Südame rütmihäired

Allikas: Vikipeedia
Disambig gray.svg  See artikkel räägib südame arütmiast; teiste tähenduste kohta vaata artiklit

Arütmia (täpsustus)


Südame rütmihäired
Klassifikatsioon ja välisallikad
SinusTach.jpg
Siinustahhükardia, üks paljudest rütmihäirevormidest.
Eestikeelne nimi Südame rütmihäired
Ladinakeelne nimi Arrhythmiae cordis
RHK-10 kood I44.I49.
RHK-9 kood 427
MedlinePlus 001101
MeSH D001145

Südame rütmihäireteks nimetatakse haiguste gruppi, mille ühiseks jooneks on südame elektrilise aktiivsuse erinevus normist. Südame rütmihäired võivad esineda nii iseseisva haigusena kui ka reaktsioonina teisele haigusele.

Südame anatoomia ja elektrofüsioloogia[muuda | redigeeri lähteteksti]

Skemaatiline ülevaade inimese südame erutustekke ja erutusjuhte anatoomiast.
Skemaatiline ülevaade ekg kõvera seostest elektrilise erutuse asukohaga südame erutusjuhtesüsteemis.

Süda koosneb mitut tüüpi kudedest. Nendeks on südamelihaskude, sidekude, närvikude jt. Keskseks erutustekkes ja selle levikus on südamelihaskude. Südamelihaskude jaotatakse laiemalt kaheks, millest esimene on pumbafunktsiooni ja teine erutuslevikut tagav südamelihaskude. Erutustekke ja erutusjuhte piirkonnad koosnevad erilisest südamelihaskoest. Südamelihasrakud omavad puhkepotentsiaali. Potentsiaaliks nimetatakse elektrilist pinget südamelihasrakkude sisemuse ja väliskeskkonna vahel. Pinget puhkeolekus nimetatakse puhkepotentsiaaliks ja pinget töö (lihasraku kokkutõmbe) hetkel aktsioonipotentsiaaliks. Selle omaduse tõttu on rakud võimelised reageerima erutusele aktsioonipotentsiaaliga ning ühtlasi seda ka kadudeta edasi kandma. Südamelihaskoe teeb teiste lihaskudedega võrreldes eriliseks asjaolu, et ühe raku erutudes kandub erutus kõigile. Skeletilihases kandub erutus edasi vaid otse närvide poolt stimuleeritud rakkudele.

Skemaatiline ülevaade elektrilise erutuslaine normaalsest levimisest südamelihases.

Südame võimet tekitada automaatselt (st ilma kesknärvisüsteemi sekkumiseta) elektrilist erutust nimetatakse südame automatismiks. Juhul kui süda organismist eemaldada, kuid asetada seejärel soodsasse keskkonda jätkab süda tööd. Kesknärvisüsteem saab reguleerida löögisagedust läbi siinussõlme mõjutamise. Südamele annab baaslöögisageduse siinussõlm ehk sinuatriaalsõlm, mis on pidevalt erutusimpulsse tekitav piirkond parema koja seinas. Sinuatriaalsõlm kontrollib südametööd seetõttu, et siinussõlm suudab elektirlisi impulsse tekitada kõige suurema sagedusega. Mida lähemale Purkinje kiududele seda aeglasemat rütmi on võimelised erutustekke ja erutusjuhteteede komponendid tekitama. Näiteks atrioventrikulaarsõlmest lähtuvad pulsatsioonid ei tõuse sagedasemaks 60 löögist minutis.

Iga siinussõlmes (või mujal) alguse saanud erutuslaine on mõõdetav ja graafiliselt salvestatav pinge ja aja omavahelise suhtena. Graafikut nimetatakse elektrokardiogrammiks. Erutuse tekkimise ja edasi kandumise muutused saab kardiogrammi iseloomulike omaduste põhjal jaotada eraldi haigusteks ehk rütmihäireteks.

Südame rütmihäirete klassifitseerimine[muuda | redigeeri lähteteksti]

Rütmihäireid klassifitseeritakse erinevate arütmiat iseloomustavate tunnuste alusel. Erinevate klassifikatsioonide kasutamine on meditsiinis seotud peamiselt traditsiooni ja harjumusega, mistõttu on maailmas kasutusel väga palju erinevaid klassifikatsioone.

Lihtsaim võimalik jaotus põhineb südamelöögisagedusel, mis loetakse normaalseks vahemikus 60...90 lööki minutis. Arütmiaid löögisagedusega alla 60 l/min nimetaktakse bradüarütmiateks. Kiiremini kui 90 lööki minutis lööva südame rütme nimetatakse tahhüarütmiateks. Säärane jaotus olgugi lihtne ja ülevaatlik ei võta arvesse südame elektrilise stimulatsiooni juhteteede seisundit, mis on selle jaotuse üheks peamiseks puuduseks.

Täiendavaks võimaluseks jaotada südame arütmiaid on nende grupeerimine elektrilise erutuse tekkimise koha põhjal. Sellisel juhul võib arütmiaid jaotada supraventrikulaarseteks ehk kodade piirkonnas pärinevateks ja ventrikulaarseteks ehk vatsakeste piirkonnast pärinevateks. Selline jaotus on juhteteedega rohkem seotud, kuid ei võimalda täpselt jaotada juhtehäireid. Juhtehäirete puhul on haiguse lokalisatsioon küll oluline, kuid täpsemat iseloomustust lokalisatsioonipõhine jaotus ei võimalda.

Nagu eelnevate näidete põhjal näha ei ole rütmihäirete kui haiguste klassifitseerimine vaid üksikute tunnuste alusel piisavalt põhjalik, mistõttu on sellised lihtsustatud jaotused kasutusel peamiselt didaktilistel eesmärkidel.

Aja jooksul on arütmiate üldine jaotus kujunenud viiekomponendiliseks loendiks.

Südame arütmiate üldine viiekomponendiline jaotus
Arütmiate grupi üldnimetus Iseloomustus
Siinusarütmiad Südamerütmihäired mille korral elektriline erutus liigub südames õiget teed mööda kuid teeb seda liiga kiiresti, liiga aeglaselt või ebaregulaarselt. Siinusarütmia korral pärineb südame elektriline ärritus alati siinussõlmest.
Ektooparütmiad Selliste rütmihäirete puhul saab südame elektriline stimulatsioon alguse mujalt kui siinussõlmest kust see peaks pärinema.
Taassisestusarütmiad Tegemist on rütmihäiretega mille korral tekib iseeneselik elektrilise erutuslaine ringlemine mingis südameosas. Normaalolukorras kustub erutus enne järgmist stimulatsiooni. Taassisestusarütmiate puhul jääb elektriline stimulatsioon püsima.
Ülejuhtehäired Selle nime alla on koondatud arütmiad mis saavad alguse küll siinussõlmest kuid elektrilise erutuslaine liikumine peatub enne ettenähtud piirkonda või liigub mööda juhteiteid normist aeglasemalt.
Preeksitatsiooni sündroomid ehk enneaegse erutusega arütmiad Südamerütmihäired, milliste korral on lisaks tavapärastele juhtedeele arengu käigus tekkinud üks või mitu lisajuhteteed. Sellised lisajuhteteed võimaldavad südamelihaskiududel enneaegselt erutuda ja häirivad südametööd.

Praktilistest kaalutlustest lähtuvalt jaotatakse rütmihäireid üldiste rütmihäiretüüpide alaliikideks vaid osaliselt. Põhjuseks on peamiselt asjaolu, et praktikas hinnatakse arütmiat mitmete tunnuste alusel mistõttu ei ole otstarbekas neid alati üksiku tunnuse alusel grupeerida. Järgnevas tabelis on rütmihäired klassifitseeritud praktilisele käsitlusele orienteeritud viisil

Rütmihäirete praktiline jaotamine
Arütmiate üldnimetus Iseloomustus Arütmiate tüübid
Siinusarütmiad Südamerütmihäired mille korral südant stimuleerib siinussõlm ning elektriline erutus liigub südames õiget teed mööda. Seejuures töötab siinussõlm liiga kiiresti, liiga aeglaselt, ebaregulaarselt või ei tööta siinussõlm üldse.
 • Siinusbradükardia
 • Siinustahhükardia
 • Hingamisarütmia
 • Asüstoolia
Supraventrikulaarsed arütmiad Supraventrikulaarse arütmia korral stimuleerib südant piirkond, mis asub kõrgemal His' i kimbust kuid südant ei stimuleeri siinussõlm. Siit pärineb nimetus supraventrikulaarne ehk südamevatsakestest kõrgemal paiknev. Vahel kasutatakse terminit supraventrikulaarsed tahhükardiad, mida ei saa lugeda õigeks. Kõigi supraventrikulaarsete arütmiate puhul ei ole süda alati tahhükardiline kuigi tahhükardiat esineb nende arütmiate puhul väga sageli.
 • Paroksüsmaalne supraventrikulaarne tahhükardia ehk PSVT
 • Kodade laperdusarütmia
 • Kodade virvendusarütmia
 • Multifokaalne kodade tahhükardia ehk MAT
 • Paroksusmaalne kodade tahhükardia ehk PAT
Ventrikulaarsed arütmiad Tegemist on arütmiate grupiga mille tekkekoldeks on südame vatsakeste piirkond.
 • Ventrikulaarsed ekstrasüstolid
 • Ventrikulaarne tahhükardia
 • Ventrikulaarne fibrillatsioon
 • Idioventrikulaarne rütm
 • Torsaad ehk torsades de pointes
Juhtehäired Juhtehäireteks ehk ülejuhtehäireteks loetakse arütmiad mille korral erutus liigub südames mööda õiget teed kuid kaotab seejuures kiiruse võib ei levi kindlast piirkonnast kaugemale.
 • Siinusblokaad
 • Atrioventrikulaarsõlme blokaad
 • Parema sääre blokaad
 • Vasaku sääre blokaad
 • Fastsiikli blokaadid
Preeksitatsiooni ehk enneaegse erutuse sündroomid Preeksitatsiooni südroomide korral areneb atriventrikulaarsõlemele lisaks üks või mitu erutuse liikumise teed. Sellised lisajuhteteed võimaldavad erutusel liikuda kodadelt vatsakestele ilma atriventrikulaarsõlme läbimata.
 • Wolffi-Parkinsoni-White' i sündroom ehk WPW-sündroom[1]
 • Lowni-Ganongi-Levine' i sündroom ehk LGL sündroom[1]
Ektooparütmiad Selliste rütmihäirete puhul saab südame elektriline stimulatsioon alguse mujalt kui siinussõlmest kust see peaks pärinema.
 • Asendusautomatism ehk passiivne automatism
  • Atrioventrikulaarne ehk nodaalne rütm
  • Rändav erutusteke
  • Atriventrikulaarne dissotsiatsioon
  • Vatsakestest pärinev asendusrütm
  • Asendussüstolid

Siinusarütmiad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Siinusarütmiate ülevaatlik võrdlustabel
Arütmia nimetus Rütmi iseloom P- sakkide määratavus kardiogrammis P- sakkide ja QRS- kompleksi omavaheline seos Südamestimulatsiooni lähtekoht Löögisagedus

(lööki/minutis)

Näidiskardiogramm
Siinustahhükardia Regulaarne Võimalik P- sakile järgneb QRS- kompleks Siinussõlm Rohkem kui 90 Tachycardia ECG paper.svg.
Siinusbradükardia Regulaarne Võimalik P- sakile järgneb QRS- kompleks Siinussõlm Vähem kui 60 12 lead sinus bradycardia.JPG
Hingamisarütmia Ebaregulaarne Võimalik P- sakile järgneb QRS- kompleks Siinussõlm Iseloomulik löögisagedus puudub. Fikseerida saab südametöö kiirenemist ja aeglustumist. Sinus arythmia.JPG
Asüstoolia Ei ole määratav Ei ole võimalik P- sakk ja QRS- kompleks puuduvad Puudub Ei ole määratav EKG Asystole.jpg

Siinustahhükardia[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Siinustahhükardia

Siinustahhükardia ehk kiire südametöö on rütmihäire mille korral süda töötab organismi käesoleva hetke eeldatavast vajadusest kiiremini. Siinustahhükardia põhiliseks kriteeriumiks on südame löögisagedus, mis peab olema kõrgem kui 85...90 lööki minutis. Siinustahhükardia korral on südame stimulatsiooniallikaks siinussõlm. Siinustahhükardia esineb suhteliselt harvemini iseseisva arütmiana. Sagedamini on siinustahhükardia reaktsioon südamevälise mõju tulemus kuna siinussõlm on kesknärvisüsteemi kontrolli all. Siinustahhükardiat põhjustab näiteks kilpnäärme ületalitlus.

Siinusbradükardia[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Siinusbradükardia

Siinusbradükardia on vastand siinustahhükardiale. Selle arütmia vormi korral töötab süda aeglasemalt kui ta seda eeldatavalt peaks tegema. Tavaliselt loetakse löögisagedust bradükardiliseks juhul kui löögisagedus on alla 60 löögi minutis. Siinusbradükardia korral saab süda oma stimulatsiooni siinussõlmest. Kombinatsioonis aeglase südametöö ehk siinusbradükardiaga võib esineda asendussüstoleid, mille teket stimuleerib tavaliselt atrioventrikulaarsõlm. Asendussüstoleid tuleb vaadata kui abi siinussõlmele. Siinusbradükardia põhjuseks võib olla siinussõlme nõrkuse sündroom. Südame aeglane töö saab olla ka füsioloogiline. Hästi treenitud inimesed, kelle hapniku ja toitainete omastamine on väga efektiivsed, ei vaja rahuolekus normsagedusega südametööd.

Hingamisarütmia[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Hingamisarütmia

Hingamisarütmia ehk respiratoorne arütmia ei ole haiguslik nähtus. Tegemist on füsioloogilise nähtusega. Hingates sisse kiireneb südametöö, hingates välja südametöö aeglustub. Selline südametöö kiirenemine on sedastatav vaid kardiogrammil. Hingamisarütmia on ilmekas noortel inimestel. Inimese vananedes see väheneb kuni täieliku kadumiseni.

Asüstoolia[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Asüstoolia

Seisundit mille korral südamestimulatsioon puudub nimetatakse asüstooliaks. Asüstoolia loetakse elustamise käsitluses üheks südameseiskuse vormiks.

Supraventrikulaarsed arütmiad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Supraventrikulaarsete arütmiate ülevaatlik võrdlustabel
Arütmia nimetus Rütmi iseloom P- sakkide määratavus kardiogrammis P- sakkide ja QRS- kompleksi omavaheline seos Südamestimulatsiooni lähtekoht Löögisagedus

(lööki/minutis)

Näidiskardiogramm
Paroksüsmaalne supraventrikulaarne tahhükardia (PSVT) Regulaarne Enamasti ei ole võimalik. Vahel on näha QRS kompleksile järgnev P- sakk. Kindel lähtekoht puudub 150...250 SVT Lead II-2.JPG
Kodade laperdusarütmia Regulaarne Ei ole võimalik Seost ei ole Kindel lähtekoht puudub 250...300 ECG 006 b.jpg
Kodade virvedusarütmia Ebaregulaarne Ei ole võimalik Seost ei ole Kindel lähtekoht puudub Normsagedusliku virvendusarütmia korral 60...80 lööki minutis. Suure löögisagedusega virvendusarütmia puhul 150...500 lööki minutis. Afib ecg.jpg
Multifokaalne kodade tahhükardia Ebaregulaarne Võimalik. P- sakile järgneb QRS- kompleks Tavaliselt siinussõlm ja 2...3 lisastimulatsiooniala kodade seintes 100...200 lööki
Paroksüsmaalne kodade tahhükardia Regulaarne Enamasti ei ole võimalik. Seos puudub Kindel lähtekoht puudub 100...200

Paroksüsmaalne supraventrikulaarne tahhükardia (PSVT)[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Paroksüsmaalne supraventrikulaarne tahhükardia

PSVT termin on sõna sõnalt võttes mõnevõrra eksitav. Sõna paroksüsmaalne (kr paroxysmos ärritus) tähistab meditsiinis haigussööstu. Samas ei ole see PSVT eriomaduseks. Südame rütmihäired tekivadki üldjuhul sekundite jooksul. Samas on PSVT mõistena Eesti meditsiinis juurdunud. Inglise keelne vaste sellele rütmihäirele on av nodal re-entry tachycardia (AVNRT).

PSVT on üldnimetus mitmele erinevale rütmihäirele, mille iseloomulikuks jooneks on nn ringidena (ingl k re- entry) kulgev elektriimpulsi liikumine südames. Tekib nn pöörislaine. Erutuslaine ei liigu enam oma tavapärast teed mööda, vaid jääb vatsakestest kõrgemal paiknevatesse südameosadesse ringlema. Sageli ei ole PSVT alatüüpide eristamine igapäeva kasutuses olevate kardiograafidega võimalik. Vajalik on spetsiaalne elektrofüsioloogiline uuring, mida teostatakse vaid haiglas. Ka on sarnane PSVT alatüüpide ravi, nii et praktikas on põhjendatud nende vaatlemine ühe ja sama haigusena. Elektriimpulss ringleb PSVT korral atrioventrikulaarsõlme sees. Sejuures eristatakse kolme PSVT alatüüpi. Neist esimene tähistab olukorda kus elektriimpulss liigub atrioventrikulaarsõlme aeglast teed mööda vatsakeste suunas ning pöördub tagasi kiiret teed pidi. Teine variant on vastupidine eelmisele. Kolmanda, kõige haruldasema, PSVT liigi korral ringleb impulss aeglase tee sees.

Kodade laperdusarütmia[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Kodade laperdusarütmia

Kodade laperdusarütmia korral esineb supraventrikulaarsetele tahhükardiatele omane elektriimpulsi ringlemine. Erutuslaine ei liigu enam oma tavapärast teed mööda, vaid jääb vatsakestest kõrgemal paiknevatesse südameosadesse ringlema. Tekib nn pöörislaine. Laperduse eriomaduseks on ühe impulsringi tekkimine paremas või vasakus kojas. Laperdusarütmia korral ringlevad elektriimpulsid tüüpiliselt ümber parema atroventrikulaarklapi. Ümber parema atrioventrikulaarklapi kulgevat erutuslainet nimetatakse esimest tüüpi laperduseks. Esimese tüübi laperdusel eristatakse kahte alatüüpi. Nendeks on päri- ja vastupäeva kulgevate impulsiringidega laperdusarütmiad. Teise tüübi laperduarütmiaks loetakse mujal kodades esinevat laperdusarütmiat. Laperdusarütmiat iseloomustatakse nn x:y valemiga. X näitab laperlainete arvu R- sakkide vahel ja y ülejuhte sagedust. Näiteks 2:1 tähendab, et iga 2 laperlaine kohta juhitakse üks erutuslaine vatsakestele. Levinud laperdusarütmia versioonid on ka 3:1, 4:1 ja 5:1.

Kodade virvendusarütmia (FA)[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Kodade virvendussarütmia

Kodade virvendus arütmia (FA) on kõige sagedamini esinev arütmia üldse. Kodade virvenduse korral tekivad südame kodades elektriimpulsside ringid ehk pöörislained. Erutuslaine ei liigu enam oma tavapärast teed mööda, vaid jääb vatsakestest kõrgemal paiknevatesse südameosadesse ringlema. Kodade virvenduse eriomaduseks on mitme säärase ringi väljakujunemine. Tavaliselt esineb 4...6 pöörislaine korraga, mis teineteisest sõltumatuna südame kodades levivad.

Multifokaalne kodade tahhükardia (MAT)[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Multifokaalne kodade tahhükardia

Selle rütmihäire korral konkureerivad 2...3 aktiivset kollet südame stimulatsiooni pärast. MAT korral ei esine pöörislainet. Põhimõtteliselt võib iga südamelihaskiud südant stimuleerida. Seejuures pääseb maksvusele kõige kiiremini töötav kolle, milleks tavaliselt on siinussõlm. Siinussõlme nõrgenemise korral hakkab episooditi südant stimuleerima kodade seinas paiknev südamelihaskiud. Neid võib olla ka mitu. Seejuures võib siinussõlm vahel oma juhtiva rolli taastada. Kardiogrammil on see rütmihäire nähtav mitmesuguse kujuga P- sakkidena. MAT ei tohi ära vahetada siinussõlme nõrkuse sündroomiga, mille domineerivaks tunnuseks on bradükardia.

Paroksüsmaalne kodade tahhükardia (PAT)[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Paroksüsmaalne kodade tahhükardia (PAT)

Vahel nimetatakse ka lühemalt kodade tahhükardiaks või atriaalseks tahhükardiaks. PAT on rütmihäire, mille korral stimuleerib südant üks kodade seinas paiknev kolle, mis ei ole siinussõlm. Samuti võib see esineda pöörislainena. Seetõttu ei käsitleta PATd alati iseseisva rütmihäirena. PAT eriomaduseks on iseloomulik rütmihäire algus. Kuigi PAT ise on regulaarne rütmihäire, siis selle alates esineb teatud ebaregulaarne rütm. Selle ebaregulaaruse salvestamine EKGle on juhus, mistõttu sageli ei saa PSVTd ja PATi üksteisest eristada. PAT on võrdlemisi harva esinev rütmihäire, mille tavaliseks põhjuseks on digoksiini liigtarvitamine.

Ventrikulaarsed arütmiad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Ventrikulaarsete arütmiate ülevaatlik võrdlustabel
Ventrikulaarse arütmia vorm Rütmi iseloom P- sakkide määratavus kardiogrammil P- sakkide ja QRS- kompleksi omavaheline seos Südamestimulatsiooni lähtekoht Löögisagedus Rütminäidis kardiogrammil
Ventrikulaarne ekstrasüstoolia(VES) Enamasti ebaregulaarne Sõltub põhirütmist Sõltub põhirütmist Põhirütmi stimulatsiooni ning üks või mitu kollet vatsakeste seinas Sõltub põhirütmist VPC 1.png
Ventrikulaarne tahhükardia (VT) Tavaliselt regulaarne Ei ole võimalik Seos puudub Vatsakeste seinas olev kolle. 120...200 lööki minutis 12 lead generated ventricular tachycardia.JPG
Vatsakeste fibrillatsioon (VF) Ebaregulaarne Ei ole võimalik Seos puudub Ei ole määratav Ei ole määratav V f.png
Idioventrikulaarne rütm Regulaarne Ei ole võimalik Seos puudub Vatsakeste seinas olev kolle. 50...100 lööki minutis AIVR from the LV.png
Torsades de pointes ehk Torsaad (TdP) Ebaregulaarne Ei ole võimalik Seos puudub Ei ole määratav Ei ole määratav Torsades converted by AICD ECG strip Lead II.JPG

Ventrikulaarne ekstrasüstoolia (VES)[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Ventrikulaarne ekstrasüstoolia (VES)

Ventrikulaarne ekstrasüstoolia on rütmihäire, mille korral tõmbuvad südame vatsakesed enneaegselt kokku. Tekivad nn vatsakeste vahelöögid. Rütmihäire aluseks on iga südamelihaskiu võime iseseisvalt kokku tõmbuda. Nähtust nimetatakse südame automatismiks. Tingituna erutuslaine levimise ebaühtlusest vatsakeste seintes, tekib olukord, kus kogu lihas ei erutu korraga. See omakorda võimaldab rakenduda üksiku lihaskiu automatismil ja tekitada täiendavad kokkutõmbeid. Ekstraüstoli tekkimiseks vajalik stimulatsioon võib tulla ühest või mitmest koldest.

Ekstraüstolite esinemine on enamasti juhuslik, kuid võib avalduda ka kindel muster. Rütmi, mille iga teine südamelöök on ekstrasüstol, nimetatakse bigeminusrütmiks. Eelnevale sarnane on trigeminus rütm. Sellisel juhul on iga kolmas südamelöök VES. Mitme ventrikulaarse ekstrasüstoli koosesinemisel nimetatakse paarina esinevaid vahelööke kupletiks. Kolmest järjestikusest VESist koosnevat kompleksi nimetatakse tripletiks. Alates neljast järjestikusest VESist loetakse rütmi ventrikulaarseks tahhükardiaks. Mõningates käsitlustes loetakse ventrikulaarseks tahhükardiaks ka kolme järjestikust VESi.

Ventrikulaarne tahhükardia[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Ventrikulaarne tahhükardia (VT)

Ventrikulaarse tahhükardia ehk vatsakestest pärineva kiire rütmi mõistega märgitakse olukorda kui vatsakestest pärineb järjestikku 4 või enam lööki. Kardiogrammil registreeritud rütm meenutab järjestikku esinevaid ventrikulaarseid ekstrasüstoleid. Ehkki enamik rütmihäireid võivad kujuneda eluohtlikuks, kuulub ventrikulaarne tahhükardia ohtlikemate rütmihäirete hulka. Rütmihäire kujunemine suurde ja väiksesse vereringesse verd pumpavate vatsakeste piirkonnas, vähendab märgatavalt südame minutimahtu. Selline rütmihäire on ohtlik eriti eelneva südamehaigusega patsientidel. Ventrikulaarse tahhükardiaga patsientidel hinnatakse alati vererõhku ja pulsisagedust. Pulsi puudumisel loetakse ventrikulaarne tahhükardia üheks südameseiskuse vormiks. Pulsiga ventrikulaarne tahhükardia on samuti vältimatut abi nõudev seisund.

Vatsakeste fibrillatsioon[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Vatsakeste fibrillatsioon (VF)

Vatsakeste fibrillatsioon on rütmihäire, mille korral vatsakestes puudub sünkroniseeritud kokkutõmme. Mitmed pöörislained liiguvad koordineerimatult vatsakeste seintes. Südame minutimaht langeb miinimumini kuni lakkab täiesti. Vatsakeste fibrillatsiooni korral lakkab vatsakeste mehaaniline töö ja seda loetakse südameseiskuse vormiks.

Idioventrikulaarne rütm[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Idioventrikulaarne rütm

Idioventrikulaarne on ventrikulaarsete tahhükardiate alaliik. Idioentrikulaarne rütm tekib olukorras kus ükski teine piirkond südames ei suuda seda kiiremini stimuleerida. Südame kokkutõmmet stimuleerib elektriimpulss pärineb vatsakese seinast. Idioventrikulaarne rütm loetakse üldiselt hea prognoosiga rütmihäireks. Idioventrikulaarne rütmi nimetatakse tänapäeval ka reperfusiooni arütmiaks. Topistunud südame pärgarteri avamise järel on sagedaseimaks rütmihäireks idioventrikulaarne rütm.

Torsades de pointes (TdP)[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Torsades de pointes (TdP)

Torsades de pointes ehk torsaad on ventrikulaarse tahhükardia vorm, mis tekib nn RT sündroomi tagajärjel. Torsaadi ajal tõmbuvad vatsakesed kokku asünrkoonselt. Torsaad võib lõppeda vatsakeste fibrillatsiooniga.

Juhtehäired[muuda | redigeeri lähteteksti]

Juhtehäirete ülevaatlik võrdlustabel
Juhtehäire vorm Rütmi iseloom P- sakkide ja QRS komplekside seos Südamestimulatsiooni lähtekoht Löögisagedus Rütminäidis kardiogrammil
I astme siinusblokaad. Ei ole määratav PR aeg normaalne Ei ole määratav 40...70 l/min Sinus pause.PNG
II astme siinusblokaad Ebaregulaarne PR aeg normaalne Siinussõlm 40...70 l/min
III astme siinusblokaad Regulaarne PR aeg ei ole määratav Ei ole määratav 60...100 l/min
I astme atrioventrikulaarblokaad Regulaarne PR aeg on pikem kui 0,2 sekundit Siinussõlm 40...70 l/min
II astme atrioventrikulaarblokaad Regulaarne PR aeg on pikem kui 0,2 sekundit. QRS komplekside välja langemine. Siinussõlm 40...70 l/min
III astme atrioventrikulaarblokaad Ebaregulaarne Seos puudub Vähemalt kaks kollet. Siinussõlm ja tavaliselt ventrikulaarne kolle. Kojad 60...100 l/min. Vatsakesed 30...45 lööki minutis. Thirddegreeheartblock.jpg
Parempoolne sääreblokaad Regulaarne P ja QRS seos normaalne Siinussõlm Normaalne löögisagedus RBBB with first degree AV block.jpg
Vasakpoolne sääreblokaad Regulaarne P ja QRS seos normaalne Siinussõlm Normaalne löögisagedus Left bundle branch block supraventricular extrasystole.jpg
Eesmine fastsiikliblokaad Regulaarne P ja QRS seos normaalne Siinussõlm Normaalne löögisagedus
Tagumine fastsiikliblokaad Regulaarne P ja QRS seos normaalne Siinussõlm Normaalne löögisagedus

Siinusblokaadid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Siinuatriaalne blokaad

Siinussõlmega seotud rütmihäirete nimetamiseks kasutatakse kõnekeeles vahel eestindatud mõistet siksiinus, mis on tuletatud ingl k väljendist sick- sinus syndrome. Tegemist on siinussõlme haigusseisundite üldnimetusega.

Siinuatriaalse ehk siinuaurikulaarse blokaadi korral pidurdub või katkeb erutuse ülekanne siinussõlmelt kodadele. Terminoloogias ei eristata erutusjuhte katkemist ja aeglustumist nimetades neid ühtmoodi blokaadideks.

Esimese astme siinuatriaalse blokaadi korral ei jõua erutus siinussõlmelt kodadele. Erutusteke piirdub siinussõlmega. Praktikas on I astme blokaadi võimalik diagnoosida vaid spetsiaalse elektrofüsioloogilise uuringu abil. Siinussõlme ja muu müokardi elektrilise pinge suure erinevuse tõttu on aparatuur optimeeritud viimase kasuks. Kardiogrammil näha oleva põhjal ei saa eristada esimest ja kolmandat tüüpi siinusublokaadi. See on eristatav vaid spetsiaalse aparatuuriga.

Teise astme siinuatriaalse liigub erutus siinussõlmelt kodadele, kuid katkeb varsti peale kodadele jõudmist. Sellisel juhul on näha muster kus regulaarselt langeb välja mõni PQRST kompleks. Tavaliselt omandab kardiogramm iseloomu kus iga teine või kolmas PQRST kompleks langeb välja. Selle asemel on kardiogrammil näha tavapärane isoelektriline joon. Teise astme erijuhuks on nn Wenckebachi perioodika, mille korral TP aeg progresseeruvalt pikeneb kuni lõpuks langeb üks terve PQRST kompleks välja. Selle järel taastub normaalne siinusrütm ja kõik algab otsast peale.

Kolmanda astme siinuatriaalne blokaad tähistab olukorda kus erutus liigub siinussõlmelt kodadele ning erutuslaine katkeb kodade seinas. Juhul kui vaatlejal õnnestub näha seda arütmiavormi tekkimise hetkel, näeb ta järsku PQRST komplekside kadumist. Selle järjel kaotab inimene tavaliselt teadvuse ning juhul kui mõni teine südameosa siinussõlme ülesandeid endale ei võta inimene sureb. Enamasti järgneb stimulatsioonipausile kas siinusrütmi taastumine või asendusrütmi teke. Esimese ja kolmanda siinusblokaadi puhul on sümptomaatika samane.

Atrioventrikulaarsed blokaadid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Atrioventrikulaarne blokaad

Atrioventrikulaarne blokaad (AV- blokaad) tähistab olukorda kus erutuse ülekanne aeglustub või katkeb atrioventrikulaarsõlme ja vatsakestes asetsevate juhtedeede (His' i kimp) vahelisel alal.

Esimese astme AV- blokaadi korral pidurdub erutuse liikumine kas atriventrikulaarsõlmes või His'i kimbus. Selle tulemuseks PQ aja pikenemine üle 0,2 sekundi. Ka siin ilmub terminoloogiline järjekindlusetus ning blokaadiks nimetatav juhtehäire on tegelikult aeglustunud ülejuhe.

Teise astme AV- blokaadiks on olukord kus igale P sakile ei järgne QRS kompleksi. Vahel langevad QRS kompleksid välja kindla mustri (iga teine või iga kolmas vmt) alusel. Sarnaselt teise astme siinuatriaalblokaadiga on ka teise astme AV blokaadi erijuhuks Wenckebachi perioodika. Sellisel juhul tekib progresseeruv atrioventrikulaar ülejuhte (PQ aja) pikenemine. Aeg pikeneb kuni lõpuks langeb üks QRST kompleks välja. Seejärel taastub normaalne siinusrütm ja kõik kordub. Wenckebachi perioodikat nimetatakse ma Mobitz I tüüpi blokaadiks. Teise erijuhuna tuleb arvesse rütmihäire mida nimetatakse Mobitz' i teise tüübi blokaadiks. Lühemalt Mobitz II. Sellisel juhul Mobitz I tüüpi PQ aja progresseeruvat pikenemist ei esine. Kardiogrammil on näha kõver 2...3 normaalse PQRST kompleksiga, millele järgneb P sakk ilma QRST kompleksita. Tekib kindel väljalangemise muster näiteks 2:1 (st 2 normaalse PQRST komplkesi kohta on üks ebanormaalne) vmt. Mobitz II erilisus seisneb kindla mustri esinemises, mida tavalise teise astme AV blokaadi puhul ei esine.

Kolmanda astme AV- blokaadi korral ei jõua erutus kodades vatsakestesse. Sellisel juhul töötavad kojad ja vatsakesed eraldi löögisagedusega (dissotsiatsioon) ning südame minutimaht langeb märgatavalt. Kardiogrammis on näha P sakid ja ventrikulaarsed kompleksid (mitte ajada segi ventrikulaarse ekstrasüstooliaga kuigi komplekside kuju on sama), mis ilmuvad kardiogrammile teineteisega seostamatult.

Sääreblokaadid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Sääreblokaad

Sääreblokaade saab definitsiooni kohaselt diagnoosida siis kui erutusjuhtivus katkeb peale His' i kimbu jaotumist. His' i kimp jaotub vatsakestes vasakuks ja paremaks sääreks. Juhul kui juhe katkeb vasakus sääres on tegemist vasakpoolse sääreblokaadiga. Kui katkeb paremas on tegemist parempoolse sääreblokaadiga. Sääreblokaad ei põhjusta tavaliselt märkimisväärseid tervisehäireid ning see avastatakse juhuslikult. Sääreblokaade diagnoositakse peamiselt iseloomuliku kardiogrammikõvera alusel.

Parempoolse sääreblokaadi korral on alati näha QRS kompleksi laienemine, nii et see kestab osalise blokaadi puhul 0,12 sek ning täieliku blokaadi korral 0,15...0,16 sek. Esineb RSR' kompleks ehk nn jänesekõrvade fenomen. QRS komplekis asemel on näha jänesekõrvadega sarnanevaid R sakke.

Vasakpoolse sääreblokaadi korral on samuti näha QRS kompleksi kestvuse pikenemine üle 0,12 sekundi. Samuti on näha elektrilise telje kalle vasakule.

Fastsikulaarsed blokaadid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Fastsikulaarne blokaad

Fastsikulaarsed blokaadid ehk poolblokaadid ehk hemiblokaadid ehk hemiblokid on arütmiavormid mille korral erutusülekanne aeglustub või peatub His'i kimbu vasakus sääres. Vasak sääre jaguneb kolmeks fastsiikliks. Need viivad erutustekke vatsakeste vaheseina ning vatsakeste tagumisele ja eesmisele pinnale. Tüüpiliseks fastsikulaarse blokaadi leiuks on elektrilise telje muutumine ilma QRS kompleksi kestvuse pikenemiseta. Kuna vaheseina liikuv fastsiikel on väga väikese läbimõõduga, siis praktikas ei diagnoosita vaheseina fastsiikli blokaadi.

Eesmise fastsiikli ehk eesmise kimbu blokaadi korral on kardiogrammil näha elektrilise telje kaldumine vasakule. Seejuures on kardiogramm muus osas normaalne ning muud seletust elektrilise telje kaldele ei ole.

Tagumise fastsiikli ehk eesmise kimbu blokaadi korral on kardiogrammil näha elektrilise telje kalle paremala. Seejuures on kardiogramm teiste parameetrite osas normaalne ning muud seletust elektrilise telje kaldele ei ole.

Bifastsikulaarse blokaadi korral kombineeruvad parempoolne sääreblokaad ning eesmine või tagumine sääreblokaad. Kombineeritud blokaadi korral esinevad koos parempoolne sääreblokaad ning eesmine ja tagumine fastsiikliblokaad. Võimalik on ka AV- blokaadi liitumine. Sellisel juhul on näha kombineeritud leidu, millel on eelnevalt nimetatud arütmiate omadused.

Enneaegse erutuvuse ehk preeksitatsiooni sündroomid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Preeksitatsiooni sündroomide ülevaatlik võrdlustabel
Preeksitatsiooni vorm Rütmi iseloom P- sakkide määratavus kardiogrammil P sakkide ja QRS kompleksi seos Südamestimulatsiooni lähtekoht Löögisagedus Rütminäidis kardiogrammil
WPW ehk Wolf Parkinson White sündroom Regulaarne Võimalik P- sakile järgneb QRS- kompleks Normaalne Normaalne löögisagedus DeltaWave09.JPG
LGL ehk Lown Ganong Levine sündroom Regulaarne Võimalik P- sakile järgneb QRS- kompleks Võimalik Normaalne löögisagedus

WPW ehk Wolf Parkinson White sündroom[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis WPW sündroom

WPW sündroom on kaasasündinud haigus. Normaalse südameanatoomia puhul juhib elektrilist erutust kodadelt vatsakestele atrioventrikulaarsõlm. WPW sündroomiga südame puhul lisandub normaalsele juhteteele üks või mitu täiendavat juhteteed. WPW sündroom ise põhjustab harva tervisekaebusi, küll aga esineb sellise defektiga südame sageli supraventrikulaarset tüüpi rütmihäireid.

LGL ehk Lown Ganong Levine sündroom[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis LGL sündroom

LGL sündroom on kaasasündinud haigus, mille olemus on sarnane WPW sündroomile, kuid täiendav juhtetee asub atriventrikulaarsõlme sees. Teiste arvamuste järgi asub lisajuhtetee kohe atrioventrikulaarsõlme kõrval. LGL sündroomi iseloomulikus tunnuseks on väga lühike PR(PQ) aeg. PR(PQ) aeg näitab elektrilise erutuse levimise kiirust kodadelt vatsakestele. Normaalselt kulub selleks kuni 0,2s. LGL sündroomiga inimesel on PR(PQ) aeg kuni 0,12s. Haigus ise tavaliselt kaebusi ei põhjusta ja see leitakse juhuslikult. Samas põhjustab LGL teisi rütmihäireid.

Ektooparütmiad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Ektooparütmiate ülevaatlik võrdlustabel
Juhtehäire vorm Rütmi iseloom P sakkide määratavus kardiogrammil P- sakkide ja QRS komplekside seos Südamestimulatsiooni lähtekoht Löögisagedus Rütminäidis kardiogrammil
Nodaalne rütm Regulaarne Võimalik, kuid mitte alati. Muutunud konfiguratsiooniga P- sakk eelneb QRS kompleksile. Atrioventrikulaarsõlm 35...50 l/min Brady-tachy syndrome AV-junctional rhythm.png
Rändav erutusteke Ebaregulaarne Võimalik Olemas või puudub. Siinussõlm ja atrioventrikulaarsõlm Suures ulatuses kõikuv
Vatsakeste asendusrütm Regulaarne või ebaregulaarne Vahel on, vahel ei ole Vahel on, vahel ei ole Vatsakeste seinas paiknev kolle 60...150
Asendussüstol Regulaarne või ebaregulaarne Reeglina määratavad Tavaliselt järgneb QRS kompleksile P sakk Tavaliselt atrioventrikulaarsõlm. Tavaliselt bradükarida

Nodaalne rütm ehk asendav atrioventrikulaarne rütm[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Nodaalne rütm

Nodaalse rütmi korral stimuleerib südant atriventrikulaarsõlm. Rütmihäire esineb kui siinussõlm lakkab töötamast ning südame stimuleerimise võtab üle atriventrikulaarsõlm.

Rändav erutusteke[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Rändav erutusteke

Rändav erutusteke on analoogne multifokaalsele kodade tahhükardiaga (PAT). Samuti nagu PAT puhul muutub ka rändava erutustekke korral südamestimulatsioonikoht. Siinussõlm ei suuda südant kogu aeg stimuleerida ning stimulatsioonikolle nihkub kodade seina ja jälle siinussõlme tagasi. Definitsiooni järgi ei esine rändava erutustekke korral südame kiiret tööd.

Vatsakeste asendusrütm[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Vatsakeste asendusrütm

Vatsakeste asendusrütmi korral ei suuda ükski teine südamelihase piirkond südant stimuleerida ning domineerima pääseb aeglane vatsakeste rütm. Rütm on tavaliselt regulaarne, kuid väga aeglane. Löögisagedus jääb tavaliselt alla 35 x/minutis.

Asendussüstol[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Asendussüstol

Asendussüstol pärineb tavaliselt atrioventrikulaarsõlmest või vatsakestest. Asendussüstol tekib aeglase südamerütmi foonil kui südametöösse tekib pikk paus. Asendussüstolit eristab asendusrütmist asjaolu, et asendusüstoleid esineb üksikute löökidena muu südamerütmi fooni. Kardiogrammil on asendussüstol ja ekstrasüstol sageli eristamatud, kuid definitsiooni järgi esineb asendussüstoleid ainult aeglase südametöö foonil. Vahelööke ehk ekstrasüstoleid esineb ka koos kiire südametööga.

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 Tõlkijad Katrin Rehemaa, Sirje Ootsing, Laine Trapido. Meditsiinisõnastik, lk 854, 2004, ISBN 9985-829-55-7

Välislingid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Täiendavat infot puhke- ja aktsioonipotentsiaalist