Mine sisu juurde

Saesaare hüdroelektrijaama pais

Allikas: Vikipeedia
Saesaare hüdroelektrijaama paisu liigveelase ja voolurahusti
Saesaare pais 2019. aastal
Vaade paisjärvelt paisu ülevoolule

Saesaare pais on pais Ahja jõel Põlvamaal.

Pais asub Põlva valla Kiidjärve ja Taevaskoja küla piiril, nii et paisu muldkeha, veehaare, ülevool ja voolurahustuskanal asuvad Kiidjärve küla maadel ning Saesaare hüdroelektrijaam Taevaskoja küla maadel.

Saesaare pais rajati seoses Saesaare hüdroelektrijaama ehitamisega 20. sajandi keskpaigas aastatel 1951–1952.[1]

Hüdroelektrijaama majandaval AS Generaatoril on Keskkonnaameti väljastatud vee erikasutusluba veekogu tõkestamiseks ja elektrienergia tootmiseks hüdroenergiast, mis kehtib kuni 14. juunini 2017. Arutluse all on paisu lammutamine selle järel, et taastada jõe loomulik voolusäng ja kaitsta jõeäärseid liivakivipaljandeid.[2] Eesti Keskkonnaagentuuri keskkonnamõjude hinnangu aruanne jõudis järeldusele, et pais tuleb lammutada, et loodusprotsessid saaksid jätkuda ja liivakivipaljandid säiliksid. Paisu lammutamine mõjutab 27 kalaliiki, kaht linnuliiki, kohalikku turismi ja aja veetmise võimalusi, hüdroelektrijaama olemasolu ja lähikülade kaeve. 2016. aasta sügisel arutab Keskkonnaministeerium lammutamise rahastust.[3]

Lisaks veetaseme tõstmisele ja veehoidla tekitamisele võimaldab Saesaare pais ligipääsu Ahja jõe vasakkaldale.