intuitiivselt-loogiline introvert ("kriitik"; TP)
 • LIE – loogilis-intuitiivne ekstravert ("ettevõtja"; PT)
 • ESI – eetilis-sensoorne introvert ("hoidja"; RF)
 • LSE – loogilis-sensoorne ekstravert ("administraator"; PS)
 • EII – eetilis-intuitiivne introvert ("humanist"; RI)
 • IEE – intuitiivselt-eetiline ekstravert ("psühholoog"; IR)
 • SLI – sensoorselt-loogiline introvert ("meister"; SP)

Suhete tüübid

[muuda | muuda lähteteksti]

Suhete mudelite operatsionaal-funktsionaalseid kirjeldusi on kokku 16 – see on täiesti arusaadav, kuna IMT-sid on just nimelt 16. Iga IMT võib vastastikku toimida 16 IMT-ga (sh sama IMT-ga); sealjuures tekkib üks 16-st tüüpidevaheliste (isiksustevaheliste) suhetüüp. Neist 12 suhtetüüpi on sümmeetrilised, neli suhtetüüpi on asümmeetrilised.

A. Augustinavičiute välja pakutud ja sotsioonikute konsensuse põhjal kinnitatud suhete loetelu näeb välja järgnev:

- Sümmeetrilised vastastoimed (suhted):

 • duaalsuhe või täielikku täiendamise suhe
 • täielik vastandsuhe
 • poolduaalsuhe
 • konfliktsuhe
 • peegelsuhe
 • samasussuhe
 • superegosuhe
 • sugulassuhe
 • paralleelsete intellektide, ehk ebasamasussuhe
 • asjalikkussuhe
 • aktivatsioonisuhe
 • õhupeegeldussuhe

- Asümmeetrilised vastastoimed (suhted):

 • tellimussuhe (tellija-täitja; täitja-tellija)
 • kontrollisuhe (kontrollija-kontrollialune; kontrollialune-kontrollija)

Sotsioonika mõisteid

[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid

[muuda | muuda lähteteksti]