Siil 2015

Allikas: Vikipeedia
Kirde kaitseringkonna reservväelased õppekogunemisel 08.09.2011. Originaalpilt.

"Siil 2015" oli Eesti kaitseväe seni suurim õppus, mis toimus 4.–15. maini 2015, hõlmas kogu Eestit ja kulmineerus Virumaal. "Siil" toimus iga-aastase "Kevadtormi" asemel ja seal on planeeritud osalema kokku ligi 13 000 reservväelast, kaitseliitlast, ajateenijat ja tegevväelast. Ligemale poole kohale kutsutavast isikkoosseisust moodustavad reservväelased.

Õppusega "Siil" seotud info levitamiseks on kaitsevägi loonud Siili Facebooki lehekülje, kuhu postitatakse jooksvalt õppusega seotud informatsiooni ning vastatakse tekkivatele küsimustele.

Õppuse "Siil" eesmärk on kontrollida alalises valmiduses olevate üksuste täiendkomplekteerimist ja kiirreageerimisvalmiduses olevate üksuste formeerimist. See tähendab suurt rõhku just üksuste formeerimise, sealhulgas mobiliseeritute vastuvõtu harjutamisele. Lisaks harjutatakse 1. jalaväebrigaadi lahingutegevust ning taktikalise ja operatiivtasandi juhtimist.

"Siil 2015" põhiosa jaguneb kolmeks etapiks:

  • I etapp – üksuste formeerimine ja väljaõpe (4.–8. mai 2015)
  • II etapp – 1. jalaväebrigaadi taktikaline õppus ja lahinguülesannete täitmine (9.–12. mai 2015)
  • III etapp – operatsiooni lõpetamine, varustuse esmane hooldus (13.–15. mai 2015)

Õppusele "Siil" on kutsutud enamjaolt need reservväelased, kes on lõpetanud ajateenistuse aastatel 2012, 2013 ja 2014. Samas on õppusele kaasatud ka muude aastakäikude reservväelasi. Õppusel osalevad üksused valiti nii, et nende tegevus ja oskused toetaks ajateenistust lõpetavate üksuste tegevust õppusel "Siil".

Õppusele "Siil 2015" kutsutakse reservväelasi üldjuhul kaheks perioodiks. Ligemale 4000 reservväelast kutsutakse kohale 12 päevaks, et viia läbi tervet brigaadi hõlmav taktikaline õpe ja anda üksuse tegevusele hinnang. Teine osa reservväelasi, alla 3000 osaleja, kutsutakse õppusele aga vaid neljaks päevaks, et kontrollida üksuste formeerimise võimekust, tuletada meelde varem õpitut ja lasta sisse relvad. Selline lahendus on tingitud vajadusest harjutada üksuste formeerimist ja brigaadi koostööd, mistõttu on igal õppusel osaleval reservväelasel oluline roll.

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

Viru jalaväepataljoni tankitõrjekompanii reservväelaste MILANi lahinglaskmised Sirgalas 11.05.2012. Originaalpilt.

Õppusel osalevad reservväelased leiavad olulist lisainfot oma õiguste, kohustuste ja reservteenistuse kohta järgmistes allikatest:

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]